Zapisal ŽNIDERŠIČ 1898

o zgodovini čebelarjenja

ModeratorCOLON dobje

BUTTON_POST_REPLY
cebelaroji
PrispevkovCOLON 316
PridruženCOLON Po Mar 08, 2010 1:54 pm
KrajCOLON Ljubljana
CONTACTCOLON

Zapisal ŽNIDERŠIČ 1898

OdgovorCOLON # 45500Odgovor cebelaroji
Ne Dec 26, 2010 7:30 pm

Naše čebelarenje.

(Piše Anton Žnideršič.)

Zlasfci novincem je treba z vso vnemo priporočati, da se drže ene mere;
kolikokrat smo vže videli, da se je marsikateri dal od bolj izkušenega čebelarja
zavesti, naj zavrže svojo, ter se poprime njegove mere, ravno tako
priporočal mu je potem, ko se je poprijel te mere, zopet drugi drugačno
mero in tako vidimo na marsikaterem čebelnjaku različne mere. Kake neprilike
se cebelarjem z več merami gode, pozna tisti, ki jih ima. Jaz čebelarim
z nemško normalno mero; lastna skušnja dovedla me je do spoznanja, da je
naš kranjski panj z nemško normalno mero premajhen. Izdelal sem si potem
nemške pokončne ali Berlepšove panje, pri katerih sem upeljal cele okvirčke.
Ti celi okvirčki so v svitlobi 2\'\ cm široki in Bb'8cm visoki, imajo toraj
7 ' / 2 ^ 2 svitlobe. V tak panj stavim 10 do 12 celih okvirjev za vališče in
10 do 12 polokvirjev za medišče. Uvidel sem, da se čebele dosti bolj ugodno
razvijajo v velikih panjih s celimi okvirji. Imam pa tudi ležeče panje s celimi
okvirji, kateri se od zgoraj odpirajo. V teh panjih je čebelarenje mnogo
lažje in pripravnejše. Teorija, katero uči Gerštung, o velikih panjih, veliki
meri, močnih čebelnih rojih, o panjih, ki se od zgoraj odpirajo, zdi se mi
popolnoma umestna, in ni čuda, da se je Nemci vedno bolj oprijemajo. Mož
govori s prepričanjem ter vsako trditev stvarno dokazuje, iz ugovorov nasprotnikov
pa je uvideti, da ne moreje svojih protidokazov stvarno potrditi.
Jaz sicer ne morem o njegovi meri soditi, ker je nisem še preskusil, kar
sem pa zadnji čas o njej čital in kar sem deloma tudi sam z nekoliko manjšo
mero dognal, potrjuje me v veri za njegovo teorijo. Ako hočemo naše čebelarenje
privesti do dovršenosti, ne sraemo se ozirati na sedanje stanje, ako
ima naš kmet majhno mero, ne smemo zaradi tega pri tej ostati. Ne zdi se
mi toraj umestno, da se v tem listu priporoča amerikanski panj, kateri ima
isto mero, kot je nemška normalna to je 7y2 dm\ (Splošna nemška normalna
raera enotnih okvirčkov je 17 X 22'5 cm. Op. uredn.)
Ako Nemci svojo mero radi tega opuščajo, ker jim je premajhna, bilo
bi vendar največje nazadnjaštvo, ako jo mi za njimi pobiramo. Ako drugi
narodi določujejo najmanjšo mero na 10 dm% — to so namreč novejša določila,
— moramo i mi ta določila kot merodajna sprejeti. Iz vseh krajev različnih
dežel dohajajo povsem ugodna poročila o Gerstungovi meri. Jaz mislim,
da se bodo šcasoma vsi čebelarji Avstrije zjedinili za to mero in radi tega
bilo bi povsem umestno, da se jo mi takoj v začetku poprimeno.
Da je amerikanski panj bolj enak našemu, je verjetno, a kaj pomaga,
če ga bodemo morali sčasoma zavreči. Saj se lahko tudi čebelari z Gerstungovim
panjem brez medišča, in mesto pravilnega medišča poveznemo kakoršenkoli
nastavek. Mi sprejmemo samo napredno čebelarstvo, a napredovali bodemo
le, če ne nazadujemo. —
Dostavek u r e d n i š t v a . — Priporočali smo amerikanski panj s povprečnimi
satniki zato, ker je po obliki najbolj podoben našim navadnim
panjem in pa zato, ker je ta panj ceneji kot Gerstungov. V Nemčiji so se v
nekaterih krajih amerikanci zelo razširili in čebelarji so se z njimi posebno
dobro pohvalili. Pripomniti pa je, da takrat, ko so jih vpeljali, Gerstungovih
panjev še niso poznali, kajti v tistem času je Gerstung še poskušal in popravljal
svoj panj, ter ga piikrojeval na podJagi bistrega opazovanja naravnemu
razvitku čebel. Ko je stopil ž njim pred čebelarje, so inu ga kritikovali
ti ugodno, a drugi zopet neugodno. Treba je bilo toraj panj poskusiti
in to so storili Gerstungovi prijatelji, pa tudi nasprotniki. Med tem, ko je
teklo za pro in contra mnogo črne krvi, razvijale so se čebele v novih panjih
prav po tistih naravnih čebelnih zakonih, kot jih je znanstveno in teoretično
opisal Gerstung v svojih spisih, ki so biseri in višek čebelarske književnosti.
Posledica temu je morala biti ta, da si je pridobil Gerstungov panj veljavo
in zdaj se jih je napravilo v Nemčiji v raznih tovarnah lansko leto 15.000,
beri p e t n a j s t tisoč, ki se pošiljajo na vse kraje, a premnogo le kot
uzorci, po katerih jih ponarede potem zopet na tisoče domači mizarji. V trgu
Vacha v Turingiji je porabil samo jeden izdelovatelj slamnatih pokrovcev,
kakoršne ima Gerstungov panj za zimo zgorej in zadej, 300 (tristo) meterskih
centov slame. — Prav ima naš dopisnik, napredni čebelar gospod Žnideršič,
če meni, da se bo racijonelna mera splošno razširila, pa tudi to ima deloma
prav, če graja naše postopanje, da smo priporočevali amerikanske panje, povdarjamo
pa v svojo obrambo, da smo hoteli našim čebelarjem le na ceneji
način obuditi ljubezen do panjev s premakljivim delom in smo ravno amerikanski
panj priporočevali, kot že omenjeno, tudi zato, ker je našim najbolj
podoben, pa tudi zelo praktičen in dober. Baron Rotschiitz trdi v svojem
delu ,,Bienenzuchtsbetrieb", da se nahaja samo v Nemčiji in Avstriji 500—600
različnih mer okvirčkov, in res bi bila prava dobrota za čebelarje, dabi imeli
vsi le eno mero okvirčkov, a če bo kdaj to, bo najbrže le racijonalna Gerstungova
t. j . 25 X 40 cm. Velicega pomena; da se poprimemo racijonalne
mere bi bilo posebno za nas, ker cena bi se našim čebelam zdatno zvišala,
če bi bili v stanu pošiljati drugam, kjer je ta mera že razširjena, čebele z
zalego in medom v omenjenih satnikih, kot pošilja Gerstung svoje čebele v
daljne kraje. V čisto priprost, iz tankih in neposkobljanih deščic zbit zabojček,
ki ima na dnu mrežast dušek, obesi 5, 7, 9 ali 11 satnikov, jih nekoliko
pritrdi, ter jih, mesto z deščico, pokrije z redkim platnom. Panjev
toraj ni potreba prodajati, ampak samo okvirčke s čebelami in delom - samo
živino, hlev pa ostane. Tako stoji panj lahko več desetletij na svojem prostoru,
in čeravno je precej veljal, se kraalu izplača. Sicer pa tudi ne potrebuje
prav vsak panj medišča, kot tudi v najboljši letini ne potrebuje vsak
domači panj škatlje ali vrha in marsikak praktični čebelar si bo omislil bolj
priprosto izdelane in zato tudi ceneje panje, samo mera okvirčkov mora biti
zelo natančna. Opis Gerstungovega panja se sliko priobčimo začetkom prihodnjega
leta. —


NAJ ROJI IN MEDI
Jože
Do kje sega kranjska cebela,
kdo si upa odgovoriti?

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 in 0 gostov