Čebelarska zveza Slovenije

Rubrika za prosto razpravo in za prispevke z žaljivo vsebino z avtomatskim brisanjem vsakih 30 dni
divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

Čebelarska zveza Slovenije

OdgovorCOLON # 27196Odgovor divji cebelar
Sr Jan 23, 2008 1:23 pm

S spletne strani ČZS:

ROKI ZA VLAGANJE KANDIDATUR

Upravni odbor ČZS v skladu z določili 22. in 25. člena Pravil ČZS na svoji 17. redni seji, dne 04.10.2007, sprejel sklep štev. 245 o razpisu volitev predsednika, članov upravnega odbora, nadzornega odbora, sveta priznane rejske organizacije ter častnega razsodišča Čebelarske zveze Slovenije.
Upravni odbor je na svoji 17. redni seji, dne 04.10.2007, s sklepom štev. 246 imenoval naslednjo komisijo za evidentiranje: g. Miro Cetina, predsednik , g. Matej Blejec, član, g. Štefan Brvar, član

Redne volitve za člane upravnega odbora ČZS v volilnih okoliših bodo izvedene ob regijskih posvetih čebelarskih društev, ki bodo v mesecu januarju 2008.

Redne volitve predsednika ČZS, članov Nadzornega odbora ČZS, Častnega razsodišča ČZS ter Sveta priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo bodo na 57. volilnem občnem zboru ČZS, ki bo v soboto, 08.03.2008. Na volilnem občnem zboru Čebelarske zveze Slovenije delegati čebelarskih organizacij izmed evidentiranih kandidatov izvolijo:
- predsednika Čebelarske zveze Slovenije.
- pet članov Nadzornega odbora Čebelarske zveze Slovenije.
- šest članov Sveta rejske organizacije.
- tri člane in dva namestnika Častnega razsodišča Čebelarske zveze Slovenije.

Postopek evidentiranja možnih kandidatov za člane organov ČZS se prične dne 04.10.2007, pisne kandidature za predsednika, člane Nadzornega odbora, Sveta priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo ter častnega razsodišča Čebelarske zveze Slovenije pa morajo biti vložene 30. dni pred volilnim občnim zborom, to je najkasneje do 08.02.2008. Za pravočasno oddano pisno kandidaturo velja v primeru priporočene pošiljke datum na poštnem žigu.

Anton Tomec
tajnik

_________________
Člani ČZS malo prevetrite svoja Pravila krovne organizacije ali pa zahtevajte od pristojne Upravne enote, da še enkrat preveri skladnost s pozitivno zakonodajo.

Če imate v pravilih res napisano, da: "Redne volitve za člane upravnega odbora ČZS v volilnih okoliših bodo izvedene ob regijskih posvetih čebelarskih društev, ki bodo v mesecu januarju 2008", potem so pravila neskladna z zakonom.
Če pa imate napisano, da se volitve Upravnega odbora po v Pravilih natančno določeni proceduri izvedejo na "delnih občnih zborih", potem imate pravila v redu, le praksa je napačna in je tako najvišji organ izvoljen nezakonito ter nima legitimnosti in ne legalnosti.
Posvet je oblika posvetovalnega sestajanja članov in ne more sprejemati pravno zavezajočih odločitev, delni občni zbor pa ima lahko v skladu s splošnim aktom organizacije pravico odločanja.
Pri tem pa še preverite kdo so članice ČZS in na kak način so ČD prenesla svoje pravice na regijsko organizacijo, ki voli in odloča v njihovem imenu.

Naredite si v hiši red na pravnem področju in funkcionirajte skladno s slovenskim pravnim redom in interesom članic ČZS.

boriss
Site Admin
PrispevkovCOLON 3074
PridruženCOLON So Sep 08, 2007 9:23 am

OdgovorCOLON # 27197Odgovor boriss
Sr Jan 23, 2008 1:50 pm

ZA te " malenksoti" se res ni vredno sekirati.

lp

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27204Odgovor divji cebelar
Če Jan 24, 2008 8:22 am

inDirekt, 24.01.2007 - spletna stran

Pozimi se čebelarji prepirajo
23.01.2008
Marko Lovec

Vzadnjih tednih je posamezne čebelarje razjezilo delovanje Čebelarske zveze Slovenije (ČZS), ki je neke vrste posrednik evra, ki ga država in EU namenjata za izvajanje različnih ukrepov v čebelarstvu.

Med različnimi očitki o slabi koordinaciji zveze s čebelarji in pristojnim ministrstvom izstopa tisti o neizkoriščenem znesku več kot 100.000 evrov, ki bi ga lahko dobili slovenski čebelarji, pa ga niso. Janko Božič iz Biotehniške fakultete v Ljubljani je prepričan, da sta kmetijsko ministrstvo in agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja denar prelahko prepustila ČZS. Ves znesek (na razpolago je bilo 610.738 evrov), ki predstavlja številne finančne instrumente, so namreč stlačili v en sam paket. Zaradi takšne razdelitve sredstev so nastali koordinacijski šumi, posamezni čebelarji pa niso dobili sredstev, čeprav so bili do njih upravičeni. Zato sedaj očitajo zvezi različne goljufije. "Gotovo je ČZS kakšno stvar nespretno izpeljala, tudi nekatere kadrovske rešitve so vprašljive. Vendar je ministrstvo tisto, ki bi moralo bolj odgovorno ravnati z denarjem," pravi Božič. Prepričan je, da bi neposredno sodelovanje s podizvajalci oziroma čebelarji rešilo marsikatero težavo. Pravi še, da tudi financiranje po končanem projektu za nepridobitne organizacije predstavlja veliko težavo.


Čebelarja iz Semiča in člana različnih komisij v ČZS Stane Plut in Bojan Pavlin v sami zvezi ne vidita težav. "Sredstva, ki sta jih ministrstvo in agencija odobrila, gotovo niso ostala na ČZS. Kritike so kvečjemu povezane z letošnjimi volitvami v zvezi,"je prepričan Plut. Manj zadovoljen pa je z ministrstvom. "Z njimi se že več let pulimo za svetovalce za pravne in finančne zadeve. Te potrebujemo, čebelariti znamo sami,"pravi Plut in dodaja, da agencija za kmetijske trge, ki po novem ureja razpise, ni domača na čebelarskem področju. Z agencijo je nezadovoljen tudi Pavlin: "Z drugimi institucijami niso usklajeni, prav zato smo lani ostali brez dela sredstev," pravi dolgoletni čebelar. Predstavnica agencije Maja Rakič zavrača krivdo države. Čebelarska zveza je bila, kot pravi, izbrana za izvajanje večine nalog na podlagi nacionalnega predpisa, ki jo priznava za rejsko organizacijo kranjske čebele. Z drugimi besedami je bila zveza edini pooblaščeni vlagatelj zahtevkov za ukrepe, zato je lahko edini krivec za neizkoriščena sredstva. "Nekateri ukrepi očitno niso bili izvedeni oziroma so bili izvedeni v manjši meri, kot bi lahko bili, določeni upravičeni stroški pa niso bili dokazani," še pravi Rakičeva.

Odločitev, da izvajalka ukrepov v čebelarstvu postane zveza, so po besedah tajnika ČZS Antona Tomca sprejeli na podlagi iskanja najracionalnejše možnosti. "Seveda so bile težave, ker je bilo treba osvojiti vse podrobnosti programa in postopkov," priznava Tomec in dodaja, da 80-odstotni izplen sredstev v prvih treh letih ocenjuje kot uspeh. "Poleg tega finančni rezultat ni pokazatelj rezultatov na terenu. Ti pa so odlični. Dvesto društev skrbi za to, da je program možno izvesti, v usposabljanje in druge dele programa se je vključilo skoraj 5000 čebelarjev," navaja Tomec. Čeprav so bila pri delu 130 let stare organizacije čebelarjev na Slovenskem nihanja, je tajnik zveze prepričan, da je čebelarstvo v dobrem stanju, o čemer, kot pravi, priča tudi kakovost medu in drugih čebelarskih izdelkov.

_____________

In skrbno si preberite izjave možakarjev, ki so v samem vrhu odločanja v ČZS in vse vam bo jasno. To kar nekateri na tem forumu pišemo in opozarjamo že veliko časa. se sedaj seli v druge medije in preselilo se bo tudi še kam drugam. Mar v tej državi res ni več nikogar, ki bi tukaj naredil red ?? MKGP bi moralo iz čebelarstva takoj umakniti vsa sredstva davkoplačevalčcev, zaustaviti vsa financiranja vse tako dolgo dokler se ČZS organizacijsko, kadrovsko in strokovno ne konsolidira in ne zagotovi v svojem delu transparentnosti ter učinkovite notranje kontrole. Nakladanj in čvekarij gospodov, ki se obnašajo kot, da je ČZS njihova zasebna stvar, je že dovolj. Če tega organizacija sama ni v stanju, kar je zelo verjetno, potem mora pač država posredovati in zaščititi splošni javni interes ter ustaviti vsa financiranja.
In stanje v slovenskem čebelarstvu je vse prej kot dobro. To vedo vsi in bil bi čas, da se nehajo sprenevedati ter zavajati javnost in državne organe.

Dr. Božiču pa vse čestitke za pogum in jasno besedo. Končno nekdo, ki ima dovolj strokovne avtoritete, da se ga posluša in da ob tem tudi sam ni ujet v pridobitne spone vabljivega vonja netransparentne porabe denarja.

Sedaj so končno že enkrat na vrsti tudi pristojne inšpekcijske službe, da kaj pade od njih in še posebej njihovi dobro plačani šefi, da svojim inšpektorjem dovolijo opraviti delo v skladu s slovenskim pravnim redom ter naj jih pri tem več ne omejujejo, grozijo ter mečejo polen pod noge.
Pustite politične in svetovnonazorske in druge štose in delo opravite v skladu z zakonom in pravili stroke.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27474Odgovor divji cebelar
To Mar 04, 2008 9:46 am

S spletne strani ČZS


Na svoji spletni strani objavlja ČZS anketo z naslednjimi vprašanji:

na katerem področju mora ČZS v bodoče napraviti več:

- na promociji medu
- na čebelarski zakonodaji
- na sodelovanju z društvi
- na celostni podobi
- na odkupu medu

Pa si malo poglejmo zakaj je ta anketa zanimiva. Trenutni rezultati glasovalcev nas tokrat niti ne zanimajo, ker je vzorec preozek.

Promocija medu:
to bi morala biti stalna naloga krovne organizacije in je vsako rangiranje med, v anketi naštetimi, nalogami zelo vprašljivo. ČZS je seveda treba priznati, da je v zadnjih letih na tem področju storila določene pozitivne premike in jo kaže zavezati, da s temi aktivnostmi nadaljuje.

Čebelarska zakonodaja:
Čeprav je med čebelarji občasno slišati kakšno pikro na račun pravno normativne ureditve čebelarstva v Sloveniji, je pa vendarle potrebno biti realen in si priznati, da stanje le ni tako slabo kot to želimo občasno prikazati. Sploh pa bi pri zahtevah po dodatnem normiranju čebelarstva kazalo biti previden, ker se lahko zadeve sprevržejo v svoje nasprotje in tako dobimo vse kaj drugega kot smo želeli ali pričakovali.
Zaradi tega bi morale biti zahteve po spremembah ali dopolnitvah predpisov, ki določajo pogoje čebelarjenja, prodajo čebelarskih proizvodov ter področje obdavčitev v čebelarstvu zelo pretehtane in temelječe na skrbno izdelanih analizah predvidenih koristi ob upoštevanju vseh slabih posledic. Posebej nevarne so težnje po totalni normiranosti in kontroli ter nadzoru vsega in vseh. Posledic takšnega stanja seveda ni težko napovedati.

Sodelovanje z društvi:
ČZS bi morala biti v funkciji svojih temeljnih članic – društev. Stanje, ki smo mu sedaj priča, je seveda prav nasprotno in so društva postavljena v vlogo pasivnih izvrševalcev »nalog« ČZS in regijskih organizacij. Tako se je dobilo stanje v katerem društva v resnici ne odločajo več o ničemer. Ker se je med njimi in ČZS vrinilo para organizacijo ( regijsko organizacijo ), ki ne le, da društva omejuje, temveč celo selekcionira njihove predloge in pobude.
Zaradi takšnega stanja, ki seveda odgovarja »večnim funkcionarjem«, se je društva postavilo v popolnoma odvisno razmerje in omogočilo sprejemanje odločitev v relativno ozkih krogih »posvečenih« funkcionarjev. Ustvarilo se je dogovorno kadrovanje, dogovorno ( barantanje ) delitev denarnih sredstev in seveda dogovorno sprejemanje pomembnih odločitev, ki so pretežno v korist manjšega dela članstva.
Potrditev za navedene trditve najdemo tudi v sistemu kadrovanja in volitev v organe ČZS ter PRO, da o preteklih žalostnih zgodbah porabe denarja za » namene spodbujanja čebelarstva« sploh ne govorimo. Ker je vpliv širše slovenske čebelarske javnosti na odločanje v organizaciji popolnoma onemogočen, smo bili v bližnji preteklosti priča kar nekaj krepko zavoženim projektom in neracionalni porabi družbenega denarja.

Celostna podoba:
Celostna podoba nekega organizacijskega sistema je seveda zelo pomembna. Vendar je to potrebno le vzpostaviti in jo potem vzdrževati. In priznati je potrebno, da se je v preteklosti poskušalo na tem področju nekaj storiti in se nekaj tudi je. Problem je le v tem, da so pozitivne efekte sproti pokrivale anomalije in razne afere ter aferice, ki so vsake toliko časa izbijale in vso zgodbo mnogokrat postavljale v prav čudno luč. Tako kot prenormiranost je lahko nevarna tudi uniformiranost nekega organizacijskega sistema. In čebelarji so kar precejšnji individualisti ter kaže biti pri oblikovanju ter promociji neke prepoznavne in skupne slovenske celostne podobe biti zelo strokoven in sočasno tudi previden.


Odkup medu:
To je najbolj delikatno področje čebelarske društvene organizacije v katerega se je v zadnjem času spustila. Celotna organizacija z vsemi svojimi organizacijskimi podsistemi se bo morala odločiti kaj želi v resnici biti. Ali želi v bodoče še funkcionirati kot društvena organizacija ali zadruga ali mogoče zbornica ali še kaj drugega ??? Vse v enem ne bo mogoče, ker tega ne dovoljuje tudi slovenska pozitivna zakonodaja. Ob tem se seveda takoj postavlja vprašanje transparentnosti tovrstnih »posredniških komercialnih« poslov, vprašanje odgovornosti, vprašanje pravnih temeljev na katerih se ti posli izvajajo in še kar nekaj »zanimivih« vprašanj.
Res je, da večjim čebelarjem trenutno to »posredniško komercialno delovanje« društvene organizacije odgovarja, vendar to ne bo moglo dolgo trajati in kaj hitro se lahko pričakuje, da bo to »trgovino« vzel pod drobnogled kak pristojen državni organ. V tem primeru rek, »da cilj posvečuje sredstva«, ne bo vzdržal in nekdo bo pač moral prevzeti posledice.

bloop
PrispevkovCOLON 746
PridruženCOLON Ne Avg 06, 2006 3:40 pm

OdgovorCOLON # 27486Odgovor bloop
Sr Mar 05, 2008 10:19 am

Se strinjam, skoraj da smesna anketa, najbrz je potrebno narediti se vec na vseh podrocjih.
Zmeraj je potrebno teziti k temu,da se dela se vec za izboljsanje, saj stanj nikdar n mroe biti popolno. Seveda pa zmeraj pridejo prav konkretni predlogi, za te pa sem sam zal premalo izkusen, da lahko se komu kaj predlagam zaenkrat.

boriss
Site Admin
PrispevkovCOLON 3074
PridruženCOLON So Sep 08, 2007 9:23 am

OdgovorCOLON # 27487Odgovor boriss
Sr Mar 05, 2008 2:00 pm

Kdor ne zna nič pametnega narediti pač sestavlja ankete. Škoda besed za vse skupaj. Bolje tako ali tako ne bo nič.
:smesno
:nos
:Bljak
:ranting

lp

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 27488Odgovor dobje
Sr Mar 05, 2008 3:42 pm

Menim, da je zadnje čase bilo narejenega kar veliko v dobro slovenskih čebelarjev, sigurno več, kot pred leti. :ploska Vseh želja in pričakovanj pa se itak ne bo dalo nikoli zadovoljiti.
Moje društvo in društva ki jih poznam kar pridno delajo s pomočjo ČZS.
Danes sem bil pri čebelarju iz Krasa, pa je enakega mnenja!
Kar tako naprej! :hodiva

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27489Odgovor divji cebelar
Sr Mar 05, 2008 4:08 pm

Kolega Dobje si lahko malo bolj konkreten. Kaj to čebelarska društva ob pomoči ČZS tako "kar pridno delajo" ???

Mogoče bi lahko nekatera društva na osnovi vaših dobrih izkušenj dobila kake ideje kako izboljšati delo v zadovoljstvo svojega članstva - čebelarjev.

Hvala za tvoj trud in lep pozdrav!

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 27490Odgovor dobje
Sr Mar 05, 2008 4:53 pm

Društva ki spijo sigurno ne dobijo nič, ker tako hočejo.
V moji sredini smo imeli kar nekaj predavanj, nazadnje o HACCP( že 2×), prej pridobivanje voska, med smo dali v brezplačno analizo....pa kaj bom našteval. Predavanja so itak objavljena v SČ( mogoče ne vsa) in na spletni strani ČZS, pri nas so dobro obiskana, še iz sosednjih društev pridejo, pa sam tudi rad kje drugje kaj novega slišim. Tudi nečlani so prisotni!! Vsa predavanja so brezplačna in predavatelji poslani iz strani ČZS.
Divji!
Žal mi je, če je pri Vas drugače :!: :?:

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27491Odgovor divji cebelar
Sr Mar 05, 2008 6:42 pm

[quote="dobje"]

Divji!
Žal mi je, če je pri Vas drugače :!: :?:[/quote]
________________

Tega nisem nikjer zapisal. In, če je to vse kar si naštel, potem ne odstopate ravno iz povprečja. Te aktivnosti kot jih naštevaš v društvih potekajo že leta in leta in le vsi bi nekaj izobraževali ter se pri tem še krepko ponavljajo. Mnogokrat pa pa so izbrani popolnoma nekompetentni predavatelji.
In ob tej veliki masovnosti izobraževanja čebelarjev bi potem smeli pričakovati vsaj temeljna znanja o čebelarstvu in ne, da čebelarjem skozi zimo pomre večina čebel.
Nekaj s tem izobraževalnim sistemom vsekakor ni v redu.
V svojem okolju ugotavljam, da prav največji "čebelarski filozofi" in znani vsevedneži ostajajo skoraj vsako leto brez vseh ali vsaj brez velikega števila čebeljih družin.
Mogoče pa je izobraževanj že preveč ?? Saj poznaš star rek, da nič kar je preveč ni dobro! :D
Pa lep pozdrav in hvala za trud!

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 27492Odgovor dobje
Sr Mar 05, 2008 7:20 pm

divji čebelar napisal/-aCOLON

V svojem okolju ugotavljam, da prav največji "čebelarski filozofi" in znani vsevedneži ostajajo skoraj vsako leto brez vseh ali vsaj brez velikega števila čebeljih družin.
To se dogaja tudi okoli mene!
Drugače pa: znanja ni nikoli preveč!
Kot pravi pregovor: neumen kmet ima najdebelejši krompir.
Mogoče pa se jaz premalo izobražujem, kajti do ponedeljka so mi ostale vse zazimljene čebele.
Ne smem pa se hvaliti, ne vem kaj bo prinesla še zima!
Samo to bi rekel, da še nisem zasledil slabih predavateljev- ja sem koga, ampak bom tiho, da ne bo zamere! :haaaaaaaaaaa
Brez zamere in lep pozdrav

boriss
Site Admin
PrispevkovCOLON 3074
PridruženCOLON So Sep 08, 2007 9:23 am

OdgovorCOLON # 27499Odgovor boriss
Sr Mar 05, 2008 8:54 pm

Zadnje leto vse bolj vem da še nič ne vem o čebelarstvu.

LP

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27503Odgovor divji cebelar
Če Mar 06, 2008 6:36 am

Dragi Mojster, s povečevanjem obsega znanja se povečuje tudi obseg neznanja! Tako, da je ta občutek normalen, le da se ga zavedajo redki. :D

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 27510Odgovor dobje
Če Mar 06, 2008 11:59 am

Nekateri dolgo rabijo, da spoznajo svoj obseg znanja! :nos

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27511Odgovor divji cebelar
Če Mar 06, 2008 5:56 pm

[quote="dobje"]Nekateri dolgo rabijo, da spoznajo svoj obseg znanja! :nos[/quote]
____________

Praviloma to veliko prej zaznajo drugi! :D

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 27512Odgovor dobje
Če Mar 06, 2008 7:27 pm

Divji!
Saj veš tisto: sama hvala, cena mala- zato drugi prej zaznavajo! :D :) :D
Mislim, da bi bilo prijetno s Teboj pokramljati!? :!: :?:

Pa brez zamere

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27514Odgovor divji cebelar
Če Mar 06, 2008 11:13 pm

Dragi Dobje, v čebelarstvu bi bolj veljalo "lastna hvala, prazni panji".

Čebelarja lahko hvalijo le njegove čebele in nič drugega. Vse ostalo je le velik blef. V čebelarstvu že najmanj sto let velja načelo, da se s čebelami ne eksperimentira. To naj počnejo instituti in znanstveniki, čebelarji pa naj čebelarijo.

Hvala za priznanje in mogoče bova kdaj imela tudi priložnost, da ob kozarcu dobre kapljice tudi poklepetava.
Sam bi bil tega zelo vesel. Spomnim se svojih dolgih pogovorov s kolegom Pankerjem, Bedekom in gospodom Pislakom in vsak tak pogovor mi je veliko dal ter sem skozi leta v svojo čebelarsko prakso vnesel kar veliko njihovih izkušenj in priporočil.
Lepo te pozdravljam!

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

Kdo to financira ??

OdgovorCOLON # 27976Odgovor divji cebelar
Sr Apr 16, 2008 11:44 am

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. Naročnik (popolna firma
ali ime)
Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8,
1225 Lukovica

2. Predmet in količina
javnega naročila

Realizacija projekta čebelarske strokovne
knjižnice

3. Opis predmeta javnega
naročila
Ureditev mansarde Čebelarskega centra Slovenije v
čebelarsko strokovno knjižnico:
Sklop 1: gradbena, pohištvena in mizarska,
instalaterska, tlakarska in pleskarska dela v skladu z
razpisno dokumentacijo;
Sklop 2: izdelava in montaža opreme knjižnice v
skladu z razpisno dokumentacijo;
Sklop 3: oprema za prezentacijo v skladu z razpisno
dokumentacijo;
Sklop 4: urejanje in vnos gradiv v skladu z razpisno
dokumentacijo;
4. Ocenjena vrednost
javnega naročila v € brez
DDV
Sklop 1: 30.500,00
Sklop 2: 15.000,00
Sklop 3: 12.600,00
Sklop 4: 21.000,00
_____________
Kdo torej zagotavlja denarna sredstva za izvedbo te investicije ???? In kakšen je dejanski namen te investicije ter njena obča vseslovenska koristnost ?? Bo to le muzej slovenske čebelarske literature ali je predvidena njena široka uporaba dostopna vsem slovenskim čebelarjem ne glede iz katerega konca dežele so ter kako bodo lahko to koristili ???

bloop
PrispevkovCOLON 746
PridruženCOLON Ne Avg 06, 2006 3:40 pm

OdgovorCOLON # 27986Odgovor bloop
Sr Apr 16, 2008 9:51 pm

Res dvomim v sebe, da bom to kdaj razumel :lol:

scopoli
PrispevkovCOLON 369
PridruženCOLON Ne Maj 30, 2004 3:04 pm

OdgovorCOLON # 27990Odgovor scopoli
Če Apr 17, 2008 12:08 pm

Super, nova študijska knjižnica! To bo pravi čebelarski izobraževalni center.

Zgleda da so zagotovili namenska sredstva, do katerih raziskovalne institucije, mestne, ljudske knjižnice zelo težko pridejo.

boriss
Site Admin
PrispevkovCOLON 3074
PridruženCOLON So Sep 08, 2007 9:23 am

OdgovorCOLON # 27991Odgovor boriss
Če Apr 17, 2008 4:08 pm

Upam da jim bo po enih 50 letih sanj uspelo urediti knjižnico v tako stanje da bomo lahko iz nje dobili knjige ko jih bomo rabili. Sedaj se namreč dobrih knjig ne da dobiti nikjer. Razen v kakšnem atikvariatu. Splošne knjižnice mečejo knjige tako hitro v smeti, da to ni res. Tudi če so zeloooooo dobre.

lp

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 28061Odgovor divji cebelar
Po Apr 28, 2008 7:04 am

S spletne strani ČZS:

SLOVENSKI ČEBELAR - 110 LET
Čebelarska zveza Slovenije izdaja za svoje člane strokovno čebelarsko revijo »Slovenski čebelar«. Naša revija v letošnjem letu izhaja že 110 let in je najstarejša slovenska revija, ki izhaja neprekinjeno, kar potrjujejo tudi podatki iz Zbirke serijskih publikacij slovenskega periodičnega tiska, ki jo vodi NUK.
Revija »Slovenski čebelar« ima zagotovo izjemne zasluge in poseben pomen pri uresničevanju suverenosti, blaginje, ugleda in napredka Slovenije in njenega čebelarstva na kulturnem, gospodarskem, znanstvenem, socialnem in političnem področju.

Visoko obletnico izhajanja naše revije nameravamo posebej poudariti in zato menimo, da je odlikovanje Republike Slovenije primerno priznanje za to priložnost.
Praznovanje visoke obletnice izhajanja naše revije nameravamo združiti z odprtjem » Čebelarske strokovne knjižnice Janeza Goličnika « ter izidom » Čebelarski terminološki slovar «, kar vse bodo pomembne pridobitve za naše čebelarstvo. Te aktivnosti bodo potekale v začetku meseca oktobra 2008 in že sedaj prosimo, da to priložnost obogatimo z izročitvijo odlikovanja Republike Slovenije.

Ta obrazložitev je bila poslana na Urad predsednika republike Slovenije
___________________

Sedanjemu in seveda vsem predhodnim uredniškim odborom ter odgovornim urednikom vse čestitke ob častitljivem jubileju ter velikem poslanstvu, ki so ga opravili v preteklih 110. letih. Čestitke seveda veljajo tudi organizaciji ČZS, ki je izdajatelj te, med slovenskimi čebelarji, tako priljubljene revije. Vsi, ki so v preteklih 110 letih za njeno izdajanje in razvoj kakorkoli zaslužni so lahko na opravljeno delo še posebej ponosni.

Malo neobičajno pa je, da sami sebe predlagajo za državno odličje. Res ni bilo mogoče nikogar najti in nagovoriti, da bi to predlaganje opravil namesto izdajatelja in odgovornih za izdajanje Čebelarja ?? To bi povsem mirno lahko storil vsak posameznik v tej deželi ali katera od nevladnih in drugih institucij. Javna podoba bi bila veliko prijaznejša.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

Kaj se dogaja na ČZS ??

OdgovorCOLON # 31046Odgovor divji cebelar
Sr Nov 26, 2008 12:26 am

Pravzaprav me to niti ne bi smelo preveč zanimati, ker nisem član organizacije. Ker pa ČZS s svojimi aktivnostmi in vplivi zaznamuje normativno in druga okolja, ki veljajo tudi zame, si seveda dovolim občasno zapisati kaj tudi o tej organizaciji.
Po teh zadnjih zanimivih dogodkih o katerih jih nekaj omenjam tudi na tem forumu, nekaterih pa pač ne, ker bi s tem izdal svoje vire, pa kaže, da zahaja organizacija v resno krizo.

Pravzaprav se dogaja točno to kar sem že pred časom napovedoval, da se bo dogodilo.Ko se bodo počasi začele zapirati pipice skozi katere so v ČZS pritekala izdatna sredstva, ki trenutno so seveda še odprte, vendar se bodo nekatere v kratkem začele zapirati, se bo zgodba idilične ČZS začela zapletati.

In to se sedaj v resnici že dogaja. Najbolj žalosten del zgodbe pa ni v tem, da bi ČZS lahko očitali popolno neuspešnost ali neučinkovitost na njenem programskem delu, čeprav ima tudi tovrstnih grehov zvrhan koš, temveč se ji zgodba zapleta na področju medsebojnih odnosov.
Pa ne le medsebojnih odnosov med funkcionarji ter zaposlenimi na ČZS in ČSS, temveč na veliko širšem območju. Že nekaj let namreč gorenjski kolegi obvladujejo vse niti v svojih rokah in velika večina denarja se je skozi ČZS odtekla na Gorenjsko. In to za projekte, ki so skoraj kot po pravilu vsi neslavno končali ali pa vsaj neke širše uporabne vrednosti niso nikoli dobili. Ostali so dobivali od tega velikega kolača le drobtine drobtin.

In sedaj počasi prihaja čas, ko bo potrebno položiti račune in zaradi tega nastaja nervoza. Vedno več bo javno izraženega nezadovoljstva, pisala se bodo podpisana in nepodpisana pisma ter se pošiljala na razne naslove, Čebelarjev iz drugih delov države se ne bo dalo več utišati. Nezadovoljstvo se vedno bolj širi in dolgo se ga ne bo dalo več zadrževati v obvladljivih okvirih.

In sedaj si bom drznil zapisati nekaj kar v resnici niti ni v moji pristojnosti. Predlagal bom namreč rešitev te vedno bolj poglabljajoče krize ČZS. Kolegi iz Gorenjske bi se morali umakniti iz organov ČZS in prepustiti mesto kolegom iz drugih delov države, da zadeve sanirajo. To seveda brez posledic ne more miniti in vprašanje odgovornosti ( takšne ali drugačne ) bi pač moralo biti sestavni del rešitve te zgodbe, ki se ji reče ČZS.

Da je nervoza v krogih blizu ČZS res velika dokazujejo nekateri dogodki, ki smo jim zadnje čase vse bolj pogosto priča. Če se odgovorni funkcionarji na terenu ne bodo zganili in začeli sami urejati razmer v ČZS, bodo v kratkem to začeli urejati organi in institucije izven nje. ČZS je zrela za temeljito organizacijsko, programsko in predvsem kadrovsko prenovo. Prej se bo to zgodilo, boljše bo tako za organizacijo samo kot za celoten slovenski čebelarski ceh.
______________

Odločil sem se, da ta zapis dopolnim še z nečim kar mi je v pismu, ki mi ga je poslal ČZS in v katerem me prijazno vabi, da se včlanim, zbodlo in dalo misliti.
V uvodu spremnega dopisa, ki ga je podpisal predsednik ČZS g. Boštjan Noč namreč piše: " S pridobitvijo koncesije za izvajanje Javne svetovalne službe v čebelarstvu pa je ČZS postala del javnih služb Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano" - konec citata.

Kaj res ? Če je to res, potem zadeva kar kriči po presoji zakonitosti in ustavnosti tega pravnega statusa ČZS. Torej je z dnem pridobitve koncesije prenehala obstajati ČZS kot društvena organizacija ??? O tem bo seveda kaj hitro potrebno obvestiti Ministrstvo za javno upravo in Upravno enoto pri kateri so registrirana Pravila ČZS. To se bo tudi zgodilo.

Ker, če bi se ugotovilo, da ČZS dejansko funkcionira v statusu kot ga navajajo, potem morajo Čebelarska društva takoj sklicati izredni občni zbor in ustanoviti ČZS kot društveno in neprofitno organizacijo v skladu z določili Zakona o društvih. Ker sedaj bi bila torej tudi ČD posredno v sestavi MKGP in tako bi bil njihov pravni status neskladen z njihovimi pravili, zakonom in Ustavo. Zelo zanimiva situacija, ki je iz prakse še ne poznamo.

V dopisu v katerem se predstavlja ČSS pa v uvodnem delu pišejo, da "vsako leto ob koncu oziroma začetku leta vsem registriranim ( na MKGP, da ne bo nesporazuma ) čebelarjem pošiljajo obvestila o programu ČSS".

To seveda ne ustreza resnici in prav nobeno leto tega 2000 in nekaj čebelarjem niso poslali. razen tokrat prvič seveda. Če je to možno smatrati za "obvestilo o programu". In tem 2000 in nekaj čebelarjem ne pošiljajo tudi nič drugega in jim ne nudijo prav nobenih drugih storitev, čeprav so po določilih ustanovitvenega akta in programa ČSS to DOLŽNI in jim MKGP za to nakazuje tudi potrebna denarna sredstva. Tudi o tem bo v kratkem tekla beseda na pristojnem mestu.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

S spletne strani ČZS:

OdgovorCOLON # 32001Odgovor divji cebelar
Sr Jan 07, 2009 9:29 am

ANKETA

Članom UO ČZS smo pred začetkom 4. redne in hkrati zadnje seje v letu 2008 zastavili nekaj kratkih, anonimnih anketnih vprašanj o delu ČZS ter njeni vlogi pri reševanju aktualne problematike v čebelarstvu. Upravni odbor sestavlja 19 članov in predsednik Zveze, ki je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora. Anketo je izpolnilo in oddalo 14 članov UO ČZS, kar znaša 73,7 % (N = 14).
_______________

Na spletni strani ČZS si lahko ogledate rezultate "anonimne ??? " ankete o velikih uspehih ČZS v preteklem letu. V njej so sodelovali člani Upravnega odbora ČZS, ki so tako sedaj "anonimno" ocenjevali lastno delo in lastne velike rezultate preteklega leta.

Če se to ne bi dalo videti in prebrati na njihovi spletni strani, potem skoraj ne bi mogli verjeti, da je kaj takega sploh mogoče. So pa res veliki humoristi, ti ČZS modrijani. Najprej tega medsebojnega bebavega testiranja sploh ni mogoče imenovati anketa in mar res v UO ČZS ni niti enega člana, ki bi kdaj v svojem šolanju zvedel kaj o vedi, ki se ji statistika pravi. Statistika kot veda namreč že v svojih osnovah uči kaj je anketa, kaj so takšni ali drugačni vzorci, kaj so cilji anket, komu so namenjeni, podučuje o temeljnih zakonitostih izvajanja anket in drugih tipov zbiranja ter obdelave podatkov in še veliko drugega ter zelo pomembnega znanja ponuja. In kar je najpomebnejše pri vsem tem je, da osnove statistike tudi učijo kako pa se anket ne sme in ne more delati in za kakšne namene se jih ne sme uporabljati.

Sedaj se ob tej "anketi ČZS " res postavlja vprašanje ali se norčujejo gospe in gospodje sami iz sebe ali pa iz svojih dragih članov in članic katerim so rezultate te "strokovno-znanstvene" ankete ponudili v ogled. Novo leto 2009 se je torej začelo krepko humorno in če se bo tako tudi nadaljevalo, nas torej čaka obilo smeha in veselega branja na spletnih straneh ČZS. In prav, ko sem začel to spletno stran jemati malo bolj resno, se je nekdo potrudil in jo ponovno naredil neverodostojno.

Tudi sam sem naredil podobno anketo. Zastavil sem si vprašanje, kdo je v tej deželi najboljši čebelar ? Vprašani je s 100% odgovorom odgovoril: Najboljši čebelar v deželi tej je Divji čebelar. Upa kdo podvomiti v to anketo ???

boriss
Site Admin
PrispevkovCOLON 3074
PridruženCOLON So Sep 08, 2007 9:23 am

OdgovorCOLON # 32002Odgovor boriss
Sr Jan 07, 2009 9:47 am

Ne ta anketa je 100 % verodostojna. Izraža mnenje anketirancev.

igorv
PrispevkovCOLON 121
PridruženCOLON To Avg 24, 2004 12:07 pm

OdgovorCOLON # 32012Odgovor igorv
Sr Jan 07, 2009 12:14 pm

Divji ti njih ne razumeš, če jih noče nihče drug pohvaliti se morajo pa sami... Čeprav saj veš kako pravijo "samohvala cena mala"

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

S spletne strani ČZS

OdgovorCOLON # 33089Odgovor divji cebelar
Ne Feb 22, 2009 8:44 am

PRAVILNA UPORABA FFS

Čebela ima v naravi izjemno pomembno in večplastno mesto, še posebej v povezavi z različnimi kmetijskimi kulturami. Na žalost so čebele zelo ranljive na uporabo večjega dela insekticidov, ki jih za uničevanje škodljivih organizmov uporabljajo pridelovalci sadja, zelenjave in ostalih kmetijskih poljščin. Ker kmetijski pridelovalci za oprašitev svojih pridelkov potrebujejo čebele, morajo stalno skrbeti za uravnoteženost med obvarovanjem svojih pridelkom in obvarovanjem čebel..

Na žalost pa smo bili, kljub skrbi kmetijskih pridelovalcev, v zadnjem času priča pomorom čebel. Ta dogajanja so vzpodbudila zanimanje marsikaterega ljubitelja narave, ki se je ob teh dogajanjih zamislil nad svojo usodo. Eni od takšnih so bili tudi zaposleni na mariborski televizijski postaji RTS . S pomočjo čebelarske svetovalne službe so brezplačno pripravili promocijski spot za pravilno uporabo FFS, ki ga bomo dostavili vsem televizijskim hišam v Sloveniji
__________________

"PRAVILNA ???" uporaba FFS ???? Se to spoštovane gospe in gospodje tako malo hecajo ali pa nas imajo za popolne idiote??
Sedaj lahko le še pričakujemo navodila in napotila v stilu:
- pravilna uporaba atomske bombe
- pravilna uporaba giljotine ali podobne neumnosti

Kaj če bi končno nekdo napisal navodila za pravilno uporabo možganov ? Tisti, ki še jih imajo, bi jih lahko koristno uporabili. Navodila in možgane namreč. Drugim tako ni pomoči.

Timijan
PrispevkovCOLON 868
PridruženCOLON Po Okt 20, 2008 9:13 pm
KrajCOLON BELA KRAJINA

OdgovorCOLON # 33096Odgovor Timijan
Ne Feb 22, 2009 10:43 am

Kolega Divji-čebelar, kar si napisal, je vse res, tisti, ki smo videli ta spot, pa ga gledamo še malo z druge strani:

1. Bolje, da ta spot obstaja, kot da ga ne bi bilo.
2. Večkrat ko bo viden, bolje bo.
3. Je nadomestek za nekatere prejšnje napačne odločitve; poskus vsaj delno popraviti stvari.
4. Gledali ga bodo tudi žene in otroci kmetovalcev, sosedje ... in malo bolj gledali pod prste tistim, ki bodo pesticide uporabljali, predvsem pa več spraševali.
5. Takih zadev bi moralo biti še več; med vsakimi reklamami tudi takšna opozorila.
6. Slediti jim morajo spoti s temo posledic uporabe FFS; prikazi pomorov čebelnjakov.
7. Čebelarska Zveza bi morala vzpostaviti strokovno in pravno službo, ki bi argumentirano dokazovala, kdaj so bili pomori posledica FFS, da druge uradne službe ne bi mogle vedno vreči krivde na čebelarje in njihovo "neznanje" glede uporabe čebelarskih "zdravil".

Sam spot vidim kot prvi korak k stopnjevanju pritiska do končnega uspeha: prepovedi vseh sredstev, ki ubijajo čebele. Poskus bi bil preprost, podoben tistemu na video filmčku z roso od tretirane koruze.

Torej ga lahko gledamo ne kot nasvet o pravilni uporabi FFS, kar tudi ni bilo mišljeno, ampak kot opozorilo, osveščanje. Seveda pa to ni dovolj, ker: kar ubija čebele, ubija tudi ljudi. In pesticidi ubijajo, nekdo pa daje dovoljenja za njihovo uporabo. Ta nekdo je plačan od ljudstva, tistega, ki potem trpi za posledicami, skupaj s čebelami. Tukaj nekaj zelo ne štima.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 33099Odgovor divji cebelar
Ne Feb 22, 2009 11:22 am

Timijan:
. Slediti jim morajo spoti s temo posledic uporabe FFS; prikazi pomorov čebelnjakov
__________________

Naj raje naredijo in pokažejo kakšen spot iz soban Onkološkega inštituta V Ljubljani.

Timijan
PrispevkovCOLON 868
PridruženCOLON Po Okt 20, 2008 9:13 pm
KrajCOLON BELA KRAJINA

OdgovorCOLON # 33100Odgovor Timijan
Ne Feb 22, 2009 12:22 pm

Divji čebelar:
Naj raje naredijo in pokažejo kakšen spot iz soban Onkološkega inštituta v Ljubljani.
Točno tako. Za kaj takega pa je potrebna osveščenost; šele kričanje ljudi bo pritegnilo tudi medije. Ker pa je glavna veja oblasti KAPITAL, je možno, da bi bili taki preveč angažirani prispevki dani v "bunker", kot včasih, kar pomeni, da bi bili prepovedani, ali pa nevtralizirani z lažnimi nasprotnimi dokazi. Pa smo spet tam; torej, začeti je treba pri prvem koraku; argumentiranem dokazovanju škodljivosti na čebelah. Izvajalci: strokovna in pravna služba čebelarske Zveze, ali strokovna služba, financirana s strani velikih čebelarjev oziroma zainteresiranih čebelarjev (delujoča izven Zveze, ki je financirana od države, ki dovoljuje uporabo FFS.). Ko bi na tak način prišli do ponavljajočih se zanesljivih podatkov, bi z njimi na papirju lahko začeli pritisk na zakonodajalce, s pomočjo medijev. Vmes pa čimveč osveščanja tudi kmetov in ljudi, da je dolgoročno najpomembnejša zdrava hrana, torej kvaliteta, ta pa ima lahko potem tudi svojo primerno ceno. Lp t

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov