Reforma ČZS in s tem slovenskega čebelarstva

Vse o našem portalu

ModeratorCOLON bostek

BUTTON_POST_REPLY
divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

Reforma ČZS in s tem slovenskega čebelarstva

OdgovorCOLON # 26820Odgovor divji cebelar
To Dec 11, 2007 2:02 pm

V razmislek ponovno podajam članek dr. Janka Božiča o potrebi po reformi ČZS in s tem slovenskega čebelarstva nasploh. Njegova razmišljanja, ki jih podaja v prispevku so med ostalim tudi plod razprave na tem forumu in so danes še bolj aktualna kot so bila pred dvema letoma, ko je prispevek nastal.
Da se je pozneje vse potlačilo pod preprogo in pozabilo, imajo verjetno kar nekaj zaslug kolegi dr. Božiča, ki jim takšna organiziranost kot jo trenutno imamo in razmere, ki jih ta organiziranost ustvarja, verjetno zelo ugajajo.

Zanimivo je, da z razmerami v ČZS in slovenskem čebelarstvu ni nihče zadovoljen, pa vendar se tudi nihče ne loti priprave določenih nujnih sprememb. Veliko smole imajo slovenski čebelarji, ki so organizirani v čebelarskih društvih in tako tudi v ČZS, s svojimi kadrovskimi rešitvami. Že nekaj mandatov ne uspejo izvoliti v organe ČZS in PRO ljudi, ki bi razen razdeljevanja in porabe denarja, obvladali še kakšna druga znanja ter veščine s področja vodenja takšne organizacije kot je ČZS ( in seveda tudi obe PRO ) ter sektorja kot je slovensko čebelarstvo.

Kot milni mehurčki so popokali vsi veliki načrti ter obeti nekaterih regijskih čebelarskih organizacij, ki so si uspela podrediti ČD in tako imamo sedaj zelo slabo stanje tudi v nekaterih čebelarskih društvih, ki jih že leta in leta vodijo iste skupine ljudi.
Mnogim seveda takšne razmere odgovarjajo, ker lahko v njih uspešno uresničujejo svoje zasebne interese.
Problemi na katere v svojem prispevku izpred dveh let opozarja dr. Božič so še vedno prisotni in so se celo poglobili.
Tako z razmerami niso zadovoljni mali in ne veliki čebelarji, ne vzrejevalci matic ter ne čebelarji, ki bi želeli svoja čebelarstva razširiti in jih postaviti na tržno ekonomske temelje. V istem kolu tako plešejo ČZS kot društvena organizacija s svojimi podrejenimi društvi ter regijskimi zvezami, obe organizaciji PRO, ČSS ter vse ostale podredne organizacije kot so vzrejevalci matic, prevozniki in drugi. Na sredi tega veselo plešočega kola pa je malha, ki jo polni državni proračun, in plesalci zajemajo iz nje, ne da bi se prav vedelo koliko kdo in za kakšne potrebe ter s kakšnimi končnimi učinki.
___________

Postavitev nove organiziranosti čebelarstva v Sloveniji

Doc. dr. Janko Božič

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo

Slovenski čebelarji se ponašamo z dolgoletno tradicijo organiziranega čebelarstva. Čebelarji so svoje stanovske interese skušali uresničevati preko svojih čebelarskih društev. Danes imamo Čebelarsko zvezo Slovenije, ki združuje društva in čebelarje iz vse Slovenije. Poleg običajnih društvenih dejavnosti, je Zveza prevzela veliko odgovornost strokovnega vodenja čebelarstva v Sloveniji. V ta namen pa organizacija ni primerno oblikovana, poleg tega pa tudi praktično ne more zastopati vseh interesov čebelarstva v Sloveniji. V Sloveniji imamo razpršeno strokovno dejavnost v čebelarstvu, razvoj pa je pripeljal do številnih manjših in tudi nekaj večjih podjetij, ki poslujejo na področju čebelarstvu. Tudi sodobna organiziranost reje kranjske čebele presega običajne okvire društvene organizacije. Sama praksa kaže, da Čebelarska zveza Slovenije kot društvena organizacija ni kos vsem izzivom sodobnega čebelarstva v naši družbi.

Na koncu so dodane spremembe predloga glede na razpravo z nekaterimi čebelarji.

Čebelarska zveza mora najti pogum in voljo, da oblikuje novo organiziranost čebelarske dejavnosti v Sloveniji. Predlagam, da skupaj s strokovno javnostjo izven Čebelarske zveze in gospodarskimi subjekti pripravi novo organiziranost čebelarstva v Sloveniji. Te priprave morajo omogočiti razpust sedanje zveze kot zveze društev oziroma čebelarjev organiziranih v čebelarskih društvih ter ustanovitev nove Čebelarske zveze Slovenije, ki bo povezala ne le društveno organizirane čebelarje, ampak posebej rejce kranjske čebele, poslovne subjekte in strokovno raziskovalno dejavnost. Zveza bi tako imela različna članstva. Najbolj množično bi bilo članstvo v rejski organizaciji, kjer bi bili vsi člani, ki so se pripravljeni vključiti v organizirano rejo kranjske čebele. Rejska organizacija bi morala imeti svoj odbor, ki pa bi lahko svoje delovanje razširil na regijske odbore rejske organizacije. Delovanje rejske organizacije bi se tako ločilo od delovanja društev. Društva bi bili tudi člani čebelarske zveze, ki bi svoje aktivnosti povezovali preko odbora za društva v okviru Čebelarske zveze. Poslovni subjekti se bi včlanili v zvezo preko odbora za čebelarstvo in apiterapijo (ali v dveh ločenih odborih). Posebej bi bil smiseln še odbor za razvoj in raziskave, ki bi povezoval organizacije in posameznike s področja razvoja, izobraževanja in znanosti. Znotraj Čebelarske zveze bi lahko delovala tudi fundacija, ki bi črpala sredstva iz članarin in drugih virov, koristila pa bi jih za razvoj čebelarstva. Za določene aktivnosti bi lahko na nivoju celotne zveze ali znotraj odborov imeli ustrezne komisije, ki bi pomagale odborom pripravljati in izvajati posamezne aktivnosti. Glede na infrastrukturo in dejavnosti sedanje Čebelarske zveze, bi bila smiselna ustanovitev posebnega podjetja za razvoj, izobraževanje in raziskave v čebelarstvu, ki bi svoje osnovno delovanje temeljil na programih Zveze, dodatno pa bi lahko tako podjetje pridobivalo tudi sredstva z razvojnimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi projekti.

Ta pobuda je namenjena predvsem sedanji Čebelarski zvezi in bodočemu njenemu novemu predsedniku. Predlagana nova organiziranost čebelarstva pa bo seveda zahtevala tudi večjo vključitev drugih subjektov izven Čebelarske zveze, tudi v sami fazi priprav.

Predlog sem po objavi dal v javno razpravo na čebelarskem forumu. Skupaj smo prišli do zaključkov, ki pobudo o spremembah organiziranosti našega čebelarstva postavljajo nekoliko drugače.

ZAKLJUČKI:

1. Naše čebelarstvo vsekakor potrebuje večje spremembe v organiziranosti.
2. Moj predlog je najbližje zbornični organiziranosti, ki pa sedaj ni nujna in so možne jasnejše oblike organiziranosti.
3. Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) mora delovati kot zveza društev oziroma zveza čebelarjev organiziranih v društvih.
4. Potrebujemo ločeno zvezo rejcev kranjske sivke, ki se bo organizirala tako, da bo lahko opravljala funkcijo priznane rejske organizacije. Znotraj rejske organizacije lahko deluje tudi svetovalna služba in druge dejavnosti v zvezi z organizirano rejo čebel. Članstvo v zvezi rejcev je neodvisno od članstva v ČZS. Pogoj za članstvo je zmožnost čebelarstva, da je vključen v rejski program zveze, ni pa obvezno za gospodarsko rejo čebel.
5. Poslovni subjekti v čebelarstvu se lahko samostojno povežejo, da nastopijo skupaj za uresničevanje poslovnih interesov tako v odnosih do države kot čebelarjev.
6. Ravno tako se lahko stroka samostojno poveže in skupaj nastopa v zagotavljanju svojih interesov. Ta oblika povezovanja že teče vsaj na neformalen način in preko skupnih projektov.
7. Povezovanje vseh sfer v čebelarstvu ni nujno voditi preko neke formalne oblike kot je zbornica. Sodelovanje lahko poteka preko skupnih projektov, na nivoju države pa z večjo vključitvijo vseh subjektov v čebelarstvu pri različnih aktivnosti (zakoni, pravilniki, uredbe, ….)
8. Pobuda o spremembi organiziranosti ne leti le na vodstvo ČZS ampak na vse čebelarji, da svojo stanovsko organizacijo pripravijo do nujnih sprememb.

Predlagane spremembe pa ne bodo prinesle nove kvalitete, če ne bo urejen status čebelarja, ki je ključna cokla v organiziranosti našega čebelarstva, pa definirana tako imenovana naturalna potrošnja, in verjetno še kaj. Vsekakor pa so spremembe potrebne predvsem zato, da se loči društveno in rejsko dejavnost.

V Ljubljani, 8. 12. 2005

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 26821Odgovor Fizikalec
To Dec 11, 2007 3:57 pm

Divji da ti nisi spet malo zašel :roll:
Tole tvoje nerganje čez proračunska sredstva pa ČZS pa PRO pa KIS pa ne vem kaj še. Takole modrovat je sicer lepo in prav vsake toliko časa, zakaj pa ne kandidiraš in poskušaš kaj tudi narediti ne pa samo prigovarjat. Z vsem kar si napisal se popolnoma strinjam vendar mene en d..k briga kaj se dogaja in kaj kdo dela. Zato so pristojne službe, ki to morajo reševat ne pa jaz. Iti se revolucijo ni kar tako enostavno, ker vedno ostaneš sam in te zatrejo, kot drugo gre nam še vsem preveč dobro, ko nam bo šlo dovolj slabo potem bo revolucija. Vse do takrat so taka modrovanja popolnoma neproduktivna. In vsak, ki ima kaj malo več pameti ne bo šel v funkcije ČZS, PRO itd.. da se opeče. Zato tam ni nobenega, ki bi lahko kaj naredil in ena lastovka še nikol ni prinesla pomladi......
Mislim, da se le nekaj premika na področju ČZS in ravnotako na ČSS, ki je večji trn v peti meni osebno. Je pa tako, da je spet problem plačila to kar dobijo je čisto dovolj za to kar naredijo in posledično mi dobimo enako potem :wink: enako velja za ČZS kolk plačaš tolk dobiš torej zelo malo.....

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26823Odgovor divji cebelar
Sr Dec 12, 2007 12:31 pm

Danilo kaj se jeziš ? Je bilo ponovno kaj nakazano ali pa kaj oproščeno ??? Mogoče pa kaj obljubljeno? :D

Glede davkoplačevalskega denarja pa ne nameravam biti kar tako tiho. Denar, ki se pobere iz žepov državljanov mora biti koristno uporabljen v splošno dobro.

Kandidirati pa ne morem, ker nisem član ČZS. Ti bi pa lahko.

Ja pa še to. Dokler se bodo vsi zgoraj našteti porabniki denarja gnetli pod skupno rjuho in si drug drugemu krili hrbte, se bom pač "vtikal" v njihove skupne zadeve in koristi. Ko pa se bodo lepo ločili, potem pa bom spremljal le tiste, ki jih tudi sofinanciram. Tako ali drugače.

Pa lep pozdrav na meni drago Goričko!

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 26824Odgovor Fizikalec
Sr Dec 12, 2007 1:09 pm

Divji saj se sploh ne jezim samo povedal sem ti moje mnenje pa nč drugega. Zarad mene ti lahko tuliš kolk češ koristi noben od naju ne bo mel :D :D
To je povsem isto kot naša država, kdorkoli predseduje vladi ni nič dobro enako velja za omenjene organizacije.

bloop
PrispevkovCOLON 746
PridruženCOLON Ne Avg 06, 2006 3:40 pm

OdgovorCOLON # 26825Odgovor bloop
Sr Dec 12, 2007 1:36 pm

Dviji glede na to, da si se odlocil, da se postavis po robu napacnemu izkoriscanju nasega denarja morda nebi bilo slabo, da se poglobis tudi v denar, ki se nekoristno uporablja na ostalih podrocjih, tako v kmetijstvu, zdravstvu, obrambi(tukaj je po moje najvec napacno porabljenega denarja), pa najbrz se kje.
Sam namrec nimam toliko casa razglabljat o vseh teh napacnih porabah ter posiljati na razne naslove, zato sem tebi le nakazal nekaj dodatnih smeri.

dušans
PrispevkovCOLON 735
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 9:30 am
KrajCOLON homec

OdgovorCOLON # 26826Odgovor dušans
Sr Dec 12, 2007 2:45 pm

Drago ima prav!!! Povsod v demokraciji velja, da je plačevanje davkav dolžnost. Toda, daje davkoplačevalcu pravico, da kontrolira porabo denarja. Če kdorkoli ugotovi, da se denar porablja razsipno, nenamensko ali v nasprotju s predpisi ima pravico opozoriti na nepravilnosti in zahtevati odgovore od pristojnih. Posledica je seveda, da ne pride do nezmerne in nekontrolirane rabe davkoplačevalskega denarja. Torej: Divji se je odločil, da bo kontroliral porabo denarja. Pustimo ga, podprimo ga, če smatramo, da ima prav, ni pa v redu, da ga usmerjamo na sto koncev, saj je en sam. Mogoče bi pa Blop lahko tam kaj naredil, če vidi nepravilnosti?!

LP

bloop
PrispevkovCOLON 746
PridruženCOLON Ne Avg 06, 2006 3:40 pm

OdgovorCOLON # 26827Odgovor bloop
Sr Dec 12, 2007 3:34 pm

dusans
Kaj sem slucajno dejal, da nima prav da opozarja na nepravilno porabo denarja, ce obstaja sum za to? Vsa podpora temu.

Predlagal sem le se nekaj mest kjer bi se dalo pridobiti se vec.
Ce bi prebral do konca ali vsaj manj povrsno pa bi opazil tudi da sem zapisal, da sam za to nimam casa in da sem zato le nakazal dodatne smeri, nikakor pa niti pod razno ne pricakujem, da se bo kdo dejansko spravil na to pot.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26828Odgovor divji cebelar
Sr Dec 12, 2007 4:31 pm

Možakarji nima smisla odpirati prepira na področjih na katerih smo vsi oškodovani.
Strinjam se, da se naš davkoplačevalski denar razsipno uporablja v namene od katerih državljani nimajo prav nobenih koristi. Imajo pa koristi le posamezni ozki lobiji in politične elite. Vendar to ni samo moj problem, temveč je to problem vseh ali vsaj velike večine državljanov. Posebej tistih, ki se tega zavedajo. Ostalim tako ni pomoči.

Da pa bi se sam spuščal v vsa področja, pa bi mejilo že na slaboumnost. In tudi politične enotnosti v državi za kaj takega ni. Stranke levice in desnice si takoj skočijo v vroč in ljubeč objem, ko se počutijo kakorkoli ogrožene v lastnih interesih ali če so ogroženi interesi njihovih evropskih gospodarjev.

Trudimo se narediti razmere transparentne vsaj na tistih področjih kjer imamo minimalne možnosti, da se kaj spremeni v obče dobro in se denar porabi za namene za katere se ga je namenilo.
Ozke skupine ljudi že leta in leta vedrijo ter oblačijo na tem ljubem čebelarskem področju, čebelarjem gre vedno slabše, denar se porablja nenamensko in netransparentno, nobeden od projektov, ki je bil v preteklosti izdatno financiran iz državnega proračuna in tudi iz sredstev EU ni bil uspešno zaključen in tako ne daje prav nobenih pozitivnih učinkov. Skoraj vse velike čebelarske projekte so zapacali in denar porabili. Denar, ki bi ga morali dobiti čebelarji, se je izgubil v teh nekoristnih in nikoli končanih projektih. Projekti, ki pa so uradno bili končani, pa so se izkazali za nekoristne, slabo izvedene in bi danes radi vsi na njih pozabili.

Eden od projektov so tudi "čebelarski mojstri", ki so edini verificirani strokovnjaki s področja tehnologije čebelarjenja, pa jih danes nihče več nikjer ne omenja. Niti v programu ČSS niso nikjer omenjeni kot terenski sodelavci ČSS, temveč si želi ta na nekih "šnel kursih" usposobiti neke ČZS zveste in podložne čebelarje, da bi naj na terenu svetovali čebelarjem. Če ne bi bilo res, bi bilo zelo smešno. O tem bo še govora.

Drugih zgrešenih projektov, ki so služili le za pokritje porabe denarja, pa nima smisla tokrat niti omenjati, ker jih večina dobro obveščenih čebelarjev tako pozna.

bloop
PrispevkovCOLON 746
PridruženCOLON Ne Avg 06, 2006 3:40 pm

OdgovorCOLON # 26829Odgovor bloop
Sr Dec 12, 2007 4:50 pm

Se bom strinjal z napisanim.
Kar se mojstrov tice, nekateri so res ljudje na mestu s svojim znanjem, nekateri pa me niso prepricali zakaj imajo mojstrske nazive pa svojih zivalic ne obvaldajo.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 26830Odgovor divji cebelar
Če Dec 13, 2007 8:48 am

Program "čebelarski mojstri" je eden od starejših programov, ki je veliko obetal in mu kot takemu ni kaj za očitat. Vendar je bil potem nenadoma prekinjen in le špekuliramo lahko zakaj. Prav tako lahko špekuliramo zakaj so čebelarski mojstri danes potisnjeni v ozadje, oziroma pozabljeni in zakaj se jih ne vključuje v projekte, ki jih kvalitetno brez njihove pomoči niti ni mogoče izvesti.
ČSS brez njihovega vključevanja in pomoči, na terenu nima nobenih izgledov, da bi si pridobila zaupanje čebelarjev ter sloves kvalitetne ter respektabilne službe. Spomnimo se samo tako imenovanih "preglednikov medu", ki imajo veliko zaslug, da se je sesul program blagovne znamke in se na terenu ni prijel tako kot bi se moral. Program "blagovna znamka" bi morali na terenu voditi čebelarski mojstri in pregledniki medu bi morali biti pod njihovo neposredno kontrolo ter nadzorom. Pa je v praksi v nekaterih primerih bilo prav nasprotno.
Še huje. V lokalnih okoljih so čebelarsko polpismeni funkcionarčki poskrbeli, da so čebelarski mojstri izgubili vse pomembnejše funkcije in jih izrinili iz vseh ali velike večine organov čebelarske organizacije. Tako se danes le še malokdo spomni, da čebelarski mojstri sploh obstajajo.
Ne vem kakšne izkušnje ima kdo od čebelarjev s katerim od čebelarskih mojstrov. Sam poznam le dva. Enega osebno in drugega preko tega foruma. In za oba moram priznati, da ju glede znanja s področja čebelarstva zelo cenim, čeprav se s tem s foruma večkrat zapleteva v špetir. Vendar ti prepirčki niso s področja tehnologije in veščin čebelarjenja, temveč se ne ujemava v nekaterih drugih pogledih na razmere v slovenskem čebelarstvu nasploh. Mojstru, ki ga poznam osebno, pa se moram zahvaliti, da sem pred leti v svoji tehnologiji in praksi čebelarjenja, veliko kaj spremenil in se izvil iz starih ter preživelih in škodljivih doktrin čebelarjenja.
Drugega strokovnega kadra, kot so čebelarski mojstri, na terenu nimamo. Tisti, ki so jih izrinili in se postavili na njihovo mesto, seveda niti slučajno nimajo znanj kot jih imajo mojstri in jih ne morejo nadomestiti. Ker pa so jih želeli, so na terenu naredili ogromno škode in jo delajo še danes.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

čestitke tudi s strani divjih čebelarjev

OdgovorCOLON # 26886Odgovor divji cebelar
So Dec 15, 2007 1:53 pm

S spletne strani ČZS:
___________________

ZAHVALA PREDSEDNIKA
Komisiji za ekonomiko, ki je predlagala meni kot predsedniku ČZS nagrado za opravljeno delo v letu 2007 se zahvaljujem za predlog, UO ČZS, ki je predlog sprejel pa se zahvaljujem za potrditev predloga. Ker pa mi je bil v letu 2007 glavni cilj narediti pozitiven korak v smeri večjega zadovoljstva slovenskih čebelarjev se nagradi v dobrobit slovenskih čebelarjev v celoti odpovedujem. Moje največje zadovoljstvo bo, če ste čebelarji začutili, da je ČZS naredila pozitivni korak naprej.

Noč Boštjan
predsednik ČZS
_______________

Čestitkam, ki jih verjetno v tem času masovno prejema predsednik ČZS, se pridružujemo tudi divji čebelarji in smo očarani nad velikodušno odločitvijo predsednika, da se nagradi v dobrobit slovenskih čebelarjev odreče.

Nekateri bolj zlobni člani ČZS pa mrmrajo, da poznajo še bolj učinkovit ukrep predsednika s katerim bi še bolj osrečil čebelarsko srenjo. Kdo bi vedel, kaj imajo v mislih!

bloop
PrispevkovCOLON 746
PridruženCOLON Ne Avg 06, 2006 3:40 pm

OdgovorCOLON # 26889Odgovor bloop
So Dec 15, 2007 2:22 pm

Hja jaz pa ne vem kaj je bila ta nagrada?
Ce je bila denarna, potem vsekakor zanimiv vzgled za ostale, na vseh podrocjih v drzavi.
V kolikor je bila plaketa ali kaj podobnega pa meni nerazumljivo.

Vsekakor pa cestitke vsakomur, ki prejme nagrado, o primernosti prejemnika pa naj odlocajo tisti ki vedo vec o celotni zadevi.

boriss
Site Admin
PrispevkovCOLON 3074
PridruženCOLON So Sep 08, 2007 9:23 am

OdgovorCOLON # 26895Odgovor boriss
So Dec 15, 2007 5:03 pm

"Nagrada" je bil skromen poizkus da bi uvedli plačilo za delo predsednika.

Izgleda da je bilo to tako malo, da se je predsednik odločil da raje dela azstonj in da se ve da je to tako.

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 26898Odgovor dobje
So Dec 15, 2007 5:59 pm

Nagrada 3500€ bruto je za nekoga malo, za drugega pa pravo bogastvo!

http://www.cebelarska-zveza-slo.si/Uplo ... _12-07.pdf

Bravo Boštjan! :hvala

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov