TERMINOLOŠKI SLOVAR - IZIDE OKTOBRA

Čebelarski strokovni izrazi in njihovo prevajanje
BUTTON_POST_REPLY
BOĹ TJAN NOĂ
PrispevkovCOLON 492
PridruženCOLON Sr Maj 21, 2008 4:12 pm

TERMINOLOŠKI SLOVAR - IZIDE OKTOBRA

OdgovorCOLON # 29507Odgovor BOĹ TJAN NOĂ
Če Jul 03, 2008 7:21 am

- Terminološki slovar

Terminološki slovar bo poenotil čebelarsko izrazoslovje, ki bo v podporo celotnemu čebelarskemu slovstvu in usposabljanju. V Republiki Sloveniji opravlja temeljno slovaropisno delo Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša v Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Ta inštitut je edina nacionalna ustanova, katere temeljna zastavljena naloga je izdajanje slovarjev. Med drugimi sekcijami v njem deluje tudi Sekcija za terminološke slovarje. Ena od njenih nalog je izdaja čebelarskega terminološkega slovarja, slovarja čebelarskega izrazja. Pobudo zanj je dala Čebelarska zveza Slovenije, ustrezne sklepe o izvedbi projekta pa je ob začetku del sprejel njen upravni odbor. Delo poteka v okviru Komisije za sestavo čebelarskega slovarja. Komisija deluje na nacionalni ravni in pod okriljem največje strokovne čebelarske organizacije v Republiki Sloveniji, to je Čebelarske zveze Slovenije. Tovrstni projekti trajajo nekaj let. Delo sicer poteka individualno, enkrat na teden pa se strokovnjaki zberejo na seji, kjer pretresajo strokovna vprašanja, ki zadevajo čebelarsko izrazje. V malo več kot dveh letih dela je bilo 56 sej, obdelani pa so bili številni izrazi iz naslednjih strokovnih področij oziroma pojmovnih skupin. Čebelarski terminološki slovar bo sodoben slovenski razlagalni informativno-normativni slovar čebelarskega izrazja, predvidoma z ustrezniki v več jezikih. Tujejezični ustrezniki bodo slovarju prispevali dodatno karakteristiko, to bo slovar prevajalnega tipa.

Temeljna značilnost čebelarskega terminološkega slovarja je prikaz stroke, čebelarstva, ki se v slovarju kaže s popisom strokovnih izrazov, v jezikoslovju imenovanih termini. Izbrana literatura, ki je podlaga za slovarsko gradivo, je obsegala strokovne knjige, učbenike, revijo Slovenski čebelar, strokovne članke, poljudnoznanstveno literaturo. Izrazi se iz literature izbirajo z izpisovanjem. To je ena od faz izdelave slovarjev in vključuje postopek, s katerim iz strokovne literature pridobimo ustrezne izraze. V ožji izbor literature je bilo predlaganih 29 izpisovalnih enot, iz katerih je bilo izpisano 4277 izrazov. Sklenjeno je bilo, da bodo v slovarju zajeti izrazi, ki so v rabi v čebelarski literaturi od druge svetovne vojne dalje, starejša čebelarska literatura pa naj bi bila upoštevana primerjalno. Glavni del izrazja bo obsegalo strokovno izrazje, ki se uporablja v pisnem strokovnem in ustnem (pogovornem) sporazumevanju. Delno bo upoštevano tudi žargonsko izrazje. Od narečnih terminov bodo upoštevani tisti, ki so splošno znani. Slovar bo tako dajal obvestilo o rabi besed, pri čemer bo strokovno ali jezikovno neustrezno ali manj uporabljano izrazje ustrezno ovrednotil in priporočil primernejše. Od neterminološkega izrazja bo upoštevano tisto, ki se navezuje na čebelarsko izrazje. V slovenščini čebela umre. To je posebnost našega jezika, ki “prenehanje obstajanja” pri živali izrazi z enako besedo kot velja za človeka in pač mora biti zapisana v slovarju. To je odraz spoštljivosti slovenskega kmeta do narave, ki mu je skozi stoletja dajala vire za preživetje in se razodeva tudi v izrazih o tistih živali, ki so mu to preživetje omogočale. Ena takih živalic je čebela. Tako moramo biti še posebej pozorni na čebelarske izraze, ki so naša slovenska posebnost, to pomeni, da so avtohtoni, da so se razvili v našem jeziku. Omemba »slovenski« v določitvi značilnosti slovarja pomeni jezikovno razpoznavo v sodobnem evropskem in svetovnem obsegu in bo naš slovar s slovenskim razlagalnim jezikom uvrstila ob bok terminološkim slovarjem drugih evropskih narodov. Izhajamo iz slovenskega knjižnega jezika, s katerim smo se kot narod oblikovali in ki je naše temeljno razpoznavno znamenje tudi danes. Slovarsko gradivo bo obdelano z računalniškim programom SlovarRed 2.0, ki je prav za slovaropisne namene nastal v Sekciji za terminološke slovarje. Terminologija, strokovno izrazoslovje, postaja čedalje pomembnejša jezikoslovna veda in terminološki slovarji v sodobnem svetu so strokovna nuja. Veliko strok, zlasti tehničnih in ekonomskih, svoje slovarje že ima. Čas je, da se jim ob bok postavijo tudi stroke z avtohtonim izrazjem. Čebelarski terminološki slovar bo pripomogel k razpoznavnosti čebelarstva kot stroke, uveljavitvi čebelarskega strokovnega jezika in s tujimi ustrezniki omogočal prikaz naše stroke v svetu, hkrati pa utrdil zavest o izvirnosti našega čebelarskega izrazja. Poleg razlage strokovnih izrazov bo tudi delno ilustriran, kar bo dalo slovarju še dodaten pomen. Namenjen bo vsem slovenskim čebelarjem, knjižnicam, osnovnim šolam in vsem drugim, ki jih to področje zanima.

Terminološki slovar bo izšel oktobra in ga bodo prejeli vsi slovenski čebelarji.

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov