Poraba EU in drugih sredstev ?????

Arhivirane teme 2006
Uporabniški avatar
guliver
PrispevkovCOLON 354
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 11:49 pm
KrajCOLON Ljubljana

OdgovorCOLON # 21975Odgovor guliver
So Nov 04, 2006 12:55 pm

pri glavi, divji!

Uporabniški avatar
zoro
PrispevkovCOLON 403
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 12:44 pm
KrajCOLON okolica Kranja, sicer iz LJ

OdgovorCOLON # 21989Odgovor zoro
So Nov 04, 2006 9:56 pm

Divji, nimamo kaj, lahko norimo, kričimo, "pizdimo", pa nas nihče ne vidi, ne upošteva.

Bara se je popolnoma "poduhovila" oz. je čisto poduhovljena, in hodi samo še po Sibiriji, kjer je nafta, plin, zlato,..., sicer je pa efekt isti, ker TRDNJAVA še vedno stoji.
jest

Uporabniški avatar
marjeta
PrispevkovCOLON 297
PridruženCOLON Pe Apr 22, 2005 10:06 pm
KrajCOLON Domľale

OdgovorCOLON # 22012Odgovor marjeta
Ne Nov 05, 2006 4:41 pm

Saj bo bolje, vidva.
Živ èlovek mora na veliko skakati okoli, kajti kot jaz vidim stvari, je življenje pravo nasprotje smrti: èe torej mirujemo, ne živimo. Hrupni moramo biti ali pa vsaj misliti hrupne, barvite, živahne misli.

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 22022Odgovor bara
Ne Nov 05, 2006 8:53 pm

Gremo naprej, se že premika.
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

Uporabniški avatar
zoro
PrispevkovCOLON 403
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 12:44 pm
KrajCOLON okolica Kranja, sicer iz LJ

OdgovorCOLON # 22032Odgovor zoro
Ne Nov 05, 2006 9:55 pm

To! A ko prideta je akcija?
jest

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 22037Odgovor bara
Ne Nov 05, 2006 11:05 pm

Valda, ja kaj si pa mislil?
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

Uporabniški avatar
denis
PrispevkovCOLON 118
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 8:33 pm
KrajCOLON Celje

OdgovorCOLON # 22140Odgovor denis
Sr Nov 08, 2006 7:13 pm

Se takoj pridružim akciji, ta bo zanimiva, se mi že dozdeva, da bo spet veliki pok.

Uporabniški avatar
slavko
PrispevkovCOLON 56
PridruženCOLON Ne Jan 30, 2005 6:00 pm
KrajCOLON Log pri Rogatcu - obsotelje
CONTACTCOLON

SREDSTVA IZ EU

OdgovorCOLON # 23016Odgovor slavko
Pe Dec 15, 2006 7:39 pm

Zanima me če ima kdo iskušnje s pridobivanjem finančnih sredstev iz EU, namenjenih razvoju čebelarstva?
Vem, da je potrebno veliko papirologije in koliko vse to stane?

Slavko
NAJ MEDIdivji čebelar napisal/-aCOLONSneto s spletne strani ČZS:UČINKOVITA TER PREDVSEM PREVERJENA IN ZANESLJIVA POT DO NEPOVRATNIH SREDSTEV EU ZA SLO. ČEBELARJE


Pridobivanje nepovratnih sredstev evropske unije na področju čebelarstva

Namen pričujočega prispevka je predstaviti možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske unije, saj želimo, da bi bilo v primerjavi z drugimi kmetijskimi dejavnostmi čim več razpoložljivih nepovratnih sredstev za investicije usmerjenih v čebelarsko proizvodnjo. S tem bi namreč ustvarili dodatne možnosti za pospešen razvoj in povečanje konkurenčnosti slovenskega čebelarstva, to pa bi vplivalo na večje zaposlitvene možnosti ter s tem tudi na blaginjo čebelarskih gospodarstev.

Na voljo so zelo različne oblike pomoči. Razlikujejo se tako višine denarnih sredstev kot tudi nameni, za katere jih lahko pridobimo. Lahko bi rekel, da za vsako obliko čebelarske produkcije obstaja kakšna podpora. Ker pa so postopki za pridobitev teh pomoči dokaj zapleteni, je zelo pomembno, da vemo, katere pogoje moramo izpolnjevati in kakšni so administrativni postopki, ki omogočajo njihovo pridobitev. Iz svojih lastnih izkušenj lahko povem, da je treba v okviru razpisa za naložbe v kmetijska gospodarstva za naložbe na področju čebelarstva izpolnjevati številne pogoje, tako administrativne kot tudi povsem specifične, šele vse to pa bo prosilcu omogočilo pridobitev nepovratnih finančnih sredstev.

Dejstvo je, da bo Slovenija v okviru prihodnje finančne perspektive v obdobju od leta 2007 do 2013 lahko iz evropskih skladov porabila precej bolj polno malho denarja, kot je bilo to mogoče doslej.

Zaradi tega naj najprej predstavim pogoje razpisa, to je, kdo lahko kandidira, kako veliko mora biti čebelarsko gospodarstvo, katere vrste investicij na področju čebelarstva so upravičene do podpore, način priprave razpisne dokumentacije s poslovnim načrtom, merila za izbor projekta, pa tudi, kaj bi bilo koristno postoriti v obdobju do novega razpisa, da bi bile naše možnosti za uspeh projekta, prijavljenega na razpis, večje. Predstavitev je pripravljena na podlagi drugega javnega razpisa za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva iz Enotnega programskega dokumenta 2004–2006 (EPD) za leto 2006, ki se je v tem letu že iztekel.

Pogoji razpisa

Pogoji razpisa za naložbe na področju čebelarstva so dveh vrst: začetni (vhodni) določajo merila o tem, kdo se lahko prijavi na razpis, in končni. Te je treba izpolnjevati predvsem glede na zahtevan obsega proizvodnje. Pomembno je opozoriti, da je vloga za pridobitev nepovratnih sredstev zavrnjena, če prosilec ne izpolnjuje teh pogojev. Zdaj pa poglejmo poglavitne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati morebitni investitorji na področju čebelarske dejavnosti.

Na razpis se lahko prijavijo čebelarska gospodarstva (fizične osebe, kmetije, združenja kmetov, podjetniki in pravne osebe), ki imajo ob oddaji vloge vsaj 40 gospodarskih čebeljih družin in ki so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev. Glede na to se torej čebelar, ki čebelari s 30 panji, na razpis ne more prijaviti oziroma bi bila njegova vloga zavrnjena. Tem čebelarjem priporočamo, da v obdobju do novega razpisa kupijo manjkajoče število gospodarskih družin, saj bodo le tako dosegli prag zahtevanih 40 gospodarskih družin.

Čebelarsko gospodarstvo mora glede na vrsto izvedene naložbe najpozneje ob njenem koncu dosegati naslednji minimalni obseg proizvodnje: imeti mora vsaj 80 gospodarskih čebeljih družin, ne glede na vrsto investicije. Če so pridobljena sredstva namenjena za graditev novega objekta in pripadajočo opremo ali za adaptacijo, mora biti v čebelarskem gospodarstvu ob koncu naložbe vsaj 200 gospodarskih čebeljih družin, če pa so ta sredstva namenjena za vzrejo čebeljih matic, mora čebelar ob koncu naložbe imeti 80 čebeljih družin ter zagotoviti vzrejo 1500 matic na leto.

Predmet razpisa
Predmet razpisa so naložbe v čebelarska gospodarstva na različnih področjih (v oklepaju je naveden najvišji priznan investicijski strošek za posamezno naložbo), in sicer:

1. Naložbe v graditev novih objektov oziroma prostorov ali v njihovo obnovo, vključno s pripadajočo opremo:

- objekti oz. prostori za skladiščenje medu in drugih čebeljih pridelkov (za graditev novega objekta 80.000 SIT/m² na enoto, za adaptacijo 50.000 SIT/m² na enoto, za opremo 3.500.000 SIT na objekt);

- objekti oz. prostori za dodelavo in polnjenje medu (za graditev novega objekta 80.000 SIT/m² na enoto, za adaptacijo 50.000 SIT/m² na enoto, za opremo 5.000.000 SIT na objekt);

- objekti oz. prostori za točenje medu (za graditev novih 80.000 SIT/m² na enoto, za adaptacijo 50.000 SIT/m² na enoto, za opremo 5.000.000 SIT na objekt);

- objekti oz. prostori za vzrejo čebeljih matic (za graditev novih 80.000 SIT/m² na enoto, za adaptacijo 50.000 SIT/m² na enoto, za opremo 1.000.000 SIT na objekt).

2. Prvi nakup čebeljih matic in čebeljih družin (po predračunski vrednosti).

3. Nakup čebeljih panjev (40.000 SIT na panj).

4. Nakup zabojnikov za prevoz čebeljih panjev (50.000 SIT/proizvodni panj).

5. Postavitev stacionarnih objektov oz. čebelnjakov (za graditev novih 80.000 SIT/m² neto površine, za adaptacijo 50.000 SIT/m² neto površine).

6. Dodatna oprema:

- oprema za pridelavo matičnega mlečka (1.000.000 SIT/gospodarstvo),

- oprema za pridelavo cvetnega prahu (2.000.000 SIT/gospodarstvo),

- oprema za pridelavo čebeljega voska (500.000 SIT/gospodarstvo),

- oprema za pridelavo čebeljega strupa (1.000.000 SIT/aparaturo).

Priprava razpisne dokumentacije s poslovnim načrtom

Zelo pomembno je, da začnemo projektno dokumentacijo pripravljati dovolj zgodaj, saj pridobitev vseh dovoljenj in izdelava poslovnega načrta trajata kar nekaj časa. Prijavni roki so zelo kratki, zato moramo imeti vso dokumentacijo zbrano že pred objavo razpisa, saj je v mesecu dni praktično nemogoče zbrati vse potrebne dokumente.

Razpisna dokumentacija obsega izpolnitev vloge, poslovni načrt ter naslednja zahtevana dokazila: dokazilo, da so za proizvode, ki so v poslovnem načrtu navedeni v tabeli Prodajni trg, na voljo običajne prodajne možnosti; dokazilo za graditev objektov ali nakup opreme v objektih; dokazilo o izpolnjevanju minimalnih standardov na področju varstva higiene; dokazila o registraciji; dokazila o finančnem stanju; dokazila o lastnih finančnih sredstvih; dokazilo o predračunski vrednosti naložbe; dokazilo o izobrazbi; dodatna dokazila, specifična za nosilca kmetijskega gospodarstva, kadar je končni prejemnik kmetija ali samostojni podjetnik posameznik; dodatna dokazila glede na posamezno vrsto upravičenih naložb na kmetijskem gospodarstvu; dodatna dokazila glede na naložbe po posameznih sektorjih primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu; dokazilo o velikosti kmetijskega gospodarstva glede na število stalno zaposlenih oseb, dodatno dokazilo o izobrazbi nosilca kmetijskega gospodarstva (velja za fizične osebe), izjava o zadolženosti kmetijskega gospodarstva, dokazilo za HAB-območja; dokazilo o že prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije oz. iz občinskega proračuna oz. iz sredstev evropskih skladov za naložbe v kmetijska gospodarstva v minulem petletnem obdobju.

Merila za izbiro projekta

Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga je ocenjena na podlagi točkovanja 13 meril za izbor. Projekt, ki zbere večjo število točk, ima v primerjavi s konkurenčnimi prijavljenimi projekti večjo možnost za uspeh na razpisu. Največje možno število točk je 100. V nadaljevanju navajam merila za izbor z navedbo največjega števila možnih točk v okviru posameznega merila. Merila vključujejo presojo finančne upravičenosti (15), kakovost proizvodov in varnost živil (10), izobrazbo vlagatelja (6), starost vlagatelja (7), pomen kmetijske dejavnosti za kmetijsko gospodarstvo (10), velikost kmetijskega gospodarstva glede na kmetijska zemljišča v uporabi (12), obseg primarne kmetijske pridelave (6), velikost kmetijskega gospodarstva glede na število stalno zaposlenih oseb (6), okoljsko sprejemljivost projekta oz. kmetijskega gospodarstva (10), ekološko pomembna območja (3), že prejeta javna sredstva iz državnega oz. občinskega proračuna oz. iz evropskih skladov za naložbe v kmetijska gospodarstva v minulem obdobju (15).

Kaj je treba postoriti v mesecih do novega razpisa?

Dejstvo je, da bo Slovenija v okviru prihodnje finančne perspektive za obdobje od leta 2007 do 2013 lahko iz evropske malhe pridobila precej več denarja, kot ga je do zdaj.

Zaradi tega je zelo pomembno, da začne morebitni vlagatelj na področju čebelarstva dovolj zgodaj pripravljati projektno dokumentacijo, saj pridobitev vseh dovoljenj in izdelava poslovnega načrta vzameta kar nekaj časa. Ker so prijavni roki zelo kratki, moramo imeti vso dokumentacijo zbrano že pred objavo razpisa, torej pred konkurenco iz drugih kmetijskih dejavnostih.

Pomembno je tudi, da se čebelarsko gospodarstvo v obdobju do novega razpisa tudi ustrezno prilagodi, poveča svojo konkurenčnost ter s tem tudi možnosti za uspeh na razpisu. Svetujem, da opravite vse potrebno, da bi vaš projekt pridobil kar največje število točk.

Za dodatna pojasnila ter pomoč pri pripravi celotne razpisne dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev Evropske unije na področju čebelarstva me lahko tudi pokličete na tel. št.: 051/374 759 ali email igor.vajda@espero.siElektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript .

mag. Igor Vajda, dipl.ekon.
Slavko

divji trot
PrispevkovCOLON 213
PridruženCOLON Sr Okt 25, 2006 2:41 pm

OdgovorCOLON # 23017Odgovor divji trot
Pe Dec 15, 2006 7:56 pm

To lahko imenuješ tudi reklamni oglas in pripravi denar, da boš plačal obljube.

Uporabniški avatar
carniolan
PrispevkovCOLON 561
PridruženCOLON Po Apr 05, 2004 9:21 am
KrajCOLON Trenutno - FR
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 23018Odgovor carniolan
Pe Dec 15, 2006 9:22 pm

divji trot napisal/-aCOLONTo lahko imenuješ tudi reklamni oglas in pripravi denar, da boš plačal obljube.
Denar je, ce pa vidis kdo ti za te subvencije svetuje - smo spet med potomci cebelarskih mojstrov, kjer bi eni radi povlekli nekaj denarja za nasvete, tebi bodo ostale drobtinice, ce ne znas sam vse papirologije in vsaj enega od (komunikativnih) jezikov unije (to sta francoscina in anglescina) z prevodi ki so napravljeni na kozo nekaterih v Sloveniji bo to vse skupaj bolj tezko.
Pred tremi leti sem poizkusil jaz brezplacno napraviti projekt za tri vzrejevalce druzin in je potem to prislo , kot da jaz hocem denar (dixit Marko Hrastelj v arhivu na mojem racunalniku pismo od Marka) .Vzel tri dni casa da sem dobil vso dokumentacijo na ministrstvu in tem trem osebam hotel pomagati - zal ljudje niso prisli na sestanek v Ljubljano, jaz pa sem razkiral 2400 FFR (Cad 600 €) za avion in tri dni bivanja v Ljubljani - Hvala na postenosti bodocih cebelarskih mojstrov, ki bodo vlekli sredstva iz Unije - Ja pod pogojem, da je svetovalna sluzba CSS pri CZS, ki je placana iz sredstev unije stoji na temu, da bo ljudem pomagala brezplacno, ne pa da najame za debele peneze sinove cebelarskih mojstrov ki so advokati ali ekonomski svetovalci za zlate cekine. Brez zamere! !
**** Mecem kosti, psi jih glodajo....karavana pa gre dalje...****

Uporabniški avatar
slavko
PrispevkovCOLON 56
PridruženCOLON Ne Jan 30, 2005 6:00 pm
KrajCOLON Log pri Rogatcu - obsotelje
CONTACTCOLON

SE MI JE KAR ZDELO

OdgovorCOLON # 23022Odgovor slavko
Pe Dec 15, 2006 10:41 pm

Hvala na poduku sem pa že sam bil blizu takšnega zaključka, ker mi je zelo sumnjivo zakaj se vpletajo razni ekonomisti in nudijo svoje storitve BREZPLAČNO ????? :roll:
Zanima me zakaj ČZS ne pomaga čebelarjem, ki smo pripravljeni
razvijati svoja čebelarstva v to smer

Slavc
NAJ MEDI


carniolan napisal/-aCOLON
divji trot napisal/-aCOLONTo lahko imenuješ tudi reklamni oglas in pripravi denar, da boš plačal obljube.
Denar je, ce pa vidis kdo ti za te subvencije svetuje - smo spet med potomci cebelarskih mojstrov, kjer bi eni radi povlekli nekaj denarja za nasvete, tebi bodo ostale drobtinice, ce ne znas sam vse papirologije in vsaj enega od (komunikativnih) jezikov unije (to sta francoscina in anglescina) z prevodi ki so napravljeni na kozo nekaterih v Sloveniji bo to vse skupaj bolj tezko.
Pred tremi leti sem poizkusil jaz brezplacno napraviti projekt za tri vzrejevalce druzin in je potem to prislo , kot da jaz hocem denar (dixit Marko Hrastelj v arhivu na mojem racunalniku pismo od Marka) .Vzel tri dni casa da sem dobil vso dokumentacijo na ministrstvu in tem trem osebam hotel pomagati - zal ljudje niso prisli na sestanek v Ljubljano, jaz pa sem razkiral 2400 FFR (Cad 600 €) za avion in tri dni bivanja v Ljubljani - Hvala na postenosti bodocih cebelarskih mojstrov, ki bodo vlekli sredstva iz Unije - Ja pod pogojem, da je svetovalna sluzba CSS pri CZS, ki je placana iz sredstev unije stoji na temu, da bo ljudem pomagala brezplacno, ne pa da najame za debele peneze sinove cebelarskih mojstrov ki so advokati ali ekonomski svetovalci za zlate cekine. Brez zamere! !
Slavko

Uporabniški avatar
zoro
PrispevkovCOLON 403
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 12:44 pm
KrajCOLON okolica Kranja, sicer iz LJ

OdgovorCOLON # 23026Odgovor zoro
So Dec 16, 2006 8:56 am

Slavko, če boš želel kandidirati, Bara nudi tovrstne profesionalne usluge, saj je kar nekaj kmetom pomagala, da so dobili sredstva na raznih razpisih strukturnih skladov. Če nič drugega, ti vsaj pove kakšne so možnosti in ali se izplača ali ne. Lani je želelo na, mislim, da ta razpis, par čebelarjev, pa jim je odsvetovala, ker je bilo tako malo oz. skoraj nič šans, da bi prejeli kakršnakoli sredstva, ker je v razpisu obupno točkovanje, vse je prirejeno in sploh ni skladno z zakonodajo ES. Ona s komerkoli dela, vedno stranka dobi sredstva, je pa res, da ko vloži vlogo preži na agencijo do zadnjega. Namreč v teh primerih moraš vse sam rihtati, ker te sploh ne obvestijo npr., da vloga ni popolna ali da bi oni želeli še karkoli, ampak kar zavračajo itd.
jest

BUTTON_TOPIC_LOCKED

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov