POSTAVITEV ČEBELNJAKOV in RAZMIŠLJANJA

Čebelarski prispevki v tiskanih in ostalih medijih
BUTTON_POST_REPLY
Q
PrispevkovCOLON 372
PridruženCOLON Sr Jan 18, 2012 10:07 am

POSTAVITEV ČEBELNJAKOV in RAZMIŠLJANJA

OdgovorCOLON # 61609Odgovor Q
Če Nov 14, 2013 10:58 am

http://czs.si/novice_podrobno.php?sif_no=3119

Pozdravljeni, glede na zgornjo povezavo prosim za razlago ČZS, kako postaviti tradicionalni slovenski čebelnjak oz. skonstruirati streho tradicionalnega slovenskega čebelnjaka; Glede na to, da je lahko streha visoka največ 3m ???

Namreč treba je upoštevati, da je lahko minimalen naklon, da se lahko še uporabi strešno opeko cca. oz. več kot 22 stopinj. Načrti, ki so objavljeni na strani CZS (http://www.czs.si/cebelar_cebelnjaki.php) "predpisujejo" naklon strehe 25 oz. v večini primerov 30 stopinj !
Pa poglejmo: kar pomeni, da čebelnjak, ki je visok 3m in ima streho 30 stopinj praktično ne.... ! Saj, če je širok 3m je njegova višina na drugi strani zaradi naklona strehe samo še cca. 1,2m !!!

Kako naj človek, ki potrebuje za normalno delo vsaj 2m višine stoji v takem čebelnjaku ??? Če pa bi bil čebelnjak širok samo 2m, bi bila višina na nasprotni strani bogih 1,8m. Pa še tu moramo računati, da se meri od temelnja. Se pravi, da je potrebno od te mere odvzeti še cca. 15cm spodnje nosilne konstrukcije in ravno tako cca. 15 cm zgornje konstrukcije objekta (tramovi, pod...) se pravi skupno cca. 30cm. Kar pa nanse, da bi bil čebelnjak širine 2m na nasprotni strani visok le 150cm. V takem čebelnjaku se lahko le sedi, kaj še le, da bi se kaj pametnega delalo !? Če pa v "čebelnjak" postavimo še panje globine nekje 50-60 cm in na nasprotno stran še omare/police za shranjevanje satja oz. orodja pa še tu izgubimo 50-60cm, torej skupaj 1m ! In nam v "takem čebelnjaku" ostavne prostora, ravno 1m ? Da se lahko obrnemo in gremo ven... ???
Opcija je edino, da čebelar stavi položno streho min. 7 stopinj in namesto cegla uporabi..., da dobi še uporabno širino! Kar pa ne izgleda kot tradicionalen slovenski čebelnjak ,ampak kot nekakšna "baraka" oz. kmečka lopa za shranjevanje kurjave in orodja! Kot se to imenuje v uradnem listu. S tem pa tudi izgubljmo na kulturni dediščini saj poslej ne bo več čebelnjakov pri vsaki kmetiji ampak le lope !!!
Torej bi bila minimalna širina čebelnjaka, da se v njem lahko dela vsaj 2,5 oz. 3 metre. In, če tu upoštevamo še minimalen naklon strehe 25-30 stopinj vidimo, da največja dovoljena višina čebelnjaka nikakor ne more biti 3m, ampak MORA BITI vsaj med 3,5 in 4m !!! Kar je tudi razvidno iz načrtov za tradicionalen slovenski čebelnjak objavljenih na strani CZS !!!
Torej, sprašujem pristojne kdaj bo meja iz 3m dvignjena na 4m višine ???
Kajti, po sedanjih pogojih lahko čebelarji postavimo le objekte, ki spominjajo na barake oz. lope za shranjevanje orodja ! S tem pa se uničuje tudi kulturna dediščina na slovenskem prostoru.

Lep pozdrav
Zadnjič spremenil 1, dne Q, skupaj popravljeno 0 krat.

Novinka
PrispevkovCOLON 250
PridruženCOLON Če Jan 13, 2011 2:01 am

OdgovorCOLON # 61610Odgovor Novinka
Če Nov 14, 2013 11:06 am

Med tradicijo in uporabnostjo je pa še en razkorak. Torej se odločaš med lepoto in dejansko uporabnostjo. Zato imamo eni "barake" namesto tradicije, če te zanima.

diehart
PrispevkovCOLON 89
PridruženCOLON To Mar 13, 2012 9:50 am

OdgovorCOLON # 61611Odgovor diehart
Če Nov 14, 2013 11:48 am

Eh, ali se pa ne obremenjuješ pa postviš dovolj velik čebelnjak da lahko v njem normalno delaš. Država tako nima denarja za rušenje.

noc b
PrispevkovCOLON 422
PridruženCOLON To Sep 27, 2011 6:05 pm

OdgovorCOLON # 61612Odgovor noc b
Če Nov 14, 2013 12:33 pm

Pozdravljeni !

Prostorska zakonodaja je do letos čebelnjak uvrščala med enostavne objekte in sicer med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte.
Ker so v zadnjih letih občine v skladu z novo prostorsko zakonodajo pripravljale občinske prostorske načrte, ki so osnova med drugimi tudi za postavitev ali gradnjo čebelnjakov, smo čebelarji združeni v Čebelarsko zvezo Slovenije na vse slovenske občine in tudi na pristojno ministrstvo naslovili prošnjo, da omogočijo gradnjo čebelnjakov izven naselij in tudi izven tako imenovanega grajenega območja kmetije.
Da se morebitne predvidene možnosti za gradnjo čebelnjakov ne bi izrabljale za gradnjo počitniških hišic smo občinam predlagali, da v svoje prostorske izvedbene akte (občinski prostorski načrt) vpišete predpogoj, da je gradnja ali postavitev čebelnjaka možna le pod pogojem, da se predhodno pridobi pozitivno mnenje Čebelarske svetovalne službe, iz katerega izhaja:
• da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo,
• da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski pašni red,
• da je investitor, vpisan v Priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo.
Z veseljem lahko ugotovimo, da je večinoma občin v svojih prostorskih načrtih z zgornjimi pogoji dovolila postavitev čebelnjakov kot enostavnega objekta tudi na kmetijskih zemljiščih. Sem čebelnjaki tudi spadajo.
Korak naprej k lažji postavitvi čebelnjaka kot enostavnega objekta, je bila sprejeta Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS, št. 18/2013) z dne 01.03.2013. Uredba je čebelnjak v Prilogi 2 opredelila kot objekt za rejo živali in sicer kot enostaven objekt površine do vključno 40 m2 in višino 4,5 m. Z uredbo so bili usklajeni tudi občinski prostorski načrt, ki so dovoljevali gradnja ali postavitev čebelnjaka na kmetijskih zemljiščih.
Nemalo pa smo bili presenečeni s spremembo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS, št. 24/2013) z dne 20.03.2013, ki je v Prilogi 2 razvrstila čebelnjak kot nezahteven objekt. Ta razvrstitev čebelnjaka ni usklajena z že sprejetimi občinskimi prostorski načrti, ki čebelnjaka kot nezahtevnega objekta ne opredeljujejo, oziroma nezahtevnih objektov ne pustijo graditi ali postaviti na območjih, ki so najbolj primerna za čebelarstvo.
Zaradi te zakonske razvrstitve se dela neposredna gospodarska škoda ne samo čebelarstvu, ampak tudi celotnemu kmetijstvu.
O nedoslednosti Uredbe, ki čebelnjakov ne pusti graditi ali postaviti na območjih, ki so najbolj primerna za čebelarstvo, je že seznanjeno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Iz Ministrstvo so nam odgovorili , da v kolikor prostorski akti dovoljujejo postavitev čebelnjakov, je gradnja le teh možna, ne glede na njihovo razvrstitev po uredbi. Prostorski akt, ki se sklicuje na dopustnost objektov, ki so bili našteti v že razveljavljenih predpisih, je treba tolmačiti s pomočjo metod argumentacije v pravu. V tem smislu je treba zlasti ugotoviti, kaj je bil namen prostorskega akta v času njegovega sprejemanja. To bi v praksi pomenilo, da če določen prostorski akt na nekem območju dovoljuje le čebelnjake kot enostavne objekte po stari Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08), to pomeni, da so na tem območju dovoljeni montažni ali leseni, enoetažni in pritlični čebelnjaki 20m2 bruto površine in višine 3 m. Ker pa prostorski akti ne določajo, za katere vrste objektov je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je ne glede na to, da prostorski akti te objekte imenuje enostavni objekti, zanje po sedaj veljavni Uredbi treba pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt.
Kot nezahteven objekt pa je čebelnjak mogoče graditi glede na Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS, št. 24/2013) z dne 20.03.2013, ki v prilogi 2 opredljuje čebelnjak kot objekt za rejo živali (enoetažen objekt za rejo živali) s površino do vklučno 100 m2, kjer pa višina ni predpisana in je seveda laho višja od 3 m, kot pri enostavnem objektu. Umeščanje objekta v prostor je izpolnjen, če so pri nameravani gradnji teh objektov upoštevane določbe prostorskih aktov ali drugih predpisov občine.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor prednostno pripravlja spremembo prostorske in gradbene zakonodaje, v okviru katere bo pripravljena tudi sprememba Uredbe, kot enega ključnih predpisov, ki se tičejo izvajanja prostorske in gradbene zakonodaje. V okviru teh sprememb so obljubili – pismeno , da bodo upoštevali tudi pripombe ki so bile poslane s strani ČZS – ena od teh je bila tudi o višini čebelnjaka, o kateri je govora v spodnjem dopisu!

Lep pozdrav
Vlado Auguštin JSSČ

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov