HACCP ali Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu

Arhivirane teme 2006
Uporabniški avatar
marty
Site Admin
PrispevkovCOLON 267
PridruženCOLON So Apr 10, 2004 10:36 pm
KrajCOLON Ivan?na Gorica

HACCP ali Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu

OdgovorCOLON # 16546Odgovor marty
Sr Nov 30, 2005 5:51 pm

Za tiste, ki nimate revije Slovenski čebelar sta tu dva članka, za katera sem imel sam zadržke za objavo, sploh za članek g.Megliča, ki je milo rečeno kaotičen.
Pri članku Andreje Kandolf se sprašujem kdo nam čebelarjem na ravni EU garantira mehki prehod in ali niso smernice samo nepotrebna in celo napačna navodila, ki niso obvezna za nikogar. Zaenkrat teh smernic še nisem videl. Me pa zanima vaš komentar na oba članka.


SMERNICE DOBRIH HIGIENSKIH NAVAD V ČEBELARSTVU
Andreja Kandolf - Čebelarska svetovalna služba


Smernice so dokument, na podlagi katerega lahko čebelar izvaja samokontrolo pri pridelavi in predelavi čebeljih pridelkov ter se ob uradnem nadzoru nanje tudi sklicuje. Ker smernice same še niso dovolj za zagotavljanje notranjega nadzora, bo Čebelarska zveza Slovenije pripravila na tem področju več usposabljanj za čebelarje in jih vključila tudi v letni program izobraževanja.
1. januarjem 2006 bo v Sloveniji začela veljati nova zakonodaja na področju higiene živil. V svežnju treh uredb EU (Uredba 178/02, Uredba 852/04, Uredba 853/04) bo zajeta celotna živilska zakonodaja, hkrati pa bo razveljavljena vsa zdaj veljavna zakonodaja, ki ureja to področje.
Za čebelarje sta predvsem pomembni Uredba 178/02, ki govori o splošnih načelih in zahtevah živilske zakonodaje ter Uredba 852/04, ki zavezuje vse nosilce živilske dejavnosti. Uredba 853/02 govori o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora. Za pridelavo medu in čebeljih pridelkov v tej uredbi ni zapisanih posebnih zahtev.
Nova zakonodaja uvaja lastni nadzor (samokontrolo) nad pridelavo varnih pridelkov »od cveta do mize«. Poglavitni namen tega sistema je vzpostavitev preventivnega sistema zagotavljanja varne hrane. Glede na to bodo morali vsi živilski obrati (tudi čebelarstva) vzpostaviti lasten notranji nadzor, ki bo temeljil na načelih HACCP. Prednost tega sistema je, da končnega izdelka ni več treba testirati, saj mora vzpostavljen preventivni sistem zmanjšuje možnost napak na vseh stopnjah pridelave, predelave in distribucije živil.
Sestavna dela tega sistema sta sledljivost in produktna odgovornost (pa tudi sankcije), njegov cilj pa je, da porabnik dobi na mizo varno živilo.
Varnost živil je zagotovilo, da živilo ni škodljivo za zdravje porabnika, če je pripravljeno oziroma zaužito za predviden namen. V čebelarstvu je lahko eden večjih problemov uporaba akaricidov, tj. sredstev za zatiranje varoe. Če ta sredstva niso registrirana, bi bila posledica njihove uporabe lahko živilo (med), ki ne bi bilo varno in kot tako ne bi smelo do porabnikov. Živilo, ki ni varno, je lahko tudi posledica nepravilne uporabe registriranih sredstev.

Da se bodo čebelarji lažje in hitreje prilagodili novi zakonodaji, pripravlja Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju z zunanjimi sodelavci Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu.
Smernice mora uradno potrditi Ministrstvo za zdravje. Pri njihovi pripravi sodelujejo čebelarji, za to pristojne inšpekcijske službe (Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Veterinarska uprava Republike Slovenije) in ostali zainteresirani, kot so polnilci medu, Zveza potrošnikov Slovenije itd.
Čebelar lahko vzpostavi svoj nadzor na podlagi smernic ali pa se odloči za svoj lasten HACCP sistem. Razlika med smernicami in lastnim sistemom HACCP je v nadzoru. Če bo čebelar izvajal notranji nadzor na podlagi Smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu, bo inšpektor preveril izvajanje tega nadzora, če pa bo imel čebelar vzpostavljen svoj lastni sistem HACCP, bo inšpektor najprej preveril ustreznost tega dokumenta, šele potem pa izvajanje tega sistema.

KDO POTREBUJE SVOJ LASTEN NADZOR?
Svoj lasten nadzor mora vzpostaviti vsak čebelar, ki pridela več čebeljih pridelkov, kot jih porabi za zasebno domačo rabo. Za zasebno domačo rabo se šteje vse, kar porabimo »doma za štirimi stenami«. Tudi živilo, ki ga čebelar podari, mora biti varno.

URADNI NADZOR
Nova zakonodaja, ki temelji na produktni odgovornosti nosilca dejavnosti, stopi v veljavo s 1. 1. 2006. Vsak nosilec dejavnosti bo moral uvesti notranji nadzor. Dne 28. oktobra smo imeli sestanek na Zdravstvenem inšpektoratu RS, kjer so bili prisotni tudi predstavniki Veterinarske uprave RS, pripravljavci smernic, predstavniki polnilcev medu in ČZS. Glede na ustne informacije, ki smo jih dobili na tem sestanku, se bo izvajal tako imenovani »mehki prehod« med sistemom stare in nove zakonodaje. Vsi nosilci dejavnosti naj delajo naprej do prvega pregleda pristojne oblasti.


Čebelji pridelki - novi pogoji - novi izzivi
Milan Meglič

Kaj porabnik medu dandanes pričakuje od čebelarja in kako naj mu čebelar ustreže? Odgovor je jasen in nedvoumen: z varnim in visoko kakovostnim živilom.
Že od nekdaj so se med drugim ukvarjali tudi s higieno v čebelarstvu. Kdor pozna dela svetovno znanega čebelarja, rojaka Antona Janše, ve, kako velik pomen je Janša pripisoval mlademu sat ju itd. Vedel je, da staro satje negativno vpliva na zdravje čebel, in to je v prvi čebelarski šoli na svetu na Dunaju učil že pred več kot 230 leti ter o tem tudi pisal. Takrat so sicer veljali drugačni zakoni in tudi razmere (narava, tehnologija, okolje) so bile drugačne. Kljub temu nam je Janša lahko za vzor glede higiene v panju.
Zdaj vemo, da je treba pri pridelavi v čebelarstvu poleg ustreznega satja še bolj dosledno in širše upoštevati higienske navade. Ne samo upoštevati, temveč tudi dokumentirati, to pa pomeni, da moramo naš način dela po potrebi tudi naknadno dokazovati.
Pri čebelarjih, ki pridelajo majhne količine čebeljih pridelkov (vendar jih ne porabijo sami v svojem gospodinjstvu) se zadnje čase pogosto postavlja vprašanje, v kakšnih prostorih bi tak čebelar moral/smel točiti med ali ga embalirati za prodajo. Nepošteno bi bilo od takega čebelarja zahtevati posebne, tj. ločene prostore, na primer za točenje medu, saj med toči samo enkrat do dvakrat na leto, in še to ne po ves dan, hkrati pa govoriti, da Slovenija in tudi Evropska unija podpirata čebelarstvo. Spomnimo se tudi, da je Apimondia 2003 v Ljubljani potekala pod geslom "ŽIVETI s čebelami". Pod tem geslom smo vsemu svetu predstavljali slovensko čebelarstvo, kakršno pač da[ldanes pri nas je, in za to dobili veliko priznanj. Tudi CZS pri usposabljanju čebela*v ne dela razlik glede velikosti čebelarstva oziroma števila panjev, s katerimi posameznik čebelari; vsakemu je dana enaka možnost, to pa je po mojem prepričanju edino pravilno in pošteno.
Prostori, v katerih bi čebelarji, ki ne pridelajo velikih količin, na primer medu, tega točili/embalirali, bi morali kljub temu ustrezati novim zahtevam Evropske unije glede pridobivanja vame hrane. Skušajmo biti še bolj konkretni.
Ali bi lahko na primer kuhinja, kakšen drug prostor v okviru gospodinjstva, kontejner ipd. ustrezal novim zahtevam? Trdim, da lahko! Vendar le, če je prostor pred točenjem, na primer medu, ustrezno urejen in da med procesom točenja v njem tudi ustrezno postoparno. Tako bi bilo na primer pred začetkom dela treba prostor temeljito očistiti, odstraniti nosilce prahu, še prej odstraniti domače živali, zagotoviti možnost umivanja rok, med točenjem pa v tem prostoru ne bi smeli početi ničesar drugega. Skratka, za čebelarje in tudi za službe uradnega nadzora prostori sami sploh ne bi smeli biti nikakršen problem. Tak pogled zagovarja ČZS, to pa želimo uveljaviti tudi prek "Smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu" (v nadaljevanju: Smernice), saj v tem dokumentu ne govorimo o kuhinjah, shrambah ali zabojnikih, ampak o ustreznem prostoru, ki mora izpolnjevati določene pogoje.
Seveda bomo morali za to pridobiti še soglasje služb zunanjega nadzora, vendar to ne bi smel biti problem, saj so slovenske institucije ugotovile, da s strožjimi predpisi, kot veljajo v drugih članicah Evropske unije, ne bomo reševali podeželja, prav tako pa ne bomo zapolnili vedno nenasitne davčne vreče.
S tem bi bilo rešeno tudi vprašanje ustreznosti prostora za potrebe točenja medu (tj. za pretakanje medu iz satja v posode, čiščenje, embaliranje itd.).
Pričakujemo, da bodo državne institucije v kratkem potrdile predložene smernice, potem pa jih bo ČZS na podlagi usposabljanja uveljavila v slovenskem čebelarstvu.
Smernice naj bi bile za čebelarje pripomoček za lažje prilagajanje novim zahtevam. Na podlagi teh smernic lahko delajo vsi čebelarji, tako tisti z večjim kot tudi tisti z manjšim številom panjev oziroma tako tisti, ki pridelujejo manjše količine določenih čebeljih pridelkov, na primer medu, kot tudi tisti, ki pridelujejo večje količine.
"Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu" naj bi se nanašale tako na primarno pridelavo kot tudi na prodajo čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov (medica, krema spropolisom, propolis v obliki kapljic itd.) na domu, saj vemo, da čebelar le redkokdaj celotno količino svojih pridelkov odda kot surovino (na primer oddaja oz. prodaja medu, propolisa, cvetnega prahu in matičnega mlečka kot surovin za polnilce oziroma obrate, ki se ukvarjajo z nadaljnjo obdelavo). Po oceni čebelarji že zdaj prodajo na domu približno polovico v Sloveniji pridelanega medu, podatkov za preostale čebelje pridelke pa ni na voljo.
Novi higienski ukrepi ne bodo v ničemer vplivali na prodajo na domu, ki je v Evropski uniji že zdavnaj legalizirana. Treba bo le upoštevati predpise, to pa za prodajo na domu pomeni, da je treba upoštevati tudi predpise o označevanju ipd., zagotavljati sledljivost, prevzeti produktno odgovornost ter poznati sankcije in jih ob ugotovitvi morebitnih nepravilnosti tudi sprejeti. Tako je v Evropski uniji.
Slovenski čebelarji želimo biti enakopravni s čebelarji v drugih državah povezave. Ne zahtevamo nikakršnih izjem, zato pričakujemo, da bodo ustrezni organi prisluhnili našim predlogom.
Če pa pomislimo, da so naše institucije v tem primeru pravzaprav servis, ki mora na vseh ravneh pomagati določeni panogi, torej čebelarjem, potem sploh ne bi smelo biti nikakršne dileme in bi v prihodnje lahko pričakovali celo več njihove iniciative in sodelovanja.
Čebelarji ne pridelujemo samo medu, povedano drugače, čebelarji bi lahko poleg medu pridelovali še veliko več drugih čebeljih pridelkov, na primer voska, propolisa, matičnega mlečka, cvetnega prahu in čebeljega strupa.
Prav po priporočilih Evropske unije naj bi se čebelarji več ukvarjali s pridelavo preostalih čebeljih pridelkov, poleg tega pa naj bi svojo ponudbo razširili tudi s preprostimi izdelki iz teh pridelkov, saj bi se na ta način povečale možnosti za njihovo preživetje. Glede na to torej tudi Evropska unija priznava splošen pomen čebelarstva, ki je predvsem v opraševanju, čebelji proizvodi pa so samo stranski produkt.
Projekt smernic, ki ga pripravlja ČZS, upošteva tudi ta priporočila Evropske unije. Čebelarje želimo usposobiti za upoštevanje dobrih higienskih navad pri pridobivanju vseh čebeljih pridelkov in tudi pri izdelavi enostavnih novih izdelkov iz čebeljih pridelkov, kot so na primer medica, krema spropolisom, propolis v kapljicah, med z dodatki itd.
V tem primeru se lahko delno zgledujemo po sosednji Avstriji, saj je tamkajšnji čebelarski zvezi že pred leti uspelo izpolniti zahteve za legalno izdelavo in prodajo preprostih izdelkov iz čebeljih pridelkov. Poleg tega Avstrijska čebelarska zveza svojim članom pomaga tudi pri trženju.
Tako je na primer organizirala izdelavo enotne lične embalaže za propolis v kapljicah, ki ga čebelarji prodajajo tako na domu kot na tržnicah in tudi v trgovski mreži, če se komu uspe prebiti vanjo. V uradnem glasilu avstrijskih čebelarjev "Bienenvater" lahko skoraj v vsaki številki preberemo vabila na usposabljanje čebelarjev tudi na področju preostalih čebeljih pridelkov in novih izdelkov iz čebeljih pridelkov.
Usposabljanje izvajajo tudi s sredstvi Evropske unije.

Sklep
Čebelarji moramo sami iskati dodatne možnosti. Naučiti se moramo uporabljati bogastva narave in njene zaklade v neokrnjeni kakovosti ponuditi porabnikom. Servis (Čebelarska zveza Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijski inštitut Slovenije in druge strokovne institucije itd.) pa naj bi nam, seveda ob naših naporih, te cilje pomagal uresničiti. Zelo negativno bi vplivalo na slovensko čebelarstvo, če bi iskanje čebelarjev dodatnih možnosti ponudbe novih izdelkov onemogočili prestrogi predpisi.

Vir: Slovenski Čebelar 12/2005
Znanje o èebelarjenju je kot znanje o gozdu: po mesecu dni uèenja ga poznaš in obvladaš, po desetletju uèenja spoznaš, da o njem veš zelo malo ali niè.

marty

Uporabniški avatar
vojska
PrispevkovCOLON 149
PridruženCOLON Sr Apr 27, 2005 4:30 pm
KrajCOLON Domžale

OdgovorCOLON # 16547Odgovor vojska
Sr Nov 30, 2005 5:54 pm

HACCP ali Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu
Za tiste, ki nimate revije Slovenski čebelar sta tu dva članka, za katera sem imel sam zadržke za objavo, sploh za članek g.Megliča, ki je milo rečeno kaotičen.
Pri članku Andreje Kandolf se sprašujem kdo nam čebelarjem na ravni EU garantira mehki prehod in ali niso smernice samo nepotrebna in celo napačna navodila, ki niso obvezna za nikogar. Zaenkrat teh smernic še nisem videl. Me pa zanima vaš komentar na oba članka.
Marty, čaki, da pride Bara, jo bom prepričal, da ta dva članka obdela, kot je potrebno.
Odpusti nam naše dolgove, kot odpuščamo mi svojim dolžnikom.
Očenaš

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 16550Odgovor bara
Sr Nov 30, 2005 8:14 pm

Žiga, za komentar tega res ne rabiš kaj dosti, lahko le rečeš, da gre za popolno zavajanje, da to o čemer govori tale spodnji članek ni res ipdipd. Je pa res, da če bi želel tole skomentirati, kot je potrebno potrebuješ ogromno časa. Morda se bo dober komentar razvil med razpravo.


[quote]HACCP ali Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu
Za tiste, ki nimate revije Slovenski čebelar sta tu dva članka, za katera sem imel sam zadržke za objavo, sploh za članek g.Megliča, ki je milo rečeno kaotičen.
Pri članku Andreje Kandolf se sprašujem kdo nam čebelarjem na ravni EU garantira mehki prehod in ali niso smernice samo nepotrebna in celo napačna navodila, ki niso obvezna za nikogar. Zaenkrat teh smernic še nisem videl. Me pa zanima vaš komentar na oba članka.

MARTIN, ČLANEK G. MEGLIČA JE GROZLJIVKA, SAJ NIMA NE REPA NE GLAVE. ga moram še skomentirati! tale članek pa KOMENTIRALA BOM ZGOLJ NAČELNO, KER NE MISLIM DELATI USLUG ČZS, SICER PA VERJETNO SPLOH NE BI IN TUDI NE BODO RAZUMELI MOJEGA KOMENTARJA.

Smernice so dokument, na osnovi katerega lahko čebelar izvaja samokontrolo pri pridelavi in predelavi čebeljih pridelkov (to ni res!!! - analiza tveganja???, smernice morajo vsebovati temperaturne zahteve in mikrobiološke zahteve IPDIPD, ZA ZAGOTAVLJANJE HIGIENE, KOT ZAHTEVA USTREZNA OBSTOJEČA ZAKONODAJA S PODROČJA HIGIENE ŽIVIL - SE PRAVI CELOTEN PAKET!!!, VSE JE RAZDELANO TUDI V EU SMERNICAH OZ. USMERITVAH K POSAMEZNI UREDBI - PRI IZDELAVI SMENIC JE NAMREČ POTREBNO POZNATI VSO ZAKONODAJO V GLOBALU, DA SPLOH LAHKO RAZUMEŠ DOLOČILA V UREDBI (ES) ŠT. 852/2004 - BISTVO PRI VSEM SKUPAJ PA JE VSEKAKOR, ZAKAJ JE SPLOH NASTALA TA ZAKONODAJA, MISLIM NA CELOTEN HIGIENSKI PAKET - ZAKAJ SEM REKLA NI RES, ZATO, KER JIH ČEBELAR NI DOLŽAN OZ. JIH SPLOH NE RABI UPOŠTEVATI - PRAVZAPRAV JIH SPLOH NE POTREBUJE. SMERNICE SEM VIDELA IN TISTO KAR SEM VIDELA, NISO SMERNICE. POGLEJTE SI NPR. TRGOVINSKE SMERNICE, KI TUDI NE VSEBUJEJO TISTEGA, KAR ZAHTEVA OBSTOJEČA VELJAVNA ES ZAKONODAJA, ČEBELARSKE PA SO RAVNO TAKO NEKAJ PODOBNEGA. S TEM, SI ČEBELARJI SPLOH NE BODO MOGLI POMAGATI.) in se ob uradnem nadzoru nanje tudi sklicuje. (pa PLAČA KAZEN, ZATO KER NIMA VZPOSTAVLJENEGA SISTEMA HACCP OZ. SLEDLJIVODTI, KAR JE PRIBLIŽNO ISTO PRI MAJHNEM OBRATU, KJER NE MOREMO ZAGOTOVITI VSEH SEDMIH NAČEL TEGA SISTEMA"…, smernice neobvezen dokument!!! Veterinarska inšpekcija pride kontrolirat HACCP oz. zahteve v uredbah in ne smernice…NAJHUJE JE, DA JE ČZS PRI VSEM SKUPAJ POZABILA NA SV. PISMO VARNE HRANE IN SICER NAJPOMEMBNEJŠO UREDBO, KI JE KROVNA VSEM OSTALIM IN SICER 178/2002.) Smernice same še niso dovolj za zagotavljanje notranjega nadzora, zato bo Čebelarska zveza Slovenije za čebelarje pripravila usposabljanja na to temo, ki jih bo vključila v letni program izobraževanja. - Izobraževanje je sicer obvezno vsako leto za vse nosilce čebelarske dejavnosti, samo to še vedno ni dokumentacija HACCP in niso izpolnjene zahteve higienskih uredb itd… TO JE NEKAKO V STILU, NAJPREJ KUPITE SMERNICE, NATO PRIDITE V NAŠO ŠOLO NA IZOBRAŽEVANJE IN POTEM BO VSE OK. VENDAR S TEM ČEBELAR ŠE VEDNO NIMA VZPOSTAVLJENEGA SISTEMA HACCP ZA SVOJE ČEBELARSTVO, JE PA RES, DA JE ČZS VERJETNO PORABILA DENAR, KI NAJ BI GA DOBILA NA PODLAGI UREDBE 2006. TU LAHKO POUDARIM ŠE TO, DA DENAR, KI GRE S TISTEGA KONTA (UREDBA 2006) NE MORE BITI NAMENJEN NE ZA IZDELAVO SMERNIC, KAKOR TUDI NE ZA IZOBRAŽEVANJE ČEBELARJEV S PODROČJA SISTEMA HACCP. TEMU SE NAMREČ REČE NENAMENSKA PORABA SREDSTEV, TO JE RAZVIDNO ŽE IZ INŠPEKCIJKE PRIJAVE CČI, DA NE BOM PONOVNO CITIRALA EU UREDB, KI UREJAJO PODROČJE APIKULTURE. VSE TE UREDBE SO BILE ŽE MNOGOKRAT CITIRANE NA TEM FORUMU (GLEJ INŠPEKCIJSKO PRIJAVO), PA SE JIH NA ČZS NI NITI MALO PRIJELO.
S 1. januarjem 2006 bo v Sloveniji začela veljati nova zakonodaja glede higiene živil. V paketu treh uredb EU (Uredba 178/02, Uredba 852/04, Uredba 853/04) bo zajeta vsa živilska zakonodaja, s katerimi se bo razveljavila vsa dosedanja zakonodaja s tega področja. TA ZAKONODAJA VELJA OD 20. DNEVA PO OBJAVI V URADNEM LISTU EU, IZVAJATI PA SE PRIČNE S 1.1.2006, TO POMENI, DA TAKRAT ŽE MORA BITI TEREN UREJEN OZ. SPOŠTOVATI ZAHTEVE TE ZAKONODAJE. ZATO SO TE SMERNICE TUDI IZREDNO POZNE - MISLIM NA HIGIENSKI PAKET. UREDBA 178/2002 NAM JE POZNANA ŽE OD LETA 2002. SEDAJ BO PA LETO 2006 - KAJ SE JE POČELO 4 LETA? VSE UREDBE EU SO TUDI KAR NEKAJ ČASA V NASTAJANJU, DRŽAVA PA TO SPREMLJA. ZATO TU NI NIKAKRŠNEGA OPRAVIČILA ZA ZATEČENO STANJE V SI. TO OPREDELJUJE TUDI ZAKON O VETERINARSKIH MERILIH SKLADNOSTI, ZATO NI LOGIČNO, ZAKAJ SPLOH ČEBELARSKA ZVEZA SKAČE OKROG ZIRS, IVZRS IPDIPD. VSE TO JE STVAR VURS, SAJ BO ČEBELARJE KOT PRIMARNO (ČEBELJE PRIDELKE) NADZIRALA VETERINARSKA INŠPEKCIJA, ALKOHOLNE PIJAČE IN VSE OSTALO, KAR ŽE SODI POD ZAKONODAJO MZ, SICER RES TUDI ZIRS. VENDAR TE SMERNICE NIKAKOR NISO V PRISTOJNOSTI MZ, TEMVEČ MKGP. TUDI PRIMARNO PRIDELAVO NAMREČ NADZIRA IRSKGH… ZIRS SE BO VMEŠAL LE TAKRAT, KO BOMO TUDI V SLOVENIJI NPR. IMELI ANTIBIOTIKE V MEDU IPDIPD, KO BO KAJ NAROBE IN BO RASFF IPDIPD. TO JE PREHUDA ZA KOMENTIRANJE NA TEM FORUMU, ZATO BOM NEHALA, … POZABILI SO ŠE NA BISTVENO UREDBO V HIGIENSKEM PAKETU IN SICER 854/2004, SAJ SE V TEM PRIMERU ZA NADZOR NE UPORABLJA 882/2004 . ČE BODO ČEBELARJI SLABO IZOBRAŽENI, BODO POGORELI, KER NE BODO POZNALI DOLOČIL ZAKONODAJE, NAPAČNO BODO IMELI POSTAVLJENE ROKE UPORABE ŽIVIL, NAPAČNO BODO JEMALI BRISE, NAPAČNO OZ. NEPRAVOČASNO BODO DAJALI ŽIVILA/ČEBELJE PRIDELKE NA ANALIZO, NAPAČNO BODO ODGOVARJALI NA VPRAŠANJA, SAJ ČEBELARJA INŠPEKTOR LAHKO CELO PREVERI IN SICER NJEGOVO POZNAVANJE ZAKONODAJE, KAKOR TUDI OSTALO PREDPISANO ZNANJE - KI JE ZAJETO V VSEH UREDBAH, KI SE NANAŠAJO NA HIGIENO ŽIVIL…Za čebelarje sta predvsem pomembni Uredba 178/02, ki govori o splošnih načelih in zahtevah živilske zakonodaje ter Uredba 852/04, ki zavezuje vse nosilce živilske dejavnosti. Uredba 853/02 govori o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora. Za pridelavo medu in čebeljih pridelkov v tej uredbi ni zapisanih posebnih zahtev. ŽAL SO ZAPISANA, SAMO MORAŠ RAZUMETI ZAKONODAJO. V EU SMERNICAH K TEJ UREDBI JE PA MED DRUGIM TUDI VSE CELO, NE BOSTE VERJELI, OBRAZLOŽENO.
Nova zakonodaja uvaja lastni nadzor (samokontrolo) nad pridelavo varnih pridelkov »od cveta do mize«. Glavni namen tega sistema je vzpostavitev preventivnega sistema zagotavljanja varne hrane. To pomeni, da bodo vsi živilski obrati (tudi čebelarstva) morali imeti vzpostavljen lastni notranji nadzor, ki temelji na HACCP načelih. Prednost tega sistema je, da se ne testira več končnega izdelka, ampak mora biti vzpostavljen preventivni sistem, ki zmanjšuje možnost napak v vseh stopnjah pridelave, predelave in distribucije živil. TO POMENI, DA MORAJO IMETI VZPOSTAVLJEN SISTEM HACCP/OZ SLEDLJIVOST VSI, KI NIMAJO ŽIVIL LE ZA LASTNO POTROŠNJO.Elementi sledljivosti, produktne odgovornosti (in tudi sankcij) so sestavni del takega sistema. Cilj tega pa je, da porabnik dobi na mizo varno živilo.
Varnost živil je zagotovilo, da živilo ni škodljivo za zdravje porabnika, če je pripravljeno oziroma zaužito za predviden namen. V čebelarstvu je lahko eden večjih problemov uporaba akaricidov tj. sredstev za zatiranje varoe. Če ta sredstva niso registrirana, bi bila posledica njihove uporabe lahko živilo (med), ki ne bi bilo varno in kot tako ne bi smelo do porabnikov. Živilo, ki ni varno, je lahko tudi posledica nepravilne uporabe registriranih sredstev.
Pa še milion zadev, ki so bolj problematične…Da se bodo čebelarji lažje in hitreje prilagodili novi zakonodaji, pripravlja Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju z zunanjimi sodelavci Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu. - ČZS ni pristojna za to, temveč v okviru državne uprave VURS. Smernice države Slovenije mora nato MKGP/VURS poslati v notifikacijo EU Komisiji. Vse DČ dajo pripombe nanje in potem jih komisija potrdi ali ne. Smernice mora uradno potrditi Ministrstvo za zdravje. Pri njihovi pripravi sodelujejo čebelarji, za to pristojne inšpekcijske službe (Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Veterinarska uprava Republike Slovenije) in ostali zainteresirani, kot so polnilci medu, Zveza potrošnikov Slovenije itd. To ni res, beri zgoraj EU komisije…, pripravi pa VURS v sodelovanju z vsemi, ki strokovno delujejo na področju čebelarstva, prodajnimi združenji, ČZS, CČI… - javna obravnava, …Čebelar lahko vzpostavi svoj nadzor na podlagi smernic ali pa se odloči za svoj lasten HACCP sistem. Razlika med smernicami in lastnim sistemom HACCP je v nadzoru. A TO SO SI PA KAR IZMISLILI. OČITNO SPLOH NIHČE NE POZNA DELOVANJA MINISTRSTEV IN NJIHOVIH ORGANOV V SESTAVI. TU GRE ZA POPOLN KONSTRUKT. INŠPEKTOR NE MORE PREVERJATI SMERNIC IN TUDI …

NA PODLAGI SMERNIC???? (ne more, če pa le-te vsebujejo obrazce, pa to niso smernice - zakonodaja predpisuje kaj vsebujejo smernice; tudi smernice drugih držav se razlikujejo od naših in to zelo, sicer imamo pa že EU smernice in je zadeva jasna - popolnoma jasna…
SVOJ LASTNI HACCP (se morajo ne le odločiti, kar vzpostaviti vsi, razen tisti, ki imajo med za lastno uporabo, ter naturalna potrošnja (to tista točka C, ko mora DČ z nacionalnimi predpisi…).

Razlika med smernicami in lastnim HACCP-om je v nadzoru. (Nadzira veterinarska inšpekcija, je pa res razlika v nadzoru, ker pri tem, ko imaš le smernice plačaš najmanj 2 MIO globe v šusu, če imaš pa HACCP nič oz. če kaj nimaš ažurno, le kakih 15 - 50.000 SIT, če si prijazen, pa najdeš dober izgovor, pa nič… Če bo čebelar izvajal notranji nadzor na podlagi Smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu, bo inšpektor (bo kar globil, ker si že dokazal neznanje). preveril izvajanje tega nadzora, če pa bo imel čebelar vzpostavljen svoj lastni sistem HACCP, bo inšpektor najprej preveril ustreznost tega dokumenta, šele potem pa izvajanje tega sistema. Inšpektorji gledajo le dokumentacijo in higieno, da je čisto in zahteve obrata, izvajanje pa pomeni, da pišeš, kar je isto, se pravi, da izkazuješ z dokumentacijo, da delaš kot je potrebno na podlagi analize tveganja, KKT itd., ki so bile postavljene za tvoj obrat!!!

KDO POTREBUJE SVOJ LASTEN NADZOR?
Svoj lasten nadzor mora vzpostaviti vsak čebelar, ki pridela več čebeljih pridelkov, kot jih porabi za zasebno domačo rabo. Za zasebno domačo rabo se šteje vse, kar porabimo »doma za štirimi stenami«. Tudi živilo, ki ga čebelar podari, mora biti varno. Čebelar ima varna ali pa nevarna živila!!! Def.: Če šenkuješ, rabiš HACCP?

URADNI NADZOR
Nova zakonodaja, ki temelji na produktni odgovornosti nosilca dejavnosti, stopi v veljavo s 1. 1. 2006. Vsak nosilec dejavnosti bo moral uvesti notranji nadzor. Dne 28. oktobra smo imeli sestanek na Zdravstvenem inšpektoratu RS, kjer so bili prisotni tudi predstavniki Veterinarske uprave RS, pripravljavci smernic, predstavniki polnilcev medu in ČZS. Glede na ustne informacije, ki smo jih dobili na tem sestanku, se bo izvajal tako imenovani »mehki prehod« med sistemom stare in nove zakonodaje. Vsi nosilci dejavnosti naj delajo naprej do prvega pregleda pristojne oblasti. Uredba velja - mehki prehod ne pomeni nič, termin sploh ne obstaja. KAJ JE TO USTNO, VELJA LE KAR JE V PISNI OBLIKI! S tem člankom ČZS ZAVAJA čebelarje. KAJ JE TO, DA NAJ NOSILCI DELAJO NAPREJ, DOKLER PRISTOJNI NE PRIDEJO? POTEM SLEDIJO KAZNI IN NATO BODO LAHKO ČEBELARJI TOŽILI ČZS ZA VSO POVZROČENO MATERIALNO ŠKODO. TA ČLANEK LAHKO SLUŽI KOT DOKAZ, ZATO PROSIM VSE ČEBELARJE, DA HRANIJO TO KOT DOKAZNO GRADIVO. KO BO PRIŠLA INŠPPEKCIJA, BOSTE SICER SANKCIONIRANI, VENDAR BOSTE VSAJ LAHKO TOŽILI ČZS.[/quote]

Sem skomentirala notri v tekst, tako da ne vem, kako bo sedaj to izgledalo, oz. če bo sploh razvidno!!! Tu se mi je postavilo res že vprašanje o kredibilnosti ČZS...
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 16552Odgovor bara
Sr Nov 30, 2005 9:22 pm

Evo...

Čebelji pridelki - novi pogoji - novi izzivi
Milan Meglič
Kaj porabnik medu dandanes pričakuje od čebelarja in kako naj mu čebelar ustreže? Odgovor je jasen in nedvoumen: z varnim in visoko kakovostnim živilom.

- kakovosti ni več - živila so varna ali ne varna!!!

Že od nekdaj so se med drugim ukvarjali tudi s higieno v čebelarstvu. Kdor pozna dela svetovno znanega čebelarja, rojaka Antona Janše, ve, kako velik pomen je Janša pripisoval mlademu sat ju itd. Vedel je, da staro satje negativno vpliva na zdravje čebel, in to je v prvi čebelarski šoli na svetu na Dunaju učil že pred več kot 230 leti ter o tem tudi pisal. Takrat so sicer veljali drugačni zakoni in tudi razmere (narava, tehnologija, okolje) so bile drugačne. Kljub temu nam je Janša lahko za vzor glede higiene v panju.

- higiena zaradi varstva potrošnika!!! Ravnanje z živalmi - za čebele. Oboje se sankcionira, neprimerno ravnanje z živalmi in neizvajanje sistema HACCP. Ko se uporablja termin higiena, to pomeni HACCP!!!


Zdaj vemo, da je treba pri pridelavi v čebelarstvu poleg ustreznega satja še bolj dosledno in širše upoštevati higienske navade. Ne samo upoštevati, temveč tudi dokumentirati, to pa pomeni, da moramo naš način dela po potrebi tudi naknadno dokazovati.

(higienske navade ne pomenijo nič - poznamo dobro higiensko prakso - DHP, kot seveda tudi dobro čebelarsko prakso DČP - to se ne dokumentira, temveč spoštuje - dokumentacija pa je HACCP, se pravi, da se dokumentira in evidentira izvajanje tega sistema)

Pri čebelarjih, ki pridelajo majhne količine čebeljih pridelkov (vendar jih ne porabijo sami v svojem gospodinjstvu) se zadnje čase pogosto postavlja vprašanje, v kakšnih prostorih bi tak čebelar moral/smel točiti med ali ga embalirati za prodajo.

prostori morajo zagotavljati higieno oz. da se jo zagotoviti marsikje!!! Sistem HACCP se lahko postavi pri malih obratih, brez neustreznih prostorov brez problema, samo moraš kaj vedeti, prebrati in znati!!!

Nepošteno bi bilo od takega čebelarja zahtevati posebne, tj. ločene prostore, na primer za točenje medu, saj med toči samo enkrat do dvakrat na leto, in še to ne po ves dan, hkrati pa govoriti, da Slovenija in tudi Evropska unija podpirata čebelarstvo. (to niso argumenti, temveč neumnosti - kaj naj bi to sploh pomenilo - konstrukt na konstrukt, tega se sploh ne da komentirati)
Spomnimo se tudi, da je Apimondia 2003 v Ljubljani potekala pod geslom "ŽIVETI s čebelami". Pod tem geslom smo vsemu svetu predstavljali slovensko čebelarstvo, kakršno pač da[ldanes pri nas je, in za to dobili veliko priznanj. Tudi CZS pri usposabljanju čebela*v ne dela razlik glede velikosti čebelarstva oziroma števila panjev, s katerimi posameznik čebelari; vsakemu je dana enaka možnost, to pa je po mojem prepričanju edino pravilno in pošteno.

Pravila igre določa EU in SI zakonodaja, zato je takšno pisanje, kot je v tem članku, brezveze.

Prostori, v katerih bi čebelarji, ki ne pridelajo velikih količin, na primer medu, tega točili/embalirali, bi morali kljub temu ustrezati novim zahtevam Evropske unije glede pridobivanja vame hrane. Skušajmo biti še bolj konkretni.
Ali bi lahko na primer kuhinja, kakšen drug prostor v okviru gospodinjstva, kontejner ipd. ustrezal novim zahtevam? Trdim, da lahko! Vendar le, če je prostor pred točenjem, na primer medu, ustrezno urejen in da med procesom točenja v njem tudi ustrezno postoparno. Tako bi bilo na primer pred začetkom dela treba prostor temeljito očistiti, odstraniti nosilce prahu, še prej odstraniti domače živali, zagotoviti možnost umivanja rok, med točenjem pa v tem prostoru ne bi smeli početi ničesar drugega. Skratka, za čebelarje in tudi za službe uradnega nadzora prostori sami sploh ne bi smeli biti nikakršen problem.

Kaj je hotel s tem povedati, kakšna je ta primerjava?

Tak pogled zagovarja ČZS, to pa želimo uveljaviti tudi prek "Smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu" (v nadaljevanju: Smernice), saj v tem dokumentu ne govorimo o kuhinjah, shrambah ali zabojnikih, ampak o ustreznem prostoru, ki mora izpolnjevati določene pogoje.

Zakaj bi ČZS sploh morala kaj zagovarjati, kaj ima neka društvena organizacija pri tem. G. Meglič očitno ne zastopi ES zakonodaje s področja higiene živil. Že v Uredbi (ES) 852/2004 je navedeno, da se HACCP prilagaja velikosti obrata in to je to, ne rabi ČZS nič zagovarjati, ker je niko i ništa napram EK in EP ter ES.

Seveda bomo morali za to pridobiti še soglasje služb zunanjega nadzora, vendar to ne bi smel biti problem, saj so slovenske institucije ugotovile, da s strožjimi predpisi, kot veljajo v drugih članicah Evropske unije, ne bomo reševali podeželja, prav tako pa ne bomo zapolnili vedno nenasitne davčne vreče.

Od kje takšna pristojnost g. Megliču. Postal je Bog, ne upošteva niti EU zakonodaje. Kako bi to razložila? EU zakonodaja stopi neposredno v veljavo v vseh DČ. Za vse je enako, tudi za nas slovenčke. Ni trte mrte in pri nas ne bo nič strožje. Določbe te zakonodaje so namreč izredno preproste, če jih zastopiš, če se pogovarjaš s tistim, kateremu to vpelješ in ni nikakršen BAV, BAV, je pa res, da rabiš kar nekaj strokovnega zaledja, pa ne mislim s področja čebelarstva, ampak tudi drugih področij, kot so mikrobiologija, biotehnologija, živilska tehnologija, biologija, veterina, agronomija, ipdipd.

Torej, vse DČ imajo ista pravila, zato enotna živilska zakonodaja, potrošnik ima s tem zagotovilo, da so na notranjem trgu varna živila…


S tem bi bilo rešeno tudi vprašanje ustreznosti prostora za potrebe točenja medu (tj. za pretakanje medu iz satja v posode, čiščenje, embaliranje itd.).

Žal mi je, ampak ne vem od kje nekomu takšne ideje? Pa kje to piše? Zanima me, če se g. Meglič želi rešiti majhnih čebelarjev, ker se ukvarja s takšnimi neumnostmi? Še enkrat: Higiena se prilagodi velikosti obrata!!! Nikjer ne piše, da bo moral čebelar zidati, spreminjati, če želi zagotoviti higieno!!!!


Pričakujemo, da bodo državne institucije v kratkem potrdile predložene smernice, potem pa jih bo ČZS na podlagi usposabljanja uveljavila v slovenskem čebelarstvu.

Potrditi jih mora najprej Bruselj, potem boste pa izobraževali čebelarje!!!! Postopek traja vsaj leto dni, če ne več. Če boste pa zopet na silo, pa dajte, samo v tem primeru vas čakajo kar hude posledice. A resnično nekateri nimajo nobene morale? Zakaj se uboge čebelarje peha še v večjo bedo? Tale Meglič je kot Senegačnik, rak rana.

Smernice naj bi bile za čebelarje pripomoček za lažje prilagajanje novim zahtevam. Na podlagi teh smernic lahko delajo vsi čebelarji, tako tisti z večjim kot tudi tisti z manjšim številom panjev oziroma tako tisti, ki pridelujejo manjše količine določenih čebeljih pridelkov, na primer medu, kot tudi tisti, ki pridelujejo večje količine.

So neobvezne, upam, da jih bodo čebelarji, če slučajno bodo preko trupel, kot vedno, čim manj upoštevali, da jih bo čim manj nosilo posledice takšnih dejanj…

"Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu" naj bi se nanašale tako na primarno pridelavo kot tudi na prodajo čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov (medica, krema spropolisom, propolis v obliki kapljic itd.) na domu, saj vemo, da čebelar le redkokdaj celotno količino svojih pridelkov odda kot surovino (na primer oddaja oz. prodaja medu, propolisa, cvetnega prahu in matičnega mlečka kot surovin za polnilce oziroma obrate, ki se ukvarjajo z nadaljnjo obdelavo).

Ne ve o čem govori!!! Sedaj je pod higieno zbasal še druge zadeve - kozmetika ipdipd….

Po oceni čebelarji že zdaj prodajo na domu približno polovico v Sloveniji pridelanega medu, podatkov za preostale čebelje pridelke pa ni na voljo.
Novi higienski ukrepi ne bodo v ničemer vplivali na prodajo na domu, ki je v Evropski uniji že zdavnaj legalizirana.

HACCP!!! Prizadeta ne bo, legalna bo pa, ko bodo čebelarji dobili status….

Treba bo le upoštevati predpise, to pa za prodajo na domu pomeni, da je treba upoštevati tudi predpise o označevanju ipd., zagotavljati sledljivost, prevzeti produktno odgovornost ter poznati sankcije in jih ob ugotovitvi morebitnih nepravilnosti tudi sprejeti. Tako je v Evropski uniji. (ne ni tako v EU, pač pa na ČZS!!!)

Vidi se, da ne zastopi popolnoma nič. O prodaji na domu se ne govori več…, to je direktna prodaja za katero lahko veljata obe uredbi, tako 852/2004 in 853/2004 ali le prva, odvisno za kakšen obrat gre, več opcij namreč, od primera do primera drugače… Ni enotnega recepta, zato…

Slovenski čebelarji želimo biti enakopravni s čebelarji v drugih državah povezave. Ne zahtevamo nikakršnih izjem, zato pričakujemo, da bodo ustrezni organi prisluhnili našim predlogom.

Pa saj so enakopravni, pa od kje takšne ideje?

Če pa pomislimo, da so naše institucije v tem primeru pravzaprav servis, ki mora na vseh ravneh pomagati določeni panogi, torej čebelarjem, potem sploh ne bi smelo biti nikakršne dileme in bi v prihodnje lahko pričakovali celo več njihove iniciative in sodelovanja.

Le čemu? S ČZS se namreč ne da konstruktivno pogovarjati.

Čebelarji ne pridelujemo samo medu, povedano drugače, čebelarji bi lahko poleg medu pridelovali še veliko več drugih čebeljih pridelkov, na primer voska, propolisa, matičnega mlečka, cvetnega prahu in čebeljega strupa.

Čebelji strup ni čebelji pridelek - tudi to ureja zakonodaja ES - glej inšpekcijsko prijavo, notri navedena uredba, ki opredeljuje čebelje pridelke!

Prav po priporočilih Evropske unije naj bi se čebelarji več ukvarjali s pridelavo preostalih čebeljih pridelkov, poleg tega pa naj bi svojo ponudbo razširili tudi s preprostimi izdelki iz teh pridelkov, saj bi se na ta način povečale možnosti za njihovo preživetje. Glede na to torej tudi Evropska unija priznava splošen pomen čebelarstva, ki je predvsem v opraševanju, čebelji proizvodi pa so samo stranski produkt.

Ni čisto tako, ampak naj bo, predvsem pa higiena!!! varna živila!!! - v tem kontekstu, tisto, da je čebelarstvo osnovna kmetijska dejavnost, pa je prioriteta za SI - saj je status čebelarjev nujen in neizbežen.

Projekt smernic, ki ga pripravlja ČZS, upošteva tudi ta priporočila Evropske unije.

Ni res!!! Priporočila zvenijo popolnoma drugače!!!

Čebelarje želimo usposobiti za upoštevanje dobrih higienskih navad (DHP) pri pridobivanju vseh čebeljih pridelkov in tudi pri izdelavi enostavnih novih proizvodov (kaj to je?) od kje enostavni in novi itd… iz čebeljih pridelkov, kot je to na primer medica, krema s propolisom (tu zakonodaja kozmetike - kaj ima to tu notri med živili za početi?, propolis v kapljicah (napačno ime), med z dodatki itd.


V tem primeru se lahko delno zgledujemo po sosednji Avstriji, saj je tamkajšnji čebelarski zvezi že pred leti uspelo izpolniti zahteve za legalno izdelavo in prodajo preprostih izdelkov iz čebeljih pridelkov. Poleg tega Avstrijska čebelarska zveza svojim članom pomaga tudi pri trženju.

(tudi pri nas vse legalno, če bereš zakonodajo in ne nakladaš!!! Točno se ve, da se izvaja notifikacija v okviru MZ, ki je nosilec te zakonodaje)

Tako je na primer organizirala izdelavo enotne lične embalaže za propolis v kapljicah, ki ga čebelarji prodajajo tako na domu kot na tržnicah in tudi v trgovski mreži, če se komu uspe prebiti vanjo. V uradnem glasilu avstrijskih čebelarjev "Bienenvater" lahko skoraj v vsaki številki preberemo vabila na usposabljanje čebelarjev tudi na področju preostalih čebeljih pridelkov in novih izdelkov iz čebeljih pridelkov.
Usposabljanje izvajajo tudi s sredstvi Evropske unije.

Sklep
Čebelarji moramo sami iskati dodatne možnosti. Naučiti se moramo uporabljati bogastva narave in njene zaklade v neokrnjeni kakovosti ponuditi porabnikom. Servis (Čebelarska zveza Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijski inštitut Slovenije in druge strokovne institucije itd.) pa naj bi nam, seveda ob naših naporih, te cilje pomagal uresničiti. Zelo negativno bi vplivalo na slovensko čebelarstvo, če bi iskanje čebelarjev dodatnih možnosti ponudbe novih izdelkov onemogočili prestrogi predpisi.

Niso dolžni, ČZS pa naj dalje zavaja… DU daje pojasnila, strokovne institucije pa svoje usluga zaračunavajo. Na ES zakonodajo pa ne boste mogli vplivati, saj je takšna kot je iz določenih razlogov!
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

Uporabniški avatar
zoro
PrispevkovCOLON 403
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 12:44 pm
KrajCOLON okolica Kranja, sicer iz LJ

OdgovorCOLON # 16556Odgovor zoro
Sr Nov 30, 2005 11:01 pm

Mene pri vsem skupaj najbolj moti to, da so me kot majhnega čebelarja vrgli v isti koš z velikimi in g. Meglič se prav trudi, da mi bo zagrenil življenje.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 16557Odgovor divji cebelar
Sr Nov 30, 2005 11:03 pm

Glede smernic sem se že izjasnil in k temu kar je zapisala Bara nimam trenutno kaj dodati.
Še veliko bolj kot smernice pa je zavajajoč Megličev pamflet. In ne samo zavajajoč, je za male čebelarje tudi hudo nevaren. Ne morem razvozlati zakaj je zmrcvaril to pisanje in kaj v resnici želi z njim doseči. Ne podcenjujem ga toliko, da bi verjel, da res nič ne ve o predpisih EU in o tem o čem v komentarju govori in piše Bara. Tukaj gre za nekaj drugega. Meglič s svojim zamegljevanjem stvari skriva nekaj sto velikih čebelarjev za hrbet nekaj tisoč malih čebelarjev. Čebelar, ki čebelari z 200 ali 700 čebeljimi družinami in daje na trg tri, štiri ali več proizvodov naj bi posloval pod popolnoma enakimi zahtevnostnimi pogoji kot čebelar z desetimi ali tridesetimi dužinami in na trgu ponuja le med. Ne se hecat. Čebelarji verjetno res ne veljamo za posebej brihtne, tako zabiti pa zopet nismo, da bi požrli tako neumnost. In kje je tukaj nevarnost za male čebelarje, se sprašujete ?? Ha, takoj, ko se bo ugotovilo, da pa tako le ne gre in bo nekdo od zunaj posegel ter uvedel normativne standarde, ki za to področje veljalo, bo nove in zelo zahtevne standarde uvedel tudi enako za vse čebelarje. Vendar tokrat res po najvišjih zahtevah, ker druge možnosti niti ne bo, ker že sedaj čebelarji niso razvrščeni po statusih. In takrat bo zgodba prav obratna. Za nekaj tisoč malih čebelarjev bodo veljali standardi, ki so v resnici namenjeni ter prilagojeni za največje pridelovalce čebeljih proizvodov -največje čebelarje. Veste kaj to pomeni? Standardi, ki bodo narejeni za nekaj sto velikih čebelarjev bodo veljali tudi za nekaj tisoč malih čebelarjev. Boste takrat poiskali Megliča in ga prebutali ?? Za blagodat duše bi to za kratek čas tudi pomagalo, vendar naših malih čebelarstev to ne bi rešilo. Rešijo nas sedaj lahko le takojšnji in zelo pogosti obiski pristojnih inšpekcijskih služb, izrečene mandatne kazni in morebitni upravni ter sodni postopki. Šele tako, ko jih bomo dobili krepko po naših trdih čebelarskih beticah, bomo spregledali ter storili kaj, da bi rešili nekaj tisoč malih čebelarjev. Druge rešitve ne vidim. Mali čebelarji smo kot bebavi pripadniki kake najbolj zabitih verskih sekt in nismo sposobni okrog sebe ničesar ne videti in ne slišati. Kot slaboumne neveste obračamo ponižno oči priti ČZS in njenim akterjem, in dovolimo, da oni mislijo namesto nas. Bodo tudi posledice nosili namesto nas?

Uporabniški avatar
zoro
PrispevkovCOLON 403
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 12:44 pm
KrajCOLON okolica Kranja, sicer iz LJ

OdgovorCOLON # 16561Odgovor zoro
Sr Nov 30, 2005 11:20 pm

Vidiš Meglič, kaj počneš. G. Tomec, a vam je popolnoma vseeno? Kar dajte, kar podpirajte Megliča. Vedno ste zraven, verjetno ste se še dobro potrudil, da so takšne dobre članke tudi objavili. Pravgotovo so vam v ponos.

Uporabniški avatar
urospr
PrispevkovCOLON 136
PridruženCOLON Ne Jul 17, 2005 5:45 pm
KrajCOLON Maribor

OdgovorCOLON # 16562Odgovor urospr
Sr Nov 30, 2005 11:35 pm

Nisem ravno prepričan, če se sploh zavedajo tile modeli na ČZS, kaj počnejo.

Uporabniški avatar
guliver
PrispevkovCOLON 354
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 11:49 pm
KrajCOLON Ljubljana

OdgovorCOLON # 16564Odgovor guliver
Če Dec 01, 2005 1:17 am

Divji in Bara!

Čeprav bi vaju "v žlici vode" vama moram priznati, da imata v tem primeru prav. Zanimivo, moje priznanje. Bara ima izredno dobro spletno stran, na kateri vse najdeš, če bereš in sem se moral najprej prepričati, preden sem šel v pisanje tegale teksta.

Res je, da ČZS zelo krši pozitivno ES zakonodajo, ne vem kako, in če je seveda sploh res, da pri tem sodeluje tudi država. Čudi me to, da res ni nikakršnih zagotovil in gre res za pravo manipulcijo s čebelarji. Tudi mene je zmrazilo, ko so dali kar v isti koš vse čebelarje, čeprav so v pozitivni ES zakonodaji jasno opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati čebelar in sicer glede na velikost njegovega obrata in še nekatere druge zahteve. Vse je že zapisano v zakonodaji, zato sploh ne razumem, zakaj so potrebne takšne smernice. Kaj mora biti v smernicah res jasno določa zakonodaja, vsaj kolikor sem uspel doumeti, ko sem bral Uredbo o higieni živil. ČZS s tem očitno res dela eno izmed najhujših napak do sedaj, ki bo vsekakor usodna za čebelarje.

Uporabniški avatar
zoro
PrispevkovCOLON 403
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 12:44 pm
KrajCOLON okolica Kranja, sicer iz LJ

OdgovorCOLON # 16565Odgovor zoro
Če Dec 01, 2005 1:20 am

in po vsej verjetnosti tudi za ČZS in posledično za državo.

Jebiga!

Uporabniški avatar
vojska
PrispevkovCOLON 149
PridruženCOLON Sr Apr 27, 2005 4:30 pm
KrajCOLON Domžale

OdgovorCOLON # 16568Odgovor vojska
Če Dec 01, 2005 1:38 am

Gospod Meglič in Gospa Kandolf argumentirajta prispevka. Bi bilo že skoraj nujno.
Odpusti nam naše dolgove, kot odpuščamo mi svojim dolžnikom.
Očenaš

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 16572Odgovor divji cebelar
Če Dec 01, 2005 9:14 am

guliver napisal/-aCOLONDivji in Bara!

Čeprav bi vaju "v žlici vode" vama moram priznati, da imata v tem primeru prav. Zanimivo, moje priznanje. Bara ima izredno dobro spletno stran, na kateri vse najdeš, če bereš in sem se moral najprej prepričati, preden sem šel v pisanje tegale teksta.
.
______
Zdravo Guliver, župnik ali kar koli pač že si oziroma bi rad bil!
Zakaj bi me v "žlici vode"? Pa menda ja ne zaradi "božje besede" katere avtorstvo si si prilastil ?? Pa pustiva to in označiva primer kot lapsus, ki se pač lahko vsakemu pripeti, če mu le malo popusti pozornost.
In tako kot Vojska, ti tudi sam moram priznati lastnost, ki danes redko koga še krasi. Nasprotniku, ki ga ne ceniš preveč, si vendarle v stanju javno priznati, da bi lahko imel kdaj tudi prav. Hvalevredna vrednota, ki danes krasi že hudo ogroženo vrsto božjih izdelkov na tej ljubi zemljici.

Uporabniški avatar
mihi
PrispevkovCOLON 152
PridruženCOLON Po Jul 18, 2005 12:23 pm
KrajCOLON Pekre

OdgovorCOLON # 16574Odgovor mihi
Če Dec 01, 2005 9:20 am

Hudooooooooooooo!

Kandolfova je za na grmado, Meglič pa za pred strelski zid. Guliver je pa frajer.

Saj ni res, pa je.

Uporabniški avatar
denis
PrispevkovCOLON 118
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 8:33 pm
KrajCOLON Celje

OdgovorCOLON # 16578Odgovor denis
Če Dec 01, 2005 9:38 am

Marty!
Za tiste, ki nimate revije Slovenski čebelar sta tu dva članka, za katera sem imel sam zadržke za objavo, sploh za članek g.Megliča, ki je milo rečeno kaotičen.
Pri članku Andreje Kandolf se sprašujem kdo nam čebelarjem na ravni EU garantira mehki prehod in ali niso smernice samo nepotrebna in celo napačna navodila, ki niso obvezna za nikogar. Zaenkrat teh smernic še nisem videl. Me pa zanima vaš komentar na oba članka.
Ti jo pa znaš podkurit. Še župnika si spreobrnil.

Uporabniški avatar
Boris1
PrispevkovCOLON 128
PridruženCOLON To Jun 14, 2005 11:46 am
KrajCOLON Godešič

OdgovorCOLON # 16584Odgovor Boris1
Če Dec 01, 2005 10:44 am

Uredba velja - mehki prehod ne pomeni nič, termin sploh ne obstaja. KAJ JE TO USTNO, VELJA LE KAR JE V PISNI OBLIKI! S tem člankom ČZS ZAVAJA čebelarje. KAJ JE TO, DA NAJ NOSILCI DELAJO NAPREJ, DOKLER PRISTOJNI NE PRIDEJO? POTEM SLEDIJO KAZNI IN NATO BODO LAHKO ČEBELARJI TOŽILI ČZS ZA VSO POVZROČENO MATERIALNO ŠKODO. TA ČLANEK LAHKO SLUŽI KOT DOKAZ, ZATO PROSIM VSE ČEBELARJE, DA HRANIJO TO KOT DOKAZNO GRADIVO. KO BO PRIŠLA INŠPPEKCIJA, BOSTE SICER SANKCIONIRANI, VENDAR BOSTE VSAJ LAHKO TOŽILI ČZS.
Pa še res je.

Tole rekla kazala je značilno za ČZS in mi nori čebelarji nasedamo.
Življenje je kot bonboniera: nikoli ne veš, kakšen bonbon boš dobil.
Forrest Gump

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 16590Odgovor divji cebelar
Če Dec 01, 2005 11:28 am

Bara komentira:
Uredba velja - mehki prehod ne pomeni nič, termin sploh ne obstaja. KAJ JE TO USTNO, VELJA LE KAR JE V PISNI OBLIKI! S tem člankom ČZS ZAVAJA čebelarje. KAJ JE TO, DA NAJ NOSILCI DELAJO NAPREJ, DOKLER PRISTOJNI NE PRIDEJO? POTEM SLEDIJO KAZNI IN NATO BODO LAHKO ČEBELARJI TOŽILI ČZS ZA VSO POVZROČENO MATERIALNO ŠKODO. TA ČLANEK LAHKO SLUŽI KOT DOKAZ, ZATO PROSIM VSE ČEBELARJE, DA HRANIJO TO KOT DOKAZNO GRADIVO. KO BO PRIŠLA INŠPPEKCIJA, BOSTE SICER SANKCIONIRANI, VENDAR BOSTE VSAJ LAHKO TOŽILI ČZS.[/quote]
________
Draga Bara napačen nasvet glede shranjevanja teh pisanj kot morebiten dokaz v upravnem ali sodnem postopku. To sta poljubna članka, ki pač izražata neka mnenja avtorjev člankov in niso za nikogar obvezujoča. Članka sta bila objavljena v SČ, ki nima statusa, recimo, Uradnega lista ali podobnega javnega medija katerega vsebina služi državnim ali drugim organom kot osnova za njihovo delovanje ali ukrepanje. SČ je glasilo društvene organizacije in posamezni v njem objavljeni prispevki ali navodila in napotila niso za nikogar zavezajoči. S kazanjem teh dveh člankov kakšnemu inšpekturju si ne bomo veliko pomagali. Le poslabšamo si lahko stanje, ker ga bomo še dodatno razhudili. Kaj pa njega zanima kaj je pisalo v SČ, njega zanima in ga mora zanimati le kaj piše v Uradnem listu ali v obveznih navodilih, ki jih na osnovi stroke in zakona izda pristojni minister ali drug pristojni organ.
Torej dragi čebelarski prijatelji, s shranjevanjem obeh navedenih člankov si ne boste rešili kože. Sedaj vam ostane le dvoje. Prvič, da poklonite vero avtorjema obeh člankov in čakate kaj se zgodilo ter seveda s tem prevzemate tudi riziko za morebitne posledice. In drugič, da si lepo za ceno treh letnih članarin čebelarski organizaciji, daste vzpostaviti sistem HACCP, delujete in ravnate v skladu z zahtevami tega sistema in mirno pričakujete inšpektorjev obisk. Vsak sam se bo odločil kako bo ravnal.
Saj vsi poznamo reke, da naivnost stane in da je previdnost mati modrosti.
Pa lep pozdrav!

Uporabniški avatar
vojska
PrispevkovCOLON 149
PridruženCOLON Sr Apr 27, 2005 4:30 pm
KrajCOLON Domžale

OdgovorCOLON # 16592Odgovor vojska
Če Dec 01, 2005 11:40 am

Bara, tudi s kaznimi si bila preveč prizanesljiva.

Iz ZVMS (Zakon o veterinarskih merilih skladnosti):

IX. KAZENSKE DOLOČBE
93. člen
(kršitve določb uredb in odločb Skupnosti )
Vlada določi prekrške za kršitve določb uredb in odločb Skupnosti s področja tega zakona v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.

94. člen
(1) Z globo od 20,000.000 tolarjev do 30,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ne upošteva prepovedi iz prvega odstavka 37. člena tega zakona.

(2) Z globo od 10,000.000 do 20,000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 800.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 700.000 tolarjev do 900.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(5) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.

95. člen
(1) Z globo od 500.000 tolarjev do 15,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:
1. ki ni evidentirana, odobrena oziroma registrirana pri VURS v skladu s četrtim odstavkom 7. člena tega zakona;
2. ki ne izvede nekomercialnega premika živali v skladu s predpisanimi pogoji (prvi odstavek 9. člena);
3. ki ne izvede prometa z živalmi v skladu s predpisanimi pogoji (drugi odstavek 9. člena);
4. če trguje v nasprotju s tretjim odstavkom 9. člena tega zakona;
5. ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 9. člena tega zakona;
6. ki ne zagotovi, da so živali na predpisan način označene in registrirane (prvi odstavek 12. člena);
7. ki ne vodi predpisanih evidenc (drugi odstavek 12. člena);
8. ki ne zagotovi sledljivosti živali pri premikih (drugi odstavek 12. člena);
9. ki ne ravna v skladu s tretjim odstavkom 12. člena tega zakona;
10. ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 12. člena tega zakona;
11. ki ne upošteva odrejene karantene za živali (prvi odstavek 21. člena);
12. ki živalskih proizvodov ne označi na predpisan način (prvi odstavek 22. člena);
13. ki ne zagotovi sledljivosti živalskih proizvodov (prvi odstavek 22. člena);
14. ki živalskih proizvodov pri oddaji na trg, prometu oziroma pri trgovanju ne spremlja predpisan dokument (drugi odstavek 22. člena);
15. ki ne pridobi ali proizvede reprodukcijskega materiala v skladu s prvim odstavkom 24. člena tega zakona;
16. če obrat ni odobren (tretji odstavek 24. člena);
17. ki zbere, opravi prevoz, skladišči, ravna, predela, uporabi, odstrani, da v promet, trguje, izvozi ali skladišči ŽSP v nasprotju s predpisi, ki jih sprejme minister v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje na podlagi prvega odstavka 25. člena tega zakona;
18. ki ne zagotovi prevoza in zbiranja živalskih trupel do odobrenih vmesnih ali predelovalnih obratov v skladu z drugim odstavkom 26. člena tega zakona;
19. ki ne zagotovi stalne pripravljenosti v skladu s petim odstavkom 26. člena tega zakona;
20. ki proizvede, predela, opravi prevoz oziroma skladišči krmo v nasprotju s pogoji, ki jih predpiše minister na podlagi prvega odstavka 28. člena tega zakona;
21. ki medicirano krmo proizvede, da na trg, označi ali uporabi v nasprotju z 29. členom tega zakona;
22. ki uporabi, predela ali da na trg krmni dodatek v nasprotju s pogoji, ki jih predpiše minister na podlagi 30. člena tega zakona;
23. ki ne zagotovi varnosti krme v skladu s prvim odstavkom 33. člena tega zakona;
24. ki da v promet krmo, ki ni varna (drugi odstavek 33. člena);
25. ki ne zagotovi sledljivosti zdravil v skladu s prvim odstavkom 35. člena tega zakona;
26. ki ravna v nasprotju z odrejenimi ukrepi iz petega odstavka 37. člena tega zakona;
27. ki ne ukrene vsega da bi preprečila škodljive posledice, ki lahko nastanejo zaradi prisotnosti rezidua v živalih in živilih (prvi odstavek 38. člena);
28. ki ne izvede vseh predpisanih postopkov v zvezi z najavo pošiljk, predložitvijo pošiljk v pregled, plačilom pristojbin in ne izvede morebitnih ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar (drugi odstavek 50. člena);
29. ki pri ugotovitvi prisotnosti povzročiteljev zoonoz, ne poroča VURS, ne hrani rezultatov oziroma ne ohrani izolatov v skladu z četrtim odstavkom 56. člena tega zakona.

(2) Z globo od 500.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 300.000 do 800.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 300.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(5) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz 2., 3., 4., 5., 6., 7, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ali 28. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.

96. člen
(1) Z globo od 400.000 do 10,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:
1. ki ne ravna v skladu z dolžnostjo varovanja živali in ljudi pred boleznimi in infekcijami, ki se prenašajo med živalmi in ljudmi ter pred posledicami reziduov v živilih živalskega izvora (tretji odstavek 6. člena);
2. ki ne omogoči opravljanja veterinarskega pregleda in uradnega nadzora, kakor tudi odvzema potrebnega materiala za preiskave in izvajanje drugih predpisanih ukrepov, ter pri tem ne nudi tehnične pomoči (četrti odstavek 6. člena);
3. ki ne izvede ukrepov, predpisanih z veterinarsko zakonodajo (peti odstavek 6. člena);
4. ki ne poskrbi, da gospodarstvo, živali in evidence pregleda veterinar, v skladu s šestim odstavkom 6. člena tega zakona;
5. ki ne najavi odpreme oziroma prispetja pošiljke v skladu s sedmim odstavkom 6. člena tega zakona;
6. ki ne ravna v skladu z osmim odstavkom 6. člena tega zakona;
7. ki ne vodi predpisanih evidenc (deveti odstavek 6. člena);
8. ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 11. člena tega zakona;
9. ki izvede prevoz bolnih in poškodovanih živali oziroma živali ki se odpremljajo v klavnico iz gospodarstev z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi razmerami, v klavnico v nasprotju s 13. členom tega zakona;
10. ki gojitve hišnih živali, hotela za živali oziroma zavetišča za zapuščene živali nima pod veterinarskim nadzorom oziroma nima registriranega pri območnem uradu VURS (prvi odstavek 14. člena);
11. ki v primeru pojava bolezni ali znakov, na podlagi katerih se sumi, da je žival zbolela ali poginila za boleznijo, ne ravna v skladu s 17. členom tega zakona;
12. če proizvede, predela oziroma distribuira živila v nasprotju s pogoji, ki jih predpiše minister (prvi in drugi odstavek 23. člena);
13. ki ne prijavi na predpisan način pogina živali oziroma trupla živali VHS, oziroma če pred oddajo trupla živali z njim ne ravna na predpisan način (prvi odstavek 26. člena);
14. ki živalsko truplo zakoplje ali zažge v nasprotju s 27. členom tega zakona;
15. ki krme, preden jo odda na trg, ne označi na predpisan način (drugi odstavek 28. člena);
16. ki označi krmo kot krmo za posebne prehranske namene v nasprotju s tretjim odstavkom 31. člena tega zakona;
17. ki proizvod, ki je neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali, proizvede ali uporabi v nasprotju s prvim odstavkom 32. člena tega zakona;
18. ki trguje, da v promet ali uporabi na ozemlju RS zdravila, ki niso na predpisan način označena oziroma nimajo veljavnega dovoljenja za promet, kot je določeno v 34. členu tega zakona;
19. ki predpiše zdravila v nasprotju z drugim odstavkom 36. člena tega zakona;
20. ki izda zdravila v nasprotju s tretjim odstavkom 36. člena tega zakona;
21. ki ne vodi evidenc iz petega odstavka 36. člena tega zakona;
22. ki prevzame živali oziroma živalske proizvode v nasprotju s četrtim odstavkom 38. člena tega zakona;
23. ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 38. člena tega zakona;
24. ki kot posrednik ne zagotovi izpolnjevanja pogojev iz šestega odstavka 38. člena tega zakona;
25. ki v zvezi s prevozom živali ali prometno nesrečo živali ravna v nasprotju s 40. členom tega zakona;
26. ki na zahtevo uradnega veterinarja ne ravna v skladu s prvim odstavkom 72. člena tega zakona.

(2) Z globo od 200.000 do 8,000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 100.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(5) Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 21., 22., 24., 25. ali 26. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.

(6) Z globo od 10.000 do 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba:
- imetnik živali, ki ne upošteva pisnega navodila veterinarja (prvi odstavek 17. člena);
- ki ne ravna v skladu s prvim odstavkom 18. člena;
- ki da zdravila v nasprotju s četrtim odstavkom 36. člena tega zakona.
Odpusti nam naše dolgove, kot odpuščamo mi svojim dolžnikom.
Očenaš

Uporabniški avatar
jaka
PrispevkovCOLON 210
PridruženCOLON Po Sep 06, 2004 1:19 pm
KrajCOLON Ormož

zakonodaja

OdgovorCOLON # 16597Odgovor jaka
Če Dec 01, 2005 12:10 pm

Kot izvajalec in poznavalec zakonodaje, lahko potrdim izvajanje Bare. Žal se ponavljam in sem se že naveličal. Prihajajo medovi iz Madžarske s cenami 800 SIT v štacuni. Mi pa se delamo pametne in pomembne, v bistvu pa gre vse skupaj v maloro, da ne rečem rit..
LP
*Bog je najprej sebi brado naredil*

Uporabniški avatar
denis
PrispevkovCOLON 118
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 8:33 pm
KrajCOLON Celje

OdgovorCOLON # 16610Odgovor denis
Če Dec 01, 2005 2:21 pm

Meglič!

Zadetek v polno: Čebelji pridelki - novi pogoji - novi izzivi.

Pridelal je oboje, nove pogoje in nove izzive.

Boljši naslov prispevka bi bil, kaj moram storiti, da me pristojna inšpekcija gotovo zašije.

Uporabniški avatar
marjeta
PrispevkovCOLON 297
PridruženCOLON Pe Apr 22, 2005 10:06 pm
KrajCOLON Domľale

OdgovorCOLON # 16636Odgovor marjeta
Če Dec 01, 2005 8:27 pm

Denis!

Upoštevati recept v članku g. Megliča.

Pa šalo na stran, tudi sama kot izvajalka in poznavalka zakonodaje, lahko potrdim izvajanje Bare.
Živ èlovek mora na veliko skakati okoli, kajti kot jaz vidim stvari, je življenje pravo nasprotje smrti: èe torej mirujemo, ne živimo. Hrupni moramo biti ali pa vsaj misliti hrupne, barvite, živahne misli.

Uporabniški avatar
cenek
PrispevkovCOLON 87
PridruženCOLON Po Jun 20, 2005 9:31 am
KrajCOLON Kranj

OdgovorCOLON # 16641Odgovor cenek
Če Dec 01, 2005 8:46 pm

Prvič, da poklonite vero avtorjema obeh člankov in čakate kaj se zgodilo ter seveda s tem prevzemate tudi riziko za morebitne posledice. In drugič, da si lepo za ceno treh letnih članarin čebelarski organizaciji, daste vzpostaviti sistem HACCP, delujete in ravnate v skladu z zahtevami tega sistema in mirno pričakujete inšpektorjev obisk. Vsak sam se bo odločil kako bo ravnal.
Saj vsi poznamo reke, da naivnost stane in da je previdnost mati modrosti.
Pa lep pozdrav!
Divji!

Na terenu je prava invazija oz. udar zagovornikov smernic, kako se dobro navadiš. ČZS ima bataljon za pumpanje in zavajanje čebelarjev. Kaj se sekiraš, mi imamo že kar nekaj časa vzpostavljen HACCP, zato se lahko samo še režimo, ker tole je res preseglo vse meje normale.

In kako modeli uletijo na državne ustanove, kar nenajavljeni. Mislijo, da so morda celo pomembni?
cene

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 16647Odgovor divji cebelar
Pe Dec 02, 2005 12:49 am

Cenek:
Na terenu je prava invazija oz. udar zagovornikov smernic, kako se dobro navadiš. ČZS ima bataljon za pumpanje in zavajanje čebelarjev. Kaj se sekiraš, mi imamo že kar nekaj časa vzpostavljen HACCP, zato se lahko samo še režimo, ker tole je res preseglo vse meje normale.

In kako modeli uletijo na državne ustanove, kar nenajavljeni. Mislijo, da so morda celo pomembni?
__________
Se strinjam s tem kar si zapisal. Vendar je problem nekje drugje. ČZS ni pristojna za dejanja, ki jih počne in želi početi. Za izvajanje zakonodaje so v vsaki normalni državi zadolženi predvsem in prvenstveno državni organi in ne neke društvene organizacije iz svere civilne družbe. To kar sedaj napačno počne ČZS, bi moralo, seveda pravilno in v skladu s predpisi, početi MKGP in še kak državni organ.
Seveda imam vzpostavljen sistem HACCP in bi ga želel imet, če ga tudi pozitivna zakonodaja ne bi predpisovala kot obvezo. Imam ga zaradi samokontrole lastnega dela in ravnanj ter zaradi potrošnikov, ki jim oddam svoj med. In prav njihovi odzivi so bili več kot pozitivni, ko so zvedeli in nekateri tudi videli mapo sistema HACCP in evidence, ki jih vodim.
In v tem primeru postavimo vprašanje drugače. Zakaj se vsa ta leta MKGP še ni oglasilo in ni jasno, glasno in nedvoumno obvestilo slovenske čebelarske javnosti kakšno je njihovo stališče glede obravnavane problematike. Ne odgovarjajo niti na pisna zaprosila čebelarjev, ki se individualno nanje obračajo. Kaj se torej dogaja na MKGP ??? Še čebelarji spadamo pod to ministrstvo ?? Če več ne, naj nam to nekdo pove. Mogoče pa bi se morali obrniti na policijsko ali obrambno ministrstvo pa tega še ne vemo.In tako mogoče niti ti dve ministrstvi ne vesta, da sta dobili čebelarje in na tem področju pač ničesar ne naredita. Ker je v tej državi izgleda mogoče res že vse, je tako mogoče tudi to. In mogoče novi še nesojeni predsednik teka po hodnikih napačnega ministrstva. Mogoče pa je za nas že pristojno ministrstvo na Dunaju, oziroma njegov urad v Gradcu. V tej državi je izgleda mogoče tudi že kaj takega.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 16666Odgovor divji cebelar
Pe Dec 02, 2005 11:32 am

Sneto s spletne strani EU parlamenta: ( v razmislek in informacijo )
_________
Evropska agencija za varnost hrane

Temelj politike EU glede varnosti hrane bo od sedaj naprej Evropska agencija za varnost hrane, ki je bila ustanovljena leta 2003. Evropska agencija za varnost hrane nudi neodvisne znanstvene in tehnične nasvete za podporo politiki in zakonskim predpisom EU glede varnosti hrane. Naloga agencije je tudi zgodnje opozarjanje na ogroženost zdrave hrane in obveščanje javnosti o vprašanjih varnosti hrane.

Parlament je to agencijo odločno podpiral od vsega začetka in prav poslanci so vztrajali pri zahtevi, da se v njen naziv vključi izraz "varnost", da bi se poudarila ta plat njene dejavnosti. Parlament je tudi zagotovil, da morajo imeti štirje izmed štirinajstih članov uprave izkušnje iz potrošniških in drugih organizacij, katerih dejavnost je bila vezana na prehrano. Decembra 2003 je bilo določeno, da se začasni sedež agencije iz Bruslja dokončno preseli v Parmo, v Italijo.

Uporabniški avatar
marjeta
PrispevkovCOLON 297
PridruženCOLON Pe Apr 22, 2005 10:06 pm
KrajCOLON Domľale

OdgovorCOLON # 16669Odgovor marjeta
Pe Dec 02, 2005 11:40 am

Divji, to govoriš o EFSA. O tem ve Bara preveč. Sicer je pa sploh škoda zgubljati beseda v zvezi s higieno, ker mora biti in po terenu lahko počnejo kar želijo. Samo oškodovani bodo čebelarji. Žalostno je, da je narod tako neumen in zato potem tako manipulirajo z njim.
Živ èlovek mora na veliko skakati okoli, kajti kot jaz vidim stvari, je življenje pravo nasprotje smrti: èe torej mirujemo, ne živimo. Hrupni moramo biti ali pa vsaj misliti hrupne, barvite, živahne misli.

Uporabniški avatar
urospr
PrispevkovCOLON 136
PridruženCOLON Ne Jul 17, 2005 5:45 pm
KrajCOLON Maribor

OdgovorCOLON # 16671Odgovor urospr
Pe Dec 02, 2005 12:08 pm

Se strinjam s tem kar si zapisal. Vendar je problem nekje drugje. ČZS ni pristojna za dejanja, ki jih počne in želi početi. Za izvajanje zakonodaje so v vsaki normalni državi zadolženi predvsem in prvenstveno državni organi in ne neke društvene organizacije iz svere civilne družbe. To kar sedaj napačno počne ČZS, bi moralo, seveda pravilno in v skladu s predpisi, početi MKGP in še kak državni organ.

Divji tako je, če umre država. Ne zastopim, kako so lahko dali ČZS kar takšna pooblastila. Sicer je pa najhuje pri vsem skupaj, da na ČZS sploh nimajo pojma. Res je hudo, če se nekdo loti kar vsega in misli kako obvlada.
[/color][/size]


Seveda imam vzpostavljen sistem HACCP in bi ga želel imet, če ga tudi pozitivna zakonodaja ne bi predpisovala kot obvezo. Imam ga zaradi samokontrole lastnega dela in ravnanj ter zaradi potrošnikov, ki jim oddam svoj med. In prav njihovi odzivi so bili več kot pozitivni, ko so zvedeli in nekateri tudi videli mapo sistema HACCP in evidence, ki jih vodim.


Tudi mi imamo vzpostavljen HACCP. Namreč ker prodajamo večinom v Avstrijo, ki je tudi država članica EU, smo ga morali vzpostaviti. Sicer pa s 1.1.2006 ne bi mogli po Avstriji sploh nič več prodajati, ker sploh ne bi več nikamor prišli. Avstrija se tega striktno drži. Mene so na to opozorili pred približno letom dni. Opozorili so me Avstrijci, ne pa naši - naša država.


Vem, da tudi v naši državi ne poznajo tega področja, ker so stalno odlašali in ker imamo nesposobne državne uradnike. Pokliči na VURS divji, ne vedo nič, če kličeš na IVZRS ti povedo, da to ni njihova pristojnost. To očitno dela ČZS z neko nižjo podkasto državnih uradnikov.


In v tem primeru postavimo vprašanje drugače. Zakaj se vsa ta leta MKGP še ni oglasilo in ni jasno, glasno in nedvoumno obvestilo slovenske čebelarske javnosti kakšno je njihovo stališče glede obravnavane problematike. Ne odgovarjajo niti na pisna zaprosila čebelarjev, ki se individualno nanje obračajo. Kaj se torej dogaja na MKGP ??? Še čebelarji spadamo pod to ministrstvo ?? Če več ne, naj nam to nekdo pove. Mogoče pa bi se morali obrniti na policijsko ali obrambno ministrstvo pa tega še ne vemo.In tako mogoče niti ti dve ministrstvi ne vesta, da sta dobili čebelarje in na tem področju pač ničesar ne naredita. Ker je v tej državi izgleda mogoče res že vse, je tako mogoče tudi to. In mogoče novi še nesojeni predsednik teka po hodnikih napačnega ministrstva. Mogoče pa je za nas že pristojno ministrstvo na Dunaju, oziroma njegov urad v Gradcu. V tej državi je izgleda mogoče tudi že kaj takega.[/quote

MKGP je popolnoma out glede teh zadev. Očitno dela ČZS vse ob pomoči g. Buta, ostale pa niti ne povprašajo.

Marjeta verjetno omenja JJ predvsem zaradi tega, ker bi bilo dobro, če udari po mizi, po g. Butu, ki je kriv, da je takšno stanje. Te na ČZS pa bi bilo potrebno dobesedno izgnati.

Uporabniški avatar
zoro
PrispevkovCOLON 403
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 12:44 pm
KrajCOLON okolica Kranja, sicer iz LJ

OdgovorCOLON # 16792Odgovor zoro
Ne Dec 11, 2005 7:49 am

Ma ko jebe te gnile smernice, ki niso ničemur podobne. Počasi je zadosti teh jajc ČZS. Stalno nekaj drkajo, drekajo, hkrati pa nič ne znajo, zato naj zginejo in to čim dlje. Janko in Divji sta dobro zastavila reformo ČZS. Moje mnenje je takšno, da je potrebno najprej nagnati ljudi s ČZS, ki so odgovorni za stanje, kakršno je na ČZS v tem trenutku. Nato pa vsekakor delati reorganizacijo, razdeliti čebelarje po skupinah, npr. tržno usmerjeni, mali, itd..., vsi morajo imeti enako pravico glasovanja preko svojih predstavnikov v organih ČZS itd. Dajmo tole na papir in razgonimo to organizacijo. Tomec je glavni krivec in da ga ni sram, da še vedno laže čebelarjem. Druga perla je vsekakor Meglič - dobri prijatelj Tomca. Oba skupaj nista niti za enega normalnega človeka - sta strokovni podn.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

Javno vprašanje funkcionarjem in funkcionarčkom ČZS

OdgovorCOLON # 16885Odgovor divji cebelar
To Dec 13, 2005 9:51 pm

Preko tega foruma naslavljam javno vprašanje funkcionarjem in funkcionarčkom ČZS, samozvanim čebelarskim učiteljem in vsem vernikom ČZS, kaj je sedaj s sistemom HACCP ??? Kaj se je naenkrat zgodilo, da na terenu čebelarjem, tako na uho govorite, da bo HACCP potreben in da "smernice" ne bodo dovolj ??? Zakaj tega ne upate javno priznati ??? Povejte svojim članarinoplačevalcem, da ste jih grdo zavajali in jih sedaj spravili v časovno stisko ter v nepotrebne dvome.
In sedaj naj bi vi gospe in gospodje v kratkem času in kot po tekočem traku zasuli čebelarje s HACCP-i ???? Po skrajšanem postopku, mogoče ???? Kar dajte. Skrbno bomo opazovali to početje in potem bomo mi kot po tekočem traku pisali prijave ustreznim državnim in evropskim organom. Boste prevzeli vso materialno in moralno odgovornost do prizadetih čebelarjev ???? Nekdo bo to odgovornost vsekakor moral prevzeti. Tisti, ki bo pobasal denar, bo moral prevzeti tudi odgovornost.
Se vidimo v naslednji čebelarski vojni!

Uporabniški avatar
Kočevski med-ved
PrispevkovCOLON 3212
PridruženCOLON Pe Apr 02, 2004 9:18 pm
KrajCOLON KOCEVJE - KOSTEL
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 16886Odgovor Kočevski med-ved
To Dec 13, 2005 10:11 pm

Zakaj, je odstopil predsednik.
LP
Koèevski med-ved

Uporabniški avatar
guliver
PrispevkovCOLON 354
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 11:49 pm
KrajCOLON Ljubljana

OdgovorCOLON # 16888Odgovor guliver
To Dec 13, 2005 10:40 pm

Medved!

Predsednik je odstopil, ker je na ČZS vse narobe.

Divji!

Da HACCP mora biti je splošno znano, smernice so neobvezne in to ni HACCP. Zakaj zavajajo čebelarje je druga stvar, nekateri so si pač nafilali mošnjičke. Meglič je zraven, ..., verjetno pametuje tudi Tomec... Veš je škoda besed za te reči, ker jim na ČZS res ni pomoči.

Uporabniški avatar
zoro
PrispevkovCOLON 403
PridruženCOLON Ne Nov 27, 2005 12:44 pm
KrajCOLON okolica Kranja, sicer iz LJ

OdgovorCOLON # 16890Odgovor zoro
To Dec 13, 2005 11:31 pm

O, Guliver strokovnjak!

No, tudi jaz vem, da je HACCP nujno zlo in nam čebelarjem ne gine!

BUTTON_TOPIC_LOCKED

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov