čebelarji Rothschütz na Kranjskem

o zgodovini čebelarjenja

ModeratorCOLON dobje

BUTTON_POST_REPLY
cebelaroji
PrispevkovCOLON 316
PridruženCOLON Po Mar 08, 2010 1:54 pm
KrajCOLON Ljubljana
CONTACTCOLON

čebelarji Rothschütz na Kranjskem

OdgovorCOLON # 44519Odgovor cebelaroji
Po Okt 25, 2010 7:21 pm

Avtor dr. Šalehar je dal maja 2010 na splet tole:

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko Groblje 3 1230 Domžale PRISPEVKI K BIBLIOGRAFIJI ČEBELARJI DRUŽINE ROTHSCHÜTZ ((ROTHSCHÜTZ RAVENEGG ROŽIČ ROTHŠIC RR……..)) Zbral in uredil: Prof. dr. Andrej Šalehar zaslužni profesor Rodica 3. maj 2010 UVODNA POJASNILA Lapajne (1923)1 v spominski črtici posvečeni baronu Rothschütz – Raveneggu uvodoma piše: »Izmed moţ ki so v zadnjem polstoletju s svojim delovanjem pripomogli da je naša kranjska čebela zaslovela po vsem svetu spada tudi baron Rothschütz – Ravenegg«. Podrobneje je o delu druţine Rothschütz (še posebej barona Emila) na področju čebelarstva poročal Debevec Leopold ko je leta 1944 v Čebelarskem zborniku2 zapisal: Adamič (1971)3 je v članku »Naši velečebelarji« opisal tudi publicistično čebelarsko dejavnost druţine Rothschütz in v poglavju »Strokovni pisatelj« zapisal4: Iz uvodnih pojasnil ki so povzeta iz izbranih objav je potrjena pionirska vloga druţine Rothschütz pri uveljavitvi in poimenovanju kranjske čebele ter njihova obilna publicistična dejavnost. Vse to je bila spodbuda za zbiranje in urejevanje njihovih objav. Iskali smo jih v monografijah in v serijskih publikacijah. Proučili smo vse tri slovenske čebelarske revije (Slovenska čebela Slovenski čebelar in sadjerejec Slovenski čebelar). Pregledali smo strokovni reviji Die Krainer Biene in Imkers Rundschau Fachblatt für Bienenzucht ki ju je izdajalo prvo Slovensko čebelarsko društvo oz. Verlag des Krainer Handelsbienenstand v Weixelburgu (Višnja gora). Gradiva smo našli v Čebelarski knjiţnici Janeza Goličnika v Narodni in univerzitetni knjiţnici v knjiţnici Univerze v Grazu in drugih knjiţnicah na spletu preko »Google book« in na DLIB.si ter z osebnimi kontakti s številnimi knjiţnicami v tujini. Publicistična bera je ţe sedaj velika. Nadaljevanje dela s pregledi strokovnih čebelarskih in kmetijskih serijskih publikacij v knjiţnicah v tujini pa bo zelo verjetno postreglo z novimi objavami čebelarjev druţine Roschütz. Iz zgodovine druţine Rothschütz je znana njihova pustolovščina s prisvajanjem plemiškega naziva in s tem poznejša preimenovanja (Ravenegg). Publicistično in avtorsko so bili dejavni vsaj naslednji člani: Philip (oče Emila; častni doktor) Emil Philip (sin Emila) Antonija (ţena Emila) in drugi. Pri številnih objavah so zapisane le inicialke: »R« »B.R.« »R.E« »R.Ph« in še druge. Prav tako so uporabljeni različni priimki - Roschütz Rothschütz Ravenegg Roţič Rothšic R….. V bibliografijo smo uvrstili tudi sestavke s psevdonimom »E. Podsmereka«. Tako pogosto ni mogoče točno določiti avtorja ampak le sklepati da je objava izpod peresa čebelarjev druţine Roschütz. Še to. Morda se je kakšna objava izmuznila ali pa so bibliografski podatki pomanjkljivi. Če najdete ali poznate še kakšno objavo ali popolnejše podatke prosim sporočite da bomo imeli popolnejšo bibliografijo čebelarjev druţine Roschütz. Rodica maj 2010. Prof. dr. Šalehar Andrej zasluţni profesor 1. Lapajne Anton. Baron I. Rothschütz-Ravenegg. XXVI(1923) str. 73-74 Slovenski čebelar 2. Debevec Leopold. O našem prvem čebelarskem društvu. Čebelarski zbornik 1944 str. 30–39 3. Adamič France. Naši velečebelarji. Zbornik občine Grosuplje. Gospodarska kulturna in zgodovinska kronika. III. Grosuplje 1971 str. 127–132. 4. Manjka samostojno izdajanje in urejevanje serijske publikacije »Imkers Rundschau Fachblatt für Bienenzucht« v letih 1890 – 1893 (1-6) - Verlag des Krainer Handelsbienenstand zu Weixelburg. MONOGRAFIJE IN TISKI 1. Rothschütz Emil. 50 Berichte aus der österreichisch-ungarischen Monarchie so wie aus Nord- und Süddeutschland über die Krainer Biene 1868. Laibach 1868(9?) 8 strani. 2. Rothschütz Emil. Krainer Biene. Weixelburg 31. Jänner 1868 2 strani 3. Rothschütz Emil. Krainer Biene. Weixelburg 29. Februar 1868 7 strani 4. Rothschütz Emil. Neue 100 Berichte vom Jahre 1869 über die Krainer Biene aus der österreichisch-ungarischen Monarchie sowie aus Nord- und Süddeutschland. Breslau 1870 16 strani 5. Rothschütz E. Baron E. Rothschütz' iIllustriereter=Bienenzuchtsbetrieb. Ein Hilfs- und Landwörterbuch für Schule und Haus. Mit 400 Illustrationen. Band. I: Vorarbeiten in Theorie und Praxis (Buch 1: Bienenzuchtkalender und Flora; Buch 2: Hilfsmittel zum Betriebe; Buch 3: Bibliographie und Zeitschriften). Verlag des Krainer Handelsbienenstand zu Posendorf. Laibach 1875 462 strani 6. Rothschütz E. Rothschütz' Illustrirter Bienenzuchtsbetrieb: ein Hilfs und Handwörterbuch für Schule und Haus. Band 1 Vorarbeiten in Theorie und Praxis. 2. Aufl. Verlag des Krainer Handelsbienenstand zu Posendorf Wien 1875 462 strani 7. Rothschütz E. E. Rothschütz' Illustrirter Bienenzuchtsbetrieb: Hilfs und Handwörterbuch. Band 2: Naturgeschichte und Betriebslehre : mit Anhang: Die krainer Biene und ihre Zucht. Verlag »Imkers Rundschau« Weixelburg. Graz 1892 235 strani 8. Rothschütz E. Rothschütz' Illustrierter Bienenzuchtsbetrieb für Anfäger: Nachschlags und Handwörterbuch in allen die Bienenzucht betreffenden Fragen : Alphabetisch geordnet unter Erklärung eines jeden Wortes Begriffes oder Gegenstandes. 1893? 443 strani 9. Ravenegg Antonie. Die erprobte Honig-Köchin. Selbstverlag 1893 75 strani 10. Rothschütz E. Rothschütz' Illustrierter Bienenzuchtsbetrieb : Hilfs und Handwörterbuch. Band 1 II. Buch: Die Bienenzuchtsproducte: Honig und Wachs ihre Zusammensetzung Scheidung und Verwertung im Handel und im Hause. Im Selbstverlag Graz 1894 175 strani 11. Rothschütz E. Br. Rothschütz' Illustrierter Bienenzuchtsbetrieb für Anfänger. Band 1: Betriebslehre und Nachsclagebuch. 3. Auflage 159 strani. Band 2: Honig und Wachs Bienen-Nährpflanzen und Geräthe. 3. Auflage 175 strani; Bienenzuchtsflora: mit vielen Illustrationen. 165 strani. In Commission bei der Kr. Handelsbienenstand zu Weixelburg in Krain. Im Selbstverlag 1902 159 in 175 in 111 strani 12. Rothschütz E. Rothschütz' Illustrierter Bienenzuchtsbetrieb für Anfänger. Betriebslehre und Nachschlagebuch. Band 1 3. Aufl. In Commission bei der Kr. Handelsbienenstand zu Weixelburg in Krain. Im Selbstverlag 1902 443 strani 13. Rothschütz E. Br. Rothschütz' Illustrierter Bienenzuchtsbetrieb für Anfänger. Band 2: Prvi del: Honig und Wachs Bienen Nährpflanzen und Geräthe. 3. Auflage. 175 strani. Drugi del: Die Bienenzuchtsgeräthe und die Anfertigung der Kunstwaben. 111 strani. In Commission bei der Kr. Handelsbienenstand zu Weixelburg in Krain. Im Selbstverlag 1902 175 in 111 strani 14. Rothschütz E. Br. Rothschütz' Illustrierter Bienenzuchtsbetrieb für Anfänger. Band 1: Betriebslehre und Nachschlagebuch. 3. Auflage. In Commission bei der Kr. Handelsbienenstand zu Weixelburg in Krain. Im Selbstverlag Laibach 1902 159 strani 15. Br. Rothschütz' Die Volks und Mobilzucht der krainer Biene in der Heimat: Mit Illustrationen. In Commission bei der Kr. Handelsbienenstand zu Weixelburg in Krain. Selbstverlag 1902 68 strani SERIJSKE PUBLIKACIJE 1. Roschütz. Aus Unterkrain. 13(1857)19 str. 225 – 226 Bienen-Zeitung 2. Roschütz Philipp. Aus Krain im Oktober 1858. 15(1859)2 str. 22 Bienen-Zeitung 3. Roschütz Emil Rosendorf Friederich. Aus Illirien. 23(1867)7 str. 89-90 Bienen-Zeitung 4. Rothschütz Emil. Die krainische Biene. 23(1867)11 str. 144 Bienen-Zeitung 5. Aufforderung Bar. Rothschütz. 24(1868)1 str. 16 Bienen-Zeitung 6. Rothschütz Emil. Krainer Handelsbienenstand zu Weixelburg bei Laibach Oestereich. 24(1868)5-6 str. 74-75 Bienen-Zeitung 7. Rothschütz Emil. Audiatur et altera pars! (Man höre auch die andere Seite) 24(1868)8 str. 102-104 Bienen-Zeitung 8. Anzeige Bar. Rothschütz. 24(1868)15-16 str. 204 Bienen-Zeitung 9. Rothschütz Emil. Preiscourant des Krainer Handelsbienenstandes. 25(1869)5 str. 61-63 Bienen-Zeitung 10. Preiscourant für Krainer Bienen Mobillager= und Königinzuchtstöcke des Krainer Handelsbienenstandes zu Post Bösendorf bei Laibach. 26(1870)3-4 str. 49-50 Bienen-Zeitung. 11. Rothschütz E. Zur Bienenstatistik Oesterreichs. 28(1872)9-10 str. 120 Bienen-Zeitung 12. Rothschütz E. Ausstellung. Zur Nachricht. 26(1870)10 str. 132 Bienen-Zeitung 13. Rothschütz E. Ueber die Ruhr der Bienen. 26(1870)21-22 str. 248 Bienen-Zeitung 14. Preiscourant des Krainer Handelsbienenstandes zu Post Pösendorf bei Laibach in Oestereich. 27(1871)3 str. 42 Bienen-Zeitung. 15. Rothschütz Emil. Miscellanea über Apis indica Melipona minuta und Krainer Biene. 28(1872)3-4 str. 40-41 Bienen-Zeitung 16. Preiscourant des Krainer Handelsbienenstandes zu Post Bösendorf bei Laibach in Oestereich. 28(1872)3-4 str. 48 Bienen-Zeitung. 17. Rothschütz Emil. Zur Bienenstatistik Oestereichs. 28(1872)9-10 str. 120 Bienen-Zeitung 18. Rothschütz Emil. Die Bienenzucht Oestereich- Ungarns. 28(1872)15 str. 180-184 Bienen-Zeitung 19. Rothschütz E. Dr. Alefeld. 28(1872)16 str. 202 Bienen-Zeitung 20. Rothschütz Emil. Aus dem Bienenleben. 29(1873)2 str. 19-20 Bienen-Zeitung 21. Rothschütz Emil. Die Bienenzucht und die bienenwirthschaftliche Statistik. I. 29(1873)11 str. 139-140 Bienen-Zeitung 22. Rothschütz Emil. Die Bienenzucht und die bienenwirthschaftliche Statistik. II. 29(1873)12 str. 151- 152 Bienen-Zeitung 23. Rothschütz Emil. Die Bienenzucht und die bienenwirthschaftliche Statistik. III. 29(1873)13 str. 159- 160 Bienen-Zeitung 24. Rothschütz E. Zu den Rauchapparaten. 31(1875)3 str. 36 Bienen-Zeitung 25. Rothschütz Emil. Die Bakterien als Faulbruterzeuger. 31(1875)5 str. 51- 52 Bienen-Zeitung 26. Rothschütz Emil. Verschiedene Anzeigen. 31(1875)14 str. 176 Bienen-Zeitung 27. Rothschütz Emil. Zur Frage der Bienenzuchts-Gesetzgebung in Oestereich. I. 35(1879)2 str. 23-24 Bienen-Zeitung 28. Rothschütz Emil. Zur Frage der Bienenzuchtsgesetzgebung in Oestereich. II. 35(1879)5 str. 55-57 Bienen-Zeitung 29. Rothschütz Emil. Thatsächliche Berechtigung. 35(1879)24 str. 338 Bienen-Zeitung 30. B.R. Opravila pri čebelnjaku meseca januarja. 1(1873)1 str. 2 Slovenska čebela. 31. B.R. Statistika čebelarstva v Avstriji. 1(1873)1 str. 4-6 in št. 3 str. 23-24 Slovenska čebela. 32. R. Prošnja čebelarjev v Solnogradskem občnem zboru. 1(1873)1 str. 6-7 Slovenska čebela. 33. B.R. Zgodovina čebelarstva. 1(1873)1 str. 3-4 in št. 2 str. 12-14 Slovenska čebela. 34. Poduk (po baron Rotschütz-ovem »Ilustrirter Bienezuchtbetrieb«). 1(1873)1 str. 3 in št. 2 str. 10–12 Slovenska čebela 35. R. Opravila pri čebelnjaku meseca februarja. 1(1873)2 str. 9-10 Slovenska čebela. 36. R. Opravila pri čebelnjaku meseca marca. 1(1873)3 str. 17-18 Slovenska čebela. 37. R. Življenjepisne črtice. II. Baron Berlepš. 1(1873)3 str. 21-22 Slovenska čebela. 38. R. Čebeloredivne cveteče rastline meseca marca. 1(1873)2 str. 12 Slovenska čebela. 39. R. Beseda o čebelnjaku panju in romčikih. 1(1873)4 str. 26-28 in št. 6 str. 43 Slovenska čebela. 40. R. Življenjepisne črtice. II. Andrej Schmid. 1(1873)5 str. 39–40 in št. 6 str. 45-48 Slovenska čebela. 41. R. Opravila pri čebelnjaku meseca junija. 1(1873)6 str. 41-42 Slovenska čebela. 42. R. Čebelarstvo po Avstrijanskem. 1(1873)6 str. 43-44 Slovenska čebela. 43. Roţič. Kraji raznih čebelnih plemen. 1(1873)6 str. 47-48 Slovenska čebela 44. R. Čebelarstvo in čebelarska statistika. 1(1873)7 str. 51-52 Slovenska čebela. 45. R. Ph. Nekaj od čebelarstva na Ruskem. 1(1873)7 str. 54-55 Slovenska čebela. 46. R. Opravila pri čebelnjaku meseca avgusta. 1(1873)8 str. 57-58 Slovenska čebela. 47. Nauk o sostavi čebelnega trupa (Po b. Rotšic-evem čebel. s podobami). 1(1873)11 str. 81-83 Slovenska čebela 48. R. O napravi čebelnjakov panjev i.t.d. 1(1873)12 str. 89 Slovenska čebela. 49. Čebelne bolezni. (po bar. Roţičevem »Illustr. Bienenzuchtbetrieb«). 2(1874)2 str. 10-12 Slovenska čebela 50. Kako bi zamogla vlada čebelarstvo pospeševati? (Govor bar. Roţiča v Solnemgradu). 2(1874)3 str. 17-19 Slovenska čebela 51. Čebeloredivne rastline (po bar. Roţičevem »Illustr. Bienenzuchtbetrieb«). 2(1874)6 str. 41 - 43 Slovenska čebela 52. Nekaj o rabi novejšega čebelarskega orodja.(iz b. R. Illustr. Bienenzuchtbetrieb). 2(1874)7 str. 53 – 55 in št. 8 str. 61-62 Slovenska čebela 53. O koristi in rabi novejšega čebelarskega orodja (po bar. Roţič-evem »Illustr. Bienenzuchtbetrieb«). 2(1874)9 str. 69-71 Slovenska čebela 54. Cveteče medunosne rastline (R. »Illustr. Bienenzuchtbetrieb«). 2(1874)9 str. 71-72 Slovenska čebela 55. Čebelam škodljive rastline (Po »Illustr. Bienenzuchtbetrieb«). 2(1874)10 str. 73- ?? Slovenska čebela 56. Krvnica (Po »Illustr. Bienenzuchtbetrieb«). 2(1874)10 str. 78–79 Slovenska čebela 57. Med. (Po bar. R. »Illustr. Bienenzuchtbetrieb«). 2(1874)11 str. 85-86 Slovenska čebela 58. Antonija Roţič. Nekaj za Boţič. 2(1874)12 str. 105-106 Slovenska čebela 59. B. R. Bakterije – roditelji gnile zalege. 3(1875)1 str. 1-3 Slovenska čebela 60. B. R. Naprave se čebelnega pika zabraniti. 3(1875)1 str. 5–8 Slovenska čebela 61. Novejše čebelarsko orodje (Baron Roţičev Čeb. Spod.). 3(1875)2 str. 12 - 14 Slovenska čebela 62. Lonec za kuhanje voščin (Iz illustr. Bienenzuchtbetrieb). 3(1875)5 str. 36 - 37 Slovenska čebela 63. Vosek (spisuje predsednik g. b. R.). 3(1875)7 str. 49–50 in št.8 str. 57–58 in št. 9 str. 65–67 in št. 10 str. 73-75 Slovenska čebela 64. Potovalno čebelarstvo (Predsedn. b. R). 3(1875)8 str. 58-60 Slovenska čebela. 65. Razno (nove čebelarske knjige). 3(1875)11 str. 87-88 Slovenska čebela 66. Em. Roţič- Rothschütz. Vsim častitim udom čebelarskega društva Kranjskega 3(1875)12 str. 89 Slovenska čebela 67. Rothschütz Emil. Reisestudien. 1(1873)10-11 str. 84 - 85 Die Krainer Biene 68. Rothschütz E Jerič J Razlag. Einladung in den »Krainer Bienenzucht Verein«. Priloga str I. 1873 Die Krainer Biene 69. R. Verrichtungen am Bienenstande. Januar. 1(1873)1 str.3 Die Krainer Biene 70. Unterricht. (nach Baron Rothschütz' Illustrirter Bienenzuchtbetrieb). 1(1873)1 str.3-4 in št.2 str.10 in št.3 str. 18-20 in št 10-11 73-75 Die Krainer Biene 71. R. Zur Geschichte der Bienenzucht. 1(1873)1 str.4-5 in št. 2 str. 11 Die Krainer Biene 72. R. Die Bienenzucht Oesterreich-Ungarns. 1(1873)1 str.5-6 in št.2 str. 11-13 in št. 4-5 str 30-32 in št. 6-7 str 46-47 Die Krainer Biene 73. R. Petition der Bienenzüchter vom salzburger Congresse. 1(1873)1 str.6-7 in št.2 str. 13–14 in št. 3 str 21- 2 in št. 4-5 str 32-34 in št. 6-7 str 47- 49 Die Krainer Biene 74. R. Biographische Skizzen. Dzierzon. 1(1873)1 str.7-8 in št. 2 str. 15 Die Krainer Biene 75. R. Bericht über die Bienenzüchter-Congress zur Salzburg. 1(1873)2 str. 14 in št. 3 str.22-23 Die Krainer Biene 76. R (?). Verrichtungen am Bienenstande. Februar. 1(1873)2 str. 9 Die Krainer Biene 77. R. Verrichtungen am Bienenstande. März. 1(1873)3 str.17-18 Die Krainer Biene 78. R. Die blühenden Bienen-Nährpflanzen. März. 1(1873)3 str. 20–21 Die Krainer Biene 79. R. Wie kann die Bienenzucht seitens des Staates gefördet werden?. 1(1873)3 str. 23-24 in št. 4-5 str. 35-37 Die Krainer Biene 80. R. Biographische Skizzen.Berlepsch. 1(1873)3 str. 24 in št.4-5 str. 39-40 Die Krainer Biene 81. R. Verrichtungen am Bienenstande. April Mai. 1(1873)4-5 str. 25-26 Die Krainer Biene 82. R. Ueber Vereinsbienenhäuser Wohnungen und Rämchen. 1(1873)4-5 str. 27-29 Die Krainer Biene 83. R. Die blühenden Bienen-Nährpflanzen.April Mai. 1(1873)4-5 str. 29–30 Die Krainer Biene 84. R. Verrichtungen am Bienenstande. Juni Juli. 1(1873)6-7 str. 41-43 Die Krainer Biene 85. R. Die blühenden Bienen-Nährpflanzen.Juni Juli. 1(1873)6-7 str. 44-46 Die Krainer Biene 86. R. Verrichtungen am Bienenstande. Angust September. 1(1873)8-9 str. 57-59 Die Krainer Biene 87. R. Die blühenden Bienen-Nährpflanzen. August September. 1(1873)8-9 str. 59-61 Die Krainer Biene 88. R. Die Bienenzucht und die bienenwirtschaftliche Statistik. 1(1873)8-9 str. 61-63 in št. 10 –11 str. 75-76 Die Krainer Biene 89. R. Biographische Skizzen. Schmid. 1(1873)6 str. 56 in št. 10-11 str. 85-86 Die Krainer Biene 90. R. Ph. Vermischtes.1. Ueber die Bienenzucht Russlands. 1(1873)10-11 str. 86–87 Die Krainer Biene 91. Die Bienenkrankheiten (nach Baron Rothschütz' Illustrirter Bienenzuchtbetrieb). 2(1874)1-2 str. 4–6 in št. 3 str.19 in št.4 str. 30-32 in št. 5 str. 39–41 in št. 6 str. 53-54 Die Krainer Biene 92. R. Ph. Zur Geschichte der Bienenzucht. 2(1874)1-2 str. 8-9 Die Krainer Biene 93. R. B. Ueber Dzierzonisiren und Transferiren der Immbobilwaben in Rämchen oder an Stäbchen 2(1874)3 str. 17–19 in št. 4 str. 29-30 Die Krainer Biene 94. R. Ph. Aus dem Mittelalter. Die Blüte der Bienenzucht. 2(1874)4 str. 35–36 in št. 5 str. 44 Die Krainer Biene 95. Die Bienen-Nährpflanzen (nach Rothschütz' Bienenzuchtbetrieb). 2(1874)5 str. 37-39 Die Krainer Biene 96. Die Bienenschädlichen Pflanzen und Substanzen (aus »Illustr. Bienenzuchtbetrieb). 2(1874)8 str. 69-70 Die Krainer Biene 97. Der Buchweizen (Mit Abbildung aus Rothsch. »Illustr. Bienenzuchtbetrieb). 2(1874)8 str. 70-71 Die Krainer Biene 98. Ueber den Gebrauch einiger neueren Bienenzuchtsgeräthe (aus »Illustr. Bienenzuchtbetrieb). 2(1874)8 str. 72-74 Die Krainer Biene 99. Die blühenden Bienennährpflanzen (aus »Illustr. Bienenzuchtbetrieb). 2(1874)9 str. 81 Die Krainer Biene 100. Die nützlichsten Bienenzuchtsgeräthe der Neuzeit (nach » Rothschütz' Illustr. Bienenzuchtbetrieb«). 2(1874)9 str. 86-89 Die Krainer Biene 101. Der Bovist (aus Bar. Rothschütz' Illustr. Bienenzuchtbetrieb). 2(1874)10 str. 93-94 Die Krainer Biene 102. Der Honig (aus Bar. Rothschütz' Illustr. Bienenzuchtbetrieb). 2(1874)11 str.105- 107 Die Krainer Biene 103. Die Bienenzuchtsgeräthe der Neuzeit (Bar. Rothschütz' »Illustr. Bienenzuchtbetrieb«). 2(1874)11 str. 110-111 Die Krainer Biene 104. Die neuesten Bienenzuchtsgeräthe (nach Rothschütz' illustrirten. Bienenzuchtbetrieb). 2(1874)12 str. 119-120 Die Krainer Biene 105. B.R. Die Bakterien als Faulbruterzeuger. 3(1875)1 str. 1-2 Die Krainer Biene 106. B.R. Die Schutzvorrichtigungen gegen Bienenstiche. Die Kopfschutzhauben. 3(1875)1 str. 5-8 Die Krainer Biene 107. B. R. Die Krainer Biene im Norden. 3(1875)1 str. 8-9 Die Krainer Biene 108. Die neuesten Bienenzuchtsgeräthe (aus Baron Rothschütz' »Bienenzuchtbetrieb«). 3(1875)3 str. 29-31 Die Krainer Biene 109. Der Wachskochtopf (aus » illustr. Bienenzuchtbetrieb«). 3(1875)5 str. 58-59 Die Krainer Biene 110. Das Wachs (Vom Vereinspräsidenten). 3(1875)7 str. 77–80 in št. 8 str. 91–93 in št. 9 str. 101–102 in št. 10 str. 110–112 Die Krainer Biene 111. Die Wanderbienenzucht (Vom Vereinspräsidenten). 3(1875)8 str. 87-88 Die Krainer Biene 112. Rothschütz Emil. An die verehrlichen Mitglieder des krainer Bienenzuchtsvereines. 3(1875)11 str. 113 Die Krainer Biene 113. R. Die Ethymologie der Honigbiene. 1(1890)1 str. 2 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 114. R. Über Farben- und Formensinn der Biene. 1(1890)1 str. 2 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 115. E. Podsmereka. Auf welchem Wege gelangt die Faulbrut-Bacterie an die Larve. 1(1890)1 str. 3 in št. 2 str. 2 – 3 in št. 3 str. 2 - 3 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 116. R. Die Kunstwaben-Befestigung. 1(1890)1 str. 5 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 117. R. Gereinigter Honig. 1(1890)1 str. 5-6 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 118. R. Hilfsvorrichtungen zur Anfertigung von Rämchen und Stäbchen. 1(1890)1 str. 6-7 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 119. R. Wirtschafts-Kalender. Januar – Februar. 1(1890)1 str. 8 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 120. E. Podsmereka. Die Leistungen der Bienen und Pflanzen in Dienste der Natur unter Mitwirkung des Menschen. 1(1890)1 str.1-2 in št. 2. str. 1 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 121. R. Die europäischen Bienen-Variaetäten in ihrer Farbenentwicklung. 1(1890)2 str. 1–2 in št. 3 str. 1–2 in št. 4 str. 1 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 122. R. Über die Construction des Brut- und Honiggraumes im Mobilstock. 1(1890)2 str. 6 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 123. R. Wert des Rohwachses. 1(1890)2 str. 6 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 124. R. Die gemeine Hafelnufs (Corylus avellana; Cupuliferae). 1(1890)2 str. 8 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 125. Rothschütz E. 1300 Bienennährpflanzen nach Blütezeit Standort und Productivität. 1(1890)3 str. 6–7 in št.4 str. 5–6 in št. 5 str. 5–6 in št.6 str. 6-7 in št. 8 str. 7-8 in št.9 str. 8 in št. 10 str. 7 in št. 11 str. 6 in 2(1891)1 str. 8 in št. 2 str. 22 in št.3 str. 33 in št. 4 str. 46 in št. 5 str. 58 in št. 6 str. 69 in št. 7 str.77 in št. 8 str. 85 in št. 9 str. 93 in št. 10 str. 100–101 in št. 11 str. 109 in št. 12 str. 116 in 3(1892)1 str. 7 in št. 3 str. 23 in št. 4 str. 31 in št. 5 str. 39 in št. 7 str. 55 in št. 8 str. 63 in št. 9 str. 70 in št. 10 str. 77 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 126. R. Wirtschafts-Kalender. März. 1(1890)4 str. 8 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 127. R. Zoologische Excurte. 1(1890)4 str. 2 in št. 7 str. 1 in št. 8 str. 1 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 128. R. Einige Lehrsätze für Mobil-Imker. 1(1890)2 str. 4 in št. 3 str. 4 in št. 4 str. 3 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 129. R. Die Bau der Honigbiene. 1(1890)3 str.1 in 4 str. 1 in št. 5 str. 3 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 130. R. Die Farbe des Honigs. 1(1890)4 str. 3-4 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 131. R. Wirtschafts-Kalender für April. 1(1890)4 str. 7-8 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 132. R. Theorie und Praxis. 1(1890)5 str.1 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 133. Rothschütz E. Die Heizung der Bienenhäuser. 1(1890)5 str. 4-5 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 134. R. Die gemeine Volkskastanie. 1(1890)5 str. 5 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 135. R. Wirtschafts-Kalender für Mai. 1(1890)5 str. 7-8 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 136. Rothschütz E. Anleitung zur Umwandlung (Überlogierung) der Völker in Körben oder krainer Bauernkästen etc. (unbeweglicher Bau) in Rähmchen-Mobilbau. 1(1890)6 str. 4-8 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 137. R. Die gemeine Akazie oder Robinie. 1(1890)6 str. 7 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 138. R. Wirtschafts-Kalender für Juni. 1(1890)6 str. 7-8 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 139. E. R. Die Aufzucht der Königinnen. 1(1890)7 str. 2-3 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 140. E. R. Die Linde. 1(1890)7 str. 6 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 141. R. Wirtschafts-Kalender für Juli. 1(1890)7 str. 8 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 142. E. R. Die Hilfsapparate zur Gewinnung und Läuterung des Honigs und Wachses. 1(1890)7 str. 7–8 in št. 8 str. 5–7 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 143. E. R. Der Buchweizen. 1(1890)8 str. 7 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 144. R. Wirtschafts-Kalender für August. 1(1890)8 str. 8 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 145. E. R. Zur Lautbrutfrage. 1(1890)9 str. 1 in št. 10 str. 2–3 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 146. E. R. Von der sogennanten Neigung zum Drohnenbau. 1(1890)9 str. 2 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 147. R. Der Honigvorrath. 1(1890)9 str. 3 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 148. R. Der Bau der Pflanzen. 1(1890)4 str. 5 in št. 6 str. 6 in št. 9 str. 7 in št. 10 str. 7 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 149. R. Der Honigvorrath. 1(1890)9 str. 3 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 150. E. R. Die Wunder des Gehirns der Bienen und Ameisen. 1(1890)12 str. 2-3 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 151. E. R. Aus alten Zeiten. 2(1891)6 str. 67 in št. 7 str. 75 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 152. E. R. Die Weiselllosigkeitn und das Obwalten untüchtiger Mütter. 2(1891)7 str. 74 - 75 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 153. R. Wann tritt die Brunst bei der neugeborenen Mutterbiene ein? 2(1891)10 str. 96 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 154. E. Ravenegg. Die Stirn- und Scheitelaugen der Biene und die Birbeldrüse der Menschen. 2(1891)12 str. 112 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 155. R. Die Ernährungs- und Verdauungs- Werkzeuge der Biene. 3(1892)1 str. 2 - 3 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 156. R. Versuch über die zulässige Dauer der Einsperrung einer Königin auf Reisen etc. etc. 3(1892)1 str. 4 - 5 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 157. E. R. Das Wachsen des Biens. 3(1892)2 str. 9-10 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht. 158. Beiträge zu einer Theorie der Bienenzucht. 3(1892)7 str. 49-50 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 159. Die Bereitung eines vorzüglichen Honigweines (aus Rothschütz' »Illustr. Bienenzuchtbetrieb«). 3(1892)12 str. 92 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 160. Rothschütz. Wert der Pflanzenbefruchtung durch die Bienen für die Landwirtschaftliche Samenproduction. 4(1893)2 str. 9–11 in št. 3 str. 19-20 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 161. Rothschütz. Die Selbsternährung der Königin. 4(1893)2 str. 14 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 162. Ravenegg=Draga. Schlussfolgerungen der Praxis über das notwendige Raummass der Bienenstöcke. 4(1893)2 str. 11-12 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 163. Honiggebäcks=Rezepte für die Hauswirtschaft (aus Rothschütz' »Illustr. Bienenzuchtbetrieb«). 4(1893)2 str. 13-14 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 164. Die Hilfsgeräthe des Bienenzüchters (aus Rothschütz' »Illustr. Bienenzuchtbetrieb«). 4(1893)6 str. 45-46 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 165. Ravenegg E. An die veherlichen Abonneten! 4(1893)6 str. 41 Imkers Rundschau. Fachblatt für Bienenzucht 166. Rotschütz Emil. Wie man die Krainische Biene auch anderwärts hochschätzt. strani 27 - 32. V: Neuer Wirthschaft. Kalender K.K. Landwirthschaft-Gesellschaft in Krain Laibach 1869 60 strani 167. Roţič-Rothšic. Kranjsko čebelarsko društvo. 32(1874)13 str. 100. Kmetijske in rokodelske novice 168. R. Frage und Antwort bezüglich der Krainer Biene. 12(1876)1 str. 3–4 Die Biene und Ihre Zucht 169. Roschütz – Rothschütz. Saatkartoffeln von einer der Kartoffelfäule wiederstehenden Sorte. (1866)1 str. 12 Centralblatt für die gesammte Landeskultur 170. Rothschütz. Krainer Handels-Bienenstand zur Weixelburg bei Laibach (Oestereich). 2(1868) str. 50–51 Beilage 4 zur Die Honigbiene von Brünn

Naj Roji in medi!
jože
Do kje sega kranjska cebela,
kdo si upa odgovoriti?

cebelaroji
PrispevkovCOLON 316
PridruženCOLON Po Mar 08, 2010 1:54 pm
KrajCOLON Ljubljana
CONTACTCOLON

Re: čebelarji Rothschütz na Kranjskem

OdgovorCOLON # 44520Odgovor cebelaroji
Po Okt 25, 2010 7:26 pm

cebelaroji napisal/-aCOLONAvtor dr. Šalehar je dal maja 2010 na splet tole:


Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko Groblje 3 1230 Domžale PRISPEVKI K BIBLIOGRAFIJI ČEBELARJI DRUŽINE ROTHSCHÜTZ ((ROTHSCHÜTZ RAVENEGG ROŽIČ ROTHŠIC RR……..)) Zbral in uredil: Prof. dr. Andrej Šalehar zaslužni profesor Rodica 3. maj 2010 ..................


TOLE zgoraj BO nekaj za zimsko branje ob kranjski medici.

Naj Roji in medi!
jože
Do kje sega kranjska cebela,
kdo si upa odgovoriti?

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov