Stran 1 od 1

Anton Janša na Dunaju zapis 1879

ObjavljenoCOLON Po Jan 03, 2011 5:27 pm
Napisal/-a cebelaroji
Cesarica in kraljica M a r i j a T e r e z i j a , katera je bila sploh
nagnena kranjski deželi in je svoje nagnenje naši deželi mnogostransko skazovala, ta slavna žena tudi ni bila nasprotnica narodni stvari v naši domovini, kolikor se je to strinjalo z nje započeto centralizacijo političnega življenja.
Ona je celo dovolila, da je po nji na Dunaj pozvani bučelar
Anton J a n ž a , avtoriteta v bučelarstvu svojih dni, kateri je imel s prva svojo šolo v „Augartnu" in poznejše v Belvederskem vrtu, a ni umel nemščine, smel p r e d a v a t i na „n e m š k e m D u n a j i" v s l o v e n s k em j e z i c i , in da je poseben tolmač njega predavanja slušateljem prevajal v nemščino. "


Naj roji in medi!
Jože