DURS

zakoni, pravilniki, razpisi,...
boriss
Site Admin
PrispevkovCOLON 3074
PridruženCOLON So Sep 08, 2007 9:23 am

OdgovorCOLON # 27293Odgovor boriss
Po Feb 04, 2008 12:28 pm

divji čebelar napisal/-aCOLONS spletne strani ČZS:


V Čebelarski zvezi Slovenije ne želijo nikakršnih privilegijev, predlagajo le, da se vsem čebelarjem prvih štirideset panjev ne obdavči. Tako bo odpravljen trenutni nesmisel v veljavnem zakonu, ki vsakega čebelarja obdavči z 200 evrov katastrskega dohodka in to ne glede na število panjev, ki jih ima, pa čeprav samo enega.


_____________________________

Vsak narod ima tako oblast kot si jo zasluži. Ne vidim razloga, da bi si Slovenci zaslužili modro oblast.
Ko tole berem nimam pojma kaj tu sploh piše. V bistvu mi ni jasno kako da dobi vsak čebelar 200 € katastrskega dohodka? Kolikor jaz poznam zakonodajo to ni res. Obdavčeni so vsi čebelarji, ki presežejo 200 € katastrskega dohodka. Za vse panje. Kar je res nepravično do njih.

Samo ko se gremo pogovarjati o pravici in 40 panjih, bi jaz rekel da bi morali biti tudi vsi čebelarji, ki vodijo knjige po dejanskih stroških oproščeni do določenih prihodkov . Da bomo pač enakopravni. Sedanja ureditev je do njih nepravična.

Drugače pa jaz ne bi preveč drezal v to žerjavico ker je možna rešitev da bomo enakopravni (tako kot ostali slovenci - ker je sedanja ureditev do njih nepravična) tudi ta da smo vsi čebelarji obdavčeni od vsakega panja


:zmiganje

bloop
PrispevkovCOLON 746
PridruženCOLON Ne Avg 06, 2006 3:40 pm

OdgovorCOLON # 27297Odgovor bloop
Po Feb 04, 2008 4:09 pm

Ne vidim tezave v tem da si obdavcen od dejansko pridobitnih druzin.
Zame so problematicne zadeve, ko se gre o rezervnih druzinah.

V letosnjem prirocniku pise kaj je panj, tako na spomin vse kar je vecje od 21L prostornine oz. kjer je premicno satje priblizno 42 dm2 povrsina satja(4 sati ali vec velikost 410x260mm). Po tej teoriji so izzvzeti le prasilcki?

Nekako mi izgleda, da dejansko ne smes imeti rezervnih druzin ce imas ze 39 gospodarnih panjev.
Oziroma veliko huje, v kolikor se obdavcijo vsi panji in imas 200 pridobitnih panjev in zaradi moznosti,da ti propade samo 10 % druzin imas se 20 rezervnih panjev, ki so dejansko le 5-7 satarji bos lepo veselo placeval se za tiste.
Posledica je dvig cen medu in se lepsa stvar, se manjsa konkurencnost.

Sedaj obstaja seveda tudi moznost obdavcitev vsakega panja, in hkrati znizanje placila. Torej ce je sedaj npr. 5 evrov, se placilo zniza na 2 € in lahko imas dejansko za enak denar polovicno rezervo, ce zelis ali pa vse pridobitne od tukaj pa bo najbrz iznajdlivost in tehnologija cebelarjenja pokazala svoje prednosti in slabosti.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27300Odgovor divji cebelar
To Feb 05, 2008 6:54 am

Obvestila o dohodku iz kmetijske in gozdarske dejavnosti

Davčna uprava RS bo v prihodnjih dneh začela pošiljati obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (v lanskem letu se je to obvestilo imenovalo obvestilo o višini katastrskega dohodka). Letos naj bi jih prejelo okrog 260.000 zavezancev, medtem ko jih je lani več kot 630.000 zavezancev.

Kot so danes sporočili iz davčne uprave, bodo obvestila prejeli zavezanci, ki so člani gospodinjstva, katerega skupni katastrski dohodek (z vključenim povprečnim zneskom subvencij) je enak ali večji od 200 evrov oz. ima v uporabi vsaj 40 naseljenih čebeljih panjev. Obvestila bodo prejeli tudi zavezanci, ki so pokojninsko ali zdravstveno zavarovani kot kmetje in fizične osebe, ki jim je bila v letu 2007 odmerjena pristojbina za gozdne ceste ali nadomestilo za vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov.

Zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogoja o višini katastrskega dohodka ali pogoja o številu čebeljih panjev, ne bodo prejeli obvestil o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Takšni zavezanci dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ne bodo vštevali v davčno osnovo za dohodnino. Zato bo število zavezancev, ki bodo prejeli to obvestilo, letos bistveno manjše.

Podatki iz obvestila bodo upoštevani tudi v informativnem izračunu dohodnine za leto 2007, ki ga bodo ti zavezanci prejeli na dom najpozneje do 31. maja. Če se bodo z informativnim izračunom strinjali, jim ne bo treba storiti ničesar, saj bo v 15 dneh od njegove vročitve ta avtomatično postal odločba o odmeri dohodnine. Če se z informativnim izračunom ne bodo strinjali, bodo lahko v 15 dneh od vročitve podali ugovor na obrazcu, ki bo dostopen na vseh davčnih uradih oz. izpostavah, objavljen pa bo tudi na spletni strani davčne uprave.

Če kdo izmed zavezancev do 31. maja ne bo prejel informativnega izračuna dohodnine, pa je zavezanec za dohodnino, mora najpozneje do 30. junija vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2007.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27356Odgovor divji cebelar
Po Feb 11, 2008 5:59 pm

Vpisano: 8.2.2008 19:44:39

Predvideni novi prispevki za pridelovalce živilskih in kmetijskih proizvodov
Ključne besede: pridelava hrane kmetijstvo

Predlog zakona o generični promociji kmetijski in živilskih proizvodov predvideva nove prispevke.

13. člen

(zavezanci za plačilo prispevka, osnove za izračun prispevka ter prispevne stopnje)

1. Zavezanci za plačilo prispevka v sklad so:

• A1 skupina so fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov z namenom njihove prodaje;
• A2 skupina so fizične osebe s priglašenim statusom samostojnega podjetnika posameznika, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov z namenom njihove prodaje;
• A3 skupina so lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega obrata in za svoj račun opravljajo kmetijsko dejavnost kot svoj edini ali glavni poklic ter nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti;
• A4 skupina so pravne osebe, razen oseb javnega prava, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov z namenom njihove prodaje;
• B1 skupina so fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo živilskih proizvodov z namenom njihove prodaje;
• B2 skupina so pravne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo živilskih proizvodov z namenom njihove prodaje.

2. Osnove za izračun prispevka v sklad za promocijo ter prispevne stopnje po skupinah so:

1. A1 skupina:
• osnova je katastrski dohodek kmetijskih zemljišč, ugotovljen za predhodno leto na podlagi predpisov o ugotavljanju katastrskega dohodka;
• prispevna stopnja je 2 % od osnove;
• vstopni cenzus za odmero prispevka je 400 EUR ugotovljenega katastrskega dohodka v predhodnem letu.

2. A2 in A3 skupina:
• osnova je izkazani dobiček iz opravljanja dejavnosti brez oprostitev, znižanj in olajšav, kot jih določa zakon o dohodnini;
• prispevna stopnja je 0,7 %.

3. A4 skupina:
• osnova je dodana vrednost izkazana v predhodnem poslovnem letu;
• prispevna stopnja je 0,1 %.

4. B1 skupina:
• osnova je dobiček iz opravljanja dejavnosti izkazan v predhodnem letu;
• prispevna stopnja je 0,7 %.

5. B2 skupina:
• dodana vrednost izkazana v predhodnem letu;
• prispevna stopnja je 0,1 %.

3. Prispevne stopnje iz prejšnjega odstavka se lahko spreminjajo na podlagi programa iz 6. člena tega zakona, ki določa aktivnosti generične promocije in finančni načrt s predvidenim obsegom sredstev za naslednje leto.

14. člen
(pobiranje prispevkov)

1. Prispevke v sklad odmeri, pobira in izterjuje Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčna uprava).

2. Pri odmeri prispevka ima davčna uprava pravico dostopa do podatkov, ki so osnova za odmero prispevka iz evidenc Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27472Odgovor divji cebelar
Po Mar 03, 2008 11:01 pm

Evidentiranje prometa med osnovno in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji

Ključne besede: pojasnilo durs kmetijska dejavnost gozdarska dejavnost kmetijstvo delo na kmetiji

Pojasnilo DURS, št. 4230-7/2008, 18. 2. 2008

Davčni zavezanec sprašuje, ali mora oseba, ki predlaga obračun DDV iz naslova opravljanja osnovne kmetijske ali osnovne gozdarske dejavnosti in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v DDV evidencah evidentirati račune za pridelke, ki jih kmetija dobavi dopolnilni dejavnosti, ali se evidentirajo samo računi, ki jih davčni zavezanec iz naslova opravljanja osnovne kmetijske ali osnovne gozdarske dejavnosti oziroma iz naslova dopolnilne dejavnosti na kmetiji izdaja drugim osebam. Davčnega zavezanca tudi zanima, ali način ugotavljanja davčne osnove iz dejavnosti (na podlagi dejanskih ali normiranih stroškov), kot jo določa Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08), lahko vpliva na davčno obravnavo transakcij z DDV.

Na zastavljena vprašanja odgovarjamo:

Davčni zavezanec, ki opravlja osnovno kmetijsko oziroma osnovno gozdarsko dejavnost in dopolnilno dejavnost na kmetiji, izdaja račune in vodi DDV evidence za transakcije, ki veljajo za obdavčljive dobave blaga ali storitev. Med te dobave se uvršča tudi poraba blaga ali storitev za zasebne namene, če je davčni zavezanec za to blago ali sestavine tega blaga, oziroma za te storitve, izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV.

Transakcije med osnovno kmetijsko ali osnovno gozdarsko dejavnostjo in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ne pomenijo dobave blaga ali storitve v skladu z ZDDV-1.

Ugotavljanje davčne osnove iz dejavnosti po ZDoh-2, ne vpliva na davčno obravnavo transakcij z DDV.

Obrazložitev:

V skladu s 5. členom Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Ekonomska dejavnost obsega vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo.

Na podlagi navedenega velja fizična oseba, ki je identificirana za namene DDV iz naslova opravljanja osnovne kmetijske ali osnovne gozdarske dejavnosti in dopolnilne dejavnosti na kmetiji za enega davčnega zavezanca. Transakcije med tema dejavnostima se z vidika izvajanja ZDDV-1 ne obravnavajo kot obdavčljive dobave blaga ali storitev iz 3. člena ZDDV-1, ker so predmet DDV na podlagi tega člena ZDDV-1 le dobave blaga in storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Slovenije za plačilo. V obravnavanem primeru lahko govorimo o dobavi blaga za plačilo le v primeru, če davčni zavezanec uporabi blago za zasebno rabo, kot to določa 7. in 8. člen ZDDV-1, ne pa tudi v primeru »prenosa« blaga iz ene dejavnosti (osnovne) na kmetiji na drugo dejavnost (dopolnilno).

V skladu z določbo tretjega odstavka 3. člena Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/06 in 52/07) morajo zavezanci, ki opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, za katero se davčna osnova od dohodka ugotavlja na podlagi pavšalne ocene dohodka (katastrskega dohodka ali pavšalne ocene dohodka na panj) ali zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, in ki so davčni zavezanci za davek na dodano vrednost, voditi evidence, potrebne za pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost.

V evidence za namene DDV se tako evidentirajo le računi, izdani ali prejeti v razmerjih z drugimi osebami. Na ta odgovor ne vpliva način ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti po ZDoh-2 (na podlagi dejanskih podatkov o prihodkih in odhodkih ali na podlagi normiranih odhodkov).

Dodatno še pojasnjujemo, da je treba v evidencah voditi tudi podatke o uporabi blaga ali storitev za zasebne namene, ki se štejejo kot dobava za plačilo, če je za to blago ali sestavine tega blaga oziroma za te storitve davčni zavezanec izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV (za uporabo storitev ali izdelkov, pridobljenih v okviru dejavnosti za zasebno rabo velja na primer poraba hrane, opravljanje storitev za potrebe gospodinjstva, itd.), in podatke o obračunanem DDV zaradi teh dobav (zasebne rabe).

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

S spletne strani ČZS

OdgovorCOLON # 27653Odgovor divji cebelar
Pe Mar 21, 2008 1:09 am

OBVESTILO IZ DURSA
Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije je od sredine marca letošnjega leta dalje pošiljala čebelarjem obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2007. Ta obvestila so prejeli tisti čebelarji, ki so imeli v okviru gospodinjstva zavezanca na dan 30. 06. 2007 v uporabi 40 panjev ali več oziroma najmanj 200 EUR katastrskega dohodka.

Priporočamo, da v kolikor so takšno obvestilo prejeli tudi tisti čebelarji, ki ne dosegajo tega praga ali tisti čebelarji, ki vodijo knjige oz. so obdavčeni po normiranih odhodkih, da pripravijo ugovor zoper informativni izračun dohodnine, ko jim bo le - ta vročena. Na spletnih straneh DURS-a bo na voljo tudi obrazec s katerim si bodo zavezanci lahko pomagali pri pripravi ugovora.

Na čebelarsko svetovalno službo so se oglasili čebelarji, ki vodijo knjige za čebelarstvo, davčni urad pa jim je dodatno poslal še obvestilo o višini dohodka. Ker gre očitno za sistemsko napako v informacijskem sistemu DURSa mora v tem primeru takšen čebelar NUJNO obiskati izpostavo davčnega urada in se na to PRIJAZNO pritožiti !!!
___________

Spoštujte navodilo in se "prijazno" pritožite, ker drugače bo joj!!!! Nov pravni termin, ki so ga izumili na ČZS in pomeni nasprotno od "neprijaznega" pritoževanja.
Škoda le, da niso pojasnili kakšno je to "prijazno" pritoževanje, ker tudi ne vemo kakšno je "neprijazno" pritoževanje in tako pač tudi prave vsebinske in pravne razlike ne moremo pojasniti.
V pritožbenih postopkih je do sedaj veljalo, da si se pač moral sklicevati na pravne norme ali upravni postopek in organ pri katerem si se pritoževal opozoriti na neustrezno uporabo zakona, postopka, napačnih dejstev, ki jih je v svojem izreku uporabil in podobne strogo pravne atribute in pri tem nisi mogel biti ne bolj prijazen in ne bolj neprijazen.
Mogoče pa je namesto lepega pozdrava na koncu pisne pritožbe davkarjem po novem potrebno poslati koš vročih poljubov ter ljubečih objemov?? Kdo bi vedel ?

boriss
Site Admin
PrispevkovCOLON 3074
PridruženCOLON So Sep 08, 2007 9:23 am

OdgovorCOLON # 27654Odgovor boriss
Pe Mar 21, 2008 9:05 am

Divji:

Saj upanje, da bi hkrati s tem obvestilom dobili še pravno podlago na osnovi katere bi se lahko PRIJAZNO pritožili je veliko preveliko glede na izkazane sposobnosti ČSS.

Da o pisnem vzorcu "PRIJAZNE PRITOŽBE" sploh ne govorimo.

lp

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 27656Odgovor Fizikalec
Pe Mar 21, 2008 9:44 am

Divji glede pritožbe bi jaz rekel takole:
Kakšno varianto uporabiš je odvisno od onega, ki tam "hara" prva oseba kera je bila pr nas za ta namen je "imela svoj prav" in niti pod razno ji ni bilo mogoče krkoli dopovedat. Če nebi bilo okenca vmes bi ga po vsej verjetnosti 1x mahno ej tolk me je razpizdo. Na vsak način mi je vsiljeval, da pač vodenje knjig pr men NE VELJA in, da za pridelavo ne velja ampak samo za predelavo kakšni bedaki so to tam....torej je prijaznost odpovedala in sem ga poslal nekam ter šel 2 nadstropji višje kjer je gospa, ki je pristojna za s.p-je. Tam se je dalo delat z prijaznostjo in jasno gospa me je vprašala kolk zemlje imam pa sem reko, da nič. Me je malo bukovo gledala pa še 1x vprašala in sem ji pojasno, da niti tolk nimam, da eno rožo posadim.....
Potem je odšla do šefa in sta po ene 15 minutah ugotovila da sem edini kmet na izpostavi MS, ki nima niti kavadratnega mm zemlje :D :D :D
Niti šef ni vedel kako bojo to rešili torej je prijazna gospa rekla, da me bo poklicala, ker pritožba pomeni, da to roma v LJ čas pa da se reši je od 2-4 leta. Ker pritožba ne zadrži izvršitve poslane odločbe torej po 30 dneh DURS naredi prisilno izterjavo denar pa potem dobiš z velikoooo sreče za ene 2 z malo manj pa za ene 4 leta nazaj..... :shock: :shock: :shock:

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 27657Odgovor dobje
Pe Mar 21, 2008 11:41 am

Fizikalec napisal/-aCOLONDivji glede pritožbe bi jaz rekel takole:
Kakšno varianto uporabiš je odvisno od onega, ki tam "hara" prva oseba kera je bila pr nas za ta namen je "imela svoj prav" in niti pod razno ji ni bilo mogoče krkoli dopovedat. Če nebi bilo okenca vmes bi ga po vsej verjetnosti 1x mahno ej tolk me je razpizdo. :
Izgleda, da so take besede Tvoj vsakdanji način izražanja. Od besed do dejanj pa ni daleč! :Bljak :rezakla

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 27658Odgovor Fizikalec
Pe Mar 21, 2008 11:43 am

Ja ko so na drugi strani okenca tebi podobni primerki, ki vejo več kot tisti, ki so nad njimi oziroma so v to prepričani, da vejo več..

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 27659Odgovor dobje
Pe Mar 21, 2008 12:06 pm

Bil sem prepričan, da bo s Tvojo funkcijo tudi odnos do soljudi drugačen. :poljubi
Včasih se ljudje, ki stopajo v javnost tudi spremenijo, ampak tisti pregovor kar velja: Volk dlako spremeni, nravi pa nikoli.
Res sem upal na spremembo! :?: :nickriv

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 27660Odgovor Fizikalec
Pe Mar 21, 2008 12:26 pm

Dragi moj Dobje jaz nimam nobene funkcije nikjer in kar sem ti zgoraj želel povedat je samo to, da je zelo narobe, če zastopaš eno stališče.
Uradnik tam je bil prepričan (enako kot ti), da ima pač povsem prav. Mrbit res samo ne pa v vsakem podobenm primeru. Moral bi pogledat, kaj stoji zadaj za vsem tem in potem povedat svoje ne pa preden sploh pogleda in se seznani z zadevo.

Enako velja za najin "konflikt" ti si čebelar tako kot je oni tam uradnik, ti imaš 20 družin on pa ima obdavčitev iz področja kmetijstva. Ti ne poznaš sistema dela z 300 družinami oni uradnik tam pa ne področja zakonodaje, ki presega davek in dohodek iz kmetijstva.

Torej je pametno, da se vsak z določenimi zadevami seznani preden začne nekomu "svetovati" ali mogoče prepričevati v nekaj kar sploh ne pozna. Kot drugo, če bi jaz pripravljal zakon o obdavčitvi in bi (kot ti praviš bil v neki funkciji) takih klobas nebi imeli kot imamo sedaj. Problem vsega je ker to priprvlajo uradniki ki poznajo samo eno področje in čebelarji kot je nekoč reko Divji SOBOTARJI. Proti nobenim nimam čisto nič, da me ne obtožiš diskriminacije "sobotarji" so najboljši poslovni partnerji. Vsako leto pridejo pa matice pa družine profesionalcev pa ni nikjer :shock: :roll:
Rešitev je povsem enostavna, ko se je zakonodaja pripravljala je nekdo namesto, da vnese (vsi ki vodijo knjige pred novo zakonodajo ostanejo v sistemu tudi v novi zakonodaji) razen, če sami zahtevajo spremebo statusa. Ker pa kot sem omenil zakonodajo pripravljajo taki kot jo potem pač je taka kot je.....

ZA konec pa bom rekel tako, da je vsepovsod potrebno nekaj ljudi, ki nočejo tulit z volkovi, da se lahko kaj spremeni. Zgodovina tako kaže, da je za vsako spremembo moral bit nek posebnež, ki je povzdigno glas čeprav so ga križali, kronali, obesili, zažgali na grmadi ali pa morebit ornk obdelali na forumu :wink:
Zadnjič spremenil 1, dne Fizikalec, skupaj popravljeno 0 krat.

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 27661Odgovor dobje
Pe Mar 21, 2008 12:41 pm

Vidiš, da se da tudi drugače pogovarjati! :hodiva :ples
Saj nimam nič proti Tebi osebno, tisto kar me pa moti pa povem.
Mislim, da si prijeten človek, saj sem Te mislil v Celju malo zamotiti, pa je prišel prijatelj, ki me je preusmeril in potem Te nisem več videl.
Imel sem 20 družin, trenutno pa jih je kar nekaj več, pa se bo številka ob prvem lepem vremenu občutno zmanjšala!

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 27662Odgovor Fizikalec
Pe Mar 21, 2008 12:50 pm

Kolega nikol nisem reko, da se NE da ampak ne v vseh primerih in ne z vsakim. Tudi jaz nimam nič proti tebi in tudi jaz povem svoje mnenje VSAKEMU. Zaradi ljubega miru bi bilo bolje, da bi bil tiho in zato nikjer nisem v vodilnih področjih. Z zadevami katere se mi zdijo sporne in se ne strinjam pač to dovolj jasno povem in nikoli ne prikimavam in kot vidiš med drugim tud tebi to ni všeč :D .....torej je dobro tako kot je.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27663Odgovor divji cebelar
Pe Mar 21, 2008 5:38 pm

Z upravnimi organi se ne komunicira ne "prijazno" in ne "neprijazno" temveč uradno. To komuniciranje ureja Zakon o splošnem upravnem postopku in v primeru DURS še določila nekaterih predpisov in podzakonskih aktov, ki področje DURS urejajo.
Tako se pač nekdo lahko pritoži z osebnim obiskom na uradu DURS in poda svoj ugovor na zapisnik ali pa pritožbo pošlje priporočeno po pošti.

Pri osebnem obisku na uradu je seveda nekdo lahko "neprijazen" ali pa "prijazen" in je pač njegov nastop odvisen od njegove čustvene inteligentnosti. Praviloma se neprijaznost ne obrestuje. saj tudi za te primere velja, da lepa beseda lepo mesto najde. Ob tem pa si mora najprej tisti, ki se tako pritožuje sam biti na jasnem na kaj se pritožuje in ali je njegovo pritoževanje sploh utemeljeno. Stranke se mnogokrat pritožujejo ne da bi sploh vedele zakaj. Ker z nečim niso zadovoljne, se pač pritožujejo in vztrajajo na svojem prav ter mučijo uradnika z razlagami za katere so prepričani, da bi morale vzdržati in če jih tudi zakon v tem ne podpira. In v takih primerih je seveda konflikt neizbežen.

Drugi pa zopet ravnajo bolj modro in se pred pritoževanjem dajo podučiti in se šele takrat pritožujejo. In ti to praviloma počnejo pisno po pošti. V tem primeru pa do konflikta ter "neprijaznega" pritoževanja seveda ne more priti. Razen seveda, če bi kdo v zaključku svoje pritožbe namesto vljudnega pozdrava zapisal kakšne grožnje kaj se bo z uradnico ali uradnikom grdega zgodilo, če njegovi zahtevi ne bo ugodeno. Takih bedakov pa zagotovo ni veliko.

Če z neko rešitvijo v zakonu nismo zadovoljni, tega ne moremo naprtiti uradnici ali uradniku na DURS-u. Za te stvari bi pač morali na odgovornost poklicati tiste poslance, ki smo jih volili in še prej tiste modrijane iz cehovske organizacije, ki v velikem delu in obsegu državne organe bombandirajo z raznimi predlogi in pobudami ter se pri tem sklicujejo na reprezentativnost zastopanja interesov slovenskih čebelarjev. S tem s čimer niste zadovoljni imajo ti gospodje kar veliko skupnega. Malo se o tem v organizaciji pogovorite. Eno od takšnih pobud smo pred kratkim obravnavali tudi na tem forumu. Pa menda ja ne pozabljamo tako hitro.
Lep pozdrav!

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 27664Odgovor Fizikalec
Pe Mar 21, 2008 6:03 pm

Divji to kr si ti napisal je znano in tega ni treba omenjat. Problem je ker tisti ki na DURSU dela žal ne pozna zakonodaje. Je ena navadna r.t, ki tam sedi in kot je tvoja navada na velikoooooo modruje in razlaga kako je to pač tako in konec. Če taka r.t reče, da pa o tem ne ve nič in te pošlje kam drugam je to sprejemljivo, če pa te prepričuje v nekaj kar pa ni res je to spet drugo.
Torej če nekdo od 22.2.2005 posluje kot s.p. in potem dobi 18.3.2008 eno ogromno odločbo z tremi položnicami in z utemeljitvijo, da treba plačat davek v višini 460€ za leto 2007 in potem še naslednji dve z akontacijo za leto 2008 je to tako smešno (v resnici pa ni) da bi se razpočil od smeha.
Davek za 2007 sem namreč že plačal z akontacijami, ki jih moram plačevat sedaj me čaka doplačilo ali vračilo (odvisno od bilance) torej lahko lepo zatrdiva, da NEKDO NA DURSU žal nima pojma kaj dela.
Kar pa je največja težava sedaj sploh noben na izpostavi MS ne ve kako bi nastalo težavo rešili kar je pa višek vsega. Po vsem tem se lahko vprašam samo eno o tem tvojem citiranju nekih zakonov in vedenju nečega pa tega pa onega, če pa tisti, ki to pošilja sploh ne ve zakaj se gre in smiselnost ugovorov in pritožb je že ok. Edino tisti uradniki, ki tam sedijo vejo daleč premalo, da lahko sploh kaj povejo in je bolje, da so tiho in vsaj ne spravlajjo nekoga v slabo voljo.

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 27667Odgovor Fizikalec
Pe Mar 21, 2008 6:46 pm

Ja saj kaj drugega niti ne moreš naredit.....

dobje
Site Admin
PrispevkovCOLON 948
PridruženCOLON Sr Feb 22, 2006 9:20 pm
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 27668Odgovor dobje
Pe Mar 21, 2008 10:20 pm

Tako izražanje res ni za javnost!

:rezakla :smesno :bruhanje

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27669Odgovor divji cebelar
So Mar 22, 2008 9:23 am

Dragi čebelarski prijatelj Danilo malo samokritičnosti pa ti res ne bi škodovalo. Sedaj, ko si sam prizadet je vse narobe, ko so bili prizadeti drugi, pa je bila tvoja reakcija precej drugačna. Ne gre ravnati tako, da kar je dobro zame, mora biti dobro tudi za vse druge in če sam menim, da je nekaj zame slabo, mora biti slabo tudi za druge. V družbi je pač med množico različnih interesov in želja potrebno vedno iskati kompromis.

Ne poznam tvojega primera in konflikta na DURS-u v Murski Soboti. Moja izkušnja z uradniki in uradnicami DURS-a na istem davčnem uradu je precej drugačna. Je predvsem pozitivna. In zaradi korektnosti moram celo dodati, da so pred dvema letoma storili celo nekaj kar jim ne bi bilo treba in so me kar po telefonu prijazno opozorili, da sem zamudil nek določen rok za neko davčno dejanje ter mi omogočili, da sem svojo obvezo lahko izpolnil tudi po zakonskem roku.

Mogoče boš tudi to označil kot filozofiranje, nakladanje, modrovanje ali karkoli pač že. Vendar resnico je pač potrebno povedati.
Do napak in pomot lahko pride povsod in tako tudi upravni organi niso cepljeni proti temu. In za te primere pozna pozitivna zakonodaja načine in postopke, da se napake ali krivice popravijo.
Seveda je davčni urad eden od najmanj priljubljenih upravnih organov. Njihova naloga je, da od državljanov in pravnih oseb v državni proračun zberejo vse z zakonom predpisane davščine in naš interes vsakega posameznika ali odgovornega v pravnem subjektu pa je, da bi od sebe dali kar najmanj tega denarja. In to je normalno ter v takšnih razmerjih seveda lahko pride do konfliktov. Vendar se konflikti rešujejo na korekten in pravno dopustljiv način.

Če bi se sam srečal s takšnim problemom kot si ga opisal, da si se ti, bi ravnal zelo drugače. In sem se s težavami na tem področju v preteklosti nekajkrat že srečal. In reševal sem nesporazum na način, da se v postopku razrešitve problema z nobenim uradnikom v živo sploh nisem srečal. In vse sem razrešil v obče zadovoljstvo. Od ene takšne reštve je imelo in še ima danes korist velika večina slovenskih čebelarjev.
Vsak problem se da razrešiti tako, da nihče nima občutka ne poraženca in ne zmagovalca ter ob tem ostanejo še neokrnjeni medčloveški odnosi in ohranjeno dostojanstvo vseh strank.

Pa lep pozdrav v ta neprijazen deževni dan tja na prelepo Goričko!

boriss
Site Admin
PrispevkovCOLON 3074
PridruženCOLON So Sep 08, 2007 9:23 am

OdgovorCOLON # 27670Odgovor boriss
So Mar 22, 2008 10:34 am

Divji:

Ne vem če si dobro razumel problem. Pa ti bom povedal še jaz v čem je.

Sedaj ste (po pozitivni zakonodaji) dobili PRAV vsi čebelarji z nad 40 panji odločbe o katastrskem dohodku na panj. Kar je pohvale vredno ker s tem DURS poskrbi, da vam ni treba se s tem ukvarjati.

Problem pa je nastal pri nekaj malo večjih čebelarjih (pri meni tudi), ko je republiški center za obdelavo podatkov "pozabil" iz obdavčitve po katastru (kar te odločbe so). Izzvzeti čebelarje, ki imajo na to temo odprte sp.

Pri obisku na DURS mi je moja refentka povedala, da so to napako pri meni odkrili pravočasno in me iz te obdavčitve izzvzeli tako, da jaz s tem nimam problemov.

Pri Danilu pa se je na to temo pojavil problem DVAKRATNE obdavčitve čebelarstva (kar po POZITIVNI zakonodaji) nima prav čisto nič skupnega s pravično obdavčitvijo.

Pa boš rekel da zato pa imamo postopek pritožbe na odločbo in ..... Ja res je. Vendar je tu ena mala težavica. Ti postopki so nerealno dolgi. Vmes pa mora DAnilo plačati NEZAKONITO zaračunan davek (kreditirati državo za dobo 4 let). Ki pa ni edino kar mora plačati.

S tako NEZAKONITO odločbo bo moral plačati še nižje otroške dodatke, višjo osnovo za akontacijo dohodnine, višjo ceno vrtca .....

Mene res ne čudi da je malo besen zaradi NEZAKONITEGA ravnanja DURSA..

lp

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27671Odgovor divji cebelar
So Mar 22, 2008 11:20 am

Mojster pozdravljen!

Danilovega problema seveda nisem ne razumel in ga ne poznam in se tako vanj nisem mogel poglabljati. In ga tudi nisem komentiral. Po tvojem opisu težave mi je sedaj vsaj malo jasno zakaj v resnici gre. To je seveda zelo neprijetna situacija s še bolj neprijetnimi posledicami. Če bi se sam znašel v podobni situaciji bi mi tudi dvignilo pritisk, vendar bi storil vse, da ne izzovem verbalnega konflikta z uradniki DURS-a, ker bi si s tem le otežil rešitev zadeve. Najprej bi skupaj z njimi poizkušal najti sprejemljivo rešitev. če to ne bi bilo mogoče, pa bi seveda rešitev iskal drugje in na več mestih hkrati. Le to sem želel v svojih pisanjih pojasniti.
Rdeča nit mojih priporočil je, izogniti se neposrednega verbalnega konflikta na vsak način. vem, da je mnogokrat to zelo težko, ker v pisarnah upravnih organov srečaš različne ljudi z zelo različnimi pristopi do strank. Najhuje je z naduteži, zavrtimi birokrati, samovšečnimi zabiteži, ki so prepričani, da se mora svet vrteti okoli njih in da so vso znanje tega sveta pojedli z malo žlico. Na žalost je takšnih veliko preveč v uradih državne birokracije.
Ko se srečaš s kakšnim takšnim, je najbolje uporabiti rek, " da i nad bogom ima boga" in potem tako pač ravnati. Vendar premišljeno, umirjeno in predvsem strokovno.
Končno pa sem o tej problematiki povedal vse in ne nameravam več nikomur soliti pameti.
Vsem želim lepe praznike in vas pozdravljam!

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 27672Odgovor Fizikalec
So Mar 22, 2008 11:46 am

Ja dragi kolega nisi razumel, ker nisi prebral mojega pisanja ampak si prebral nekaj vmes in se razpisal. Podobno tebi je naredil uradnik na DURSU zatrjeval je nakaj kr sploh ni imelo blage veze z tem kr sem mu jaz povedal in niti slučajno ni bil pripravljen poslušat.
Kot drugo sem tudi lepo napisal, da sem šel naprej do osebe z katero se je dalo pogovorit. TEŽAVA je v tem, da niti ona niti predpostavljeni oddelka ne vesta kako nastalo zmedo rešit. Na koncu lahko zaključiva, da zadeve niso tako enostavno rešljive tudi če greš na 1001 mesto in neglede ali komuniciraš "uradno, prijazno ali neprijazno":roll:

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

Obdavčitev čebelarstev

OdgovorCOLON # 27974Odgovor divji cebelar
To Apr 15, 2008 10:45 pm

S spletne strani ČZS:

IZJAVA ZA JAVNOST

Upravni odbor Čebelarske zveze Slovenije je na svoji prvi redni seji, dne 10.04.2008, obravnaval za čebelarje povsem nesprejemljivo in nepravično davčno zakonodajo in v tej zvezi sprejel naslednje sklepe:

1. Čebelarska zveza Slovenije sproži pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije postopek presoje ustavnosti Zakona o dohodnini, ki obravnava področje obdavčitve čebelarjev.

2. Čebelarska zveza Slovenije pričakuje in upravičeno zahteva od pristojnega Ministrstva RS za finance, da v roku enega meseca pripravi in uveljavi usklajeno spremembo Zakona o dohodnini, ki obravnava področje obdavčitve čebelarjev. V kolikor do tega ne pride, bomo čebelarji prisiljeni organizirati javni protest.

3. Upravni odbor imenuje pogajalsko skupino, ki jo vodi predsednik Čebelarske zveze Slovenije g. Boštjan Noč, člani pa so g. Darko Nemivšek, g. Andrej Sever, ga. Tanja Magdič ter Anton Tomec.

4. Čebelarska zveza Slovenije o zgoraj navedenih sklepih obvesti institucije Republike Slovenije in javne medije

Upravni odbor Čebelarske zveze Slovenije
_______________________

Nekaj pomislekov v zvezi z navedenimi sklepi:

1. Glede sprožitve ustavnega spora pred Ustavnim sodiščem seveda ni mogoče imeti pomislekov, ker to pravico ima vsak državljan in vsaka organizacija, ki meni, da so ji kršene ustavne pravice. Posebej še, ko gre za pojav, ki ne zadeva le čebelarjev, temveč celoten kmetijski sektor.

2. Glede sklepa št. 2 pa je zadeva že malo bolj delikatna. Ne verjamem, da so na ČZS res tako naivni in da verjamejo, da bo finančno ministrstvo res v roku enega meseca pripravilo spremembe davčne zakonodaje in jo poslalo v proceduro v Državni zbor. Kakšen je torej namen tega sklepa ?
Spremembe zakonodaje se pripravljajo in sprejemajo po določeni proceduri in le v redkih primerih je predviden zelo skrajšan in nujen postopek. Ob tem pa se finančno ministrstvo vsekakor zaveda, da je tovrstnih pobud za spremembe in dopolnitve davčnih predpisov na zalogi in čakanju še kar nekaj in bi vsako njihovo odprtje te zadeve sprožilo sistem padanja domin.
Da bi bilo možno še za časa trajanja mandata te vlade pričakovati spremembe v korist čebelarjev, je skoraj nerealno pričakovati.

Ob tem pa se mi postavlja resno vprašanje kakšne spremembe ČZS sploh želi uveljaviti. Lahko, da so to tudi kje objavili, vendar je potrebno upoštevati, da je v Sloveniji tudi okrog 1600 čebelarjev, ki niso člani ČZS in te spremembe zadevajo tudi njih. Torej bi na ČZS morali poskrbeti, da bi bili s temi predlogi seznanjeni tudi čebelarji, ki niso člani ČZS. Ni mi znano, da bi ta skupina čebelarjev na kak način in kdaj pooblastila ČZS, da lahko nastopa tudi v njihovem imenu. Bilo pa bi dobro, da bi si pridobila tudi to podporo in s tem polno legitimnost in legalnost ter verodostojnost predlaganih sprememb zakona.

Glede grožnje s protestom pa se gospodje le smešijo. Enkrat so nekaj takega že organizirali in razen razkazovanja neke namišljene čebelarske ikonografije in zlorabe tega zbora v Peterletove predvolilne namene, druge koristi od tega ni bilo. Ker so to vedeli tudi čebelarji, je pač tudi udeležba bila temu primerna.
In prav zanimivo je kako odgovorni na ČZS pred državnozborskimi volitvami menjavajo stran in počasi zamenjujejo politične in ideološke botre. Kaj pa če se na koncu ne bo izšlo kot se trenutno kaže? Bo pa nerodno, kaj ???

Pa pustimo to in se vrnimo k zahtevam po spremembi davčne zakonodaje zaradi katerih bi radi ponovno korakali po naši beli Ljubljani. Objavite jih, da bodo z njimi seznanjeni vsi čebelarji Slovenije, tako vaši člani kot tudi lepo število nečlanov ČZS. Mogoče pa bi tudi nečlani v teh prizadevanjih lahko kako pomagali ? Če se seveda s temi vašimi predlogi strinjajo in če zopet česar pred čebelarsko večino ne skrivate in ne zasledujete le interesov manjše skupine čebelarjev v škodo večine.

Če sami ne boste objavili svojih zahtev po spremembi davčne zakonodaje jih bomo sami pridobili po drugi poti in jih javno objavili.
To pa ne bo koristilo nobeni strani. Ker, če bomo ugotovili, da so predlogi ponovno usmerjeni zoper veliko večino malih čebelarjev ( ljubiteljskih ) se bomo temu ostro zoperstavili in pri tem uporabili vsa možna sredstva, ki so nam na voljo, In nimamo jih tako malo.

Kakor je videti se vam kolca po posebnem čebelarskem zakonu. Mali ( ljubiteljski ) čebelarji mu načeloma ne bi nasprotovali, vendar glede na dosedanje izkušnje z raznimi skupinami in lobiji, ki obvladujejo ČZS, bomo ta projekt vsekakor budno spremljali in se vanj tudi aktivno vključevali, pa če bo to komu prav ali ne. Nismo več pripravljeni držati svojih hrbtov za koristi manjšine večjih in pridobitno usmerjenih čebelarjev. Najprej je potrebno obe skupini čebelarjev organizacijsko, kadrovsko, finančno ter interesno loćiti in šele tako bodo nastopili pogoji za pripravo posebnega čebelarskega zakona. Mali čebelarji, ki nas je v Sloveniji več kot 75% vseh, ki se tako ali drugače s čebelarstvom ukvarjajo, trenutno ne vidimo potrebe po tem posebnem zakonu in še manj potrebe, da bi se z njegovim sprejemom hitelo. Trenutna pravna ureditev področja čebelarstva je za nas sprejemljiva.
Pa lep čebelarski pozdrav![/u]

bloop
PrispevkovCOLON 746
PridruženCOLON Ne Avg 06, 2006 3:40 pm

OdgovorCOLON # 27985Odgovor bloop
Sr Apr 16, 2008 9:45 pm

Divji
popravil bi te v tistem delu, da smo mali cebelarji zadovoljni z zakonodajo. Ok sam res trenutno ne cutim nobenih ucinkov, a za moje pojme so tudi tisti kmetje ki imajo vec kot tistih 200 ali koliko ze € katastrskega dohodka in 10 panjev se zmeraj mali cebelarji, pa morajo tisti davek po panjih oz kako drugace placevati.
Res ce pogledam z enega vidika ce je mozen tisti pavsalni znesek okoli 5€ na koncu se ni tako hudo velik, a vseeno, najverjetneje ne mores bit zadovoljen ce bi lahko bilo tudi zate v takem primeru brezplacno.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 27988Odgovor divji cebelar
Če Apr 17, 2008 6:29 am

Kolega Bloop se strinjam s tabo in v zvezi s tem nisem nikjer zapisal, da sprememba davčne zakonodaje ni potrebna. Pri davčni zakonodaji pišem le o tem, da mora ogromna množica malih ljubiteljskih čebelarjev vedeti kaj in kakšne spremembe na tem področju za njihovim hrbtom predlaga ČZS. In predlog teh sprememb, ki ga je ČZS posredovala bomo v kratkem dobili in ga bom potem tudi objavil.
Glede kmetov in čebelarstva kot dopolnilne dejavnosti pa bi se tukaj morala bolj angažirati KGZ, ker so povečini skoraj vsi bili še do danes njeni člani in bodo člani nekateri ostali tudi še v bodoče. Naj se manj ukvarjajo s svojimi notranjimi kadrovskimi zajebancijami in več z interesi ter težavami svojega članstva, ki jim plačuje članarino. Kot pa je videti, tudi KGZ funkcionira bolj za interese ožjega kroga svojega članstva. Podobno kot ČZS.

Nekaj povsem drugega pa je "čebelarski zakon", ki bi urejal drugo problematiko. Tukaj pa res pišem, da smo mali ljubiteljski čebelarji s stanjem kakršno je trenutno, relativno zadovoljni in če se bo to vprašanje jutri odprlo, želimo biti zraven. Ne želimo več biti le statistična baza za izsiljevanje oblasti in urejanje ugodnosti večjim ter dohodkovno usmerjenim čebelarjem. Gre za dve skupini čebelarjev, ki sicer imata veliko stičnih točk, se pa v določenih zadevah tudi hudo razlikujeta in imata različne interese. Zaradi tega bomo zelo pozorni, če bo in ko bo do pisanja predloga "čebelarskega zakona" prišlo in želimo biti pri tem zraven ter tako zavarovati naše interese. ČZS nas tukaj ne more in ne bo zastopala, ker jim ni moč verjeti.
Upam, da se sedaj razumeva in te lepo pozdravljam!

bloop
PrispevkovCOLON 746
PridruženCOLON Ne Avg 06, 2006 3:40 pm

OdgovorCOLON # 27992Odgovor bloop
Če Apr 17, 2008 5:29 pm

Jasno :) tisto je bil le dodatek-popravek, je pa seveda tako da vse pogosteje stvari znam narobe razumeti :lol:

bric
PrispevkovCOLON 107
PridruženCOLON Sr Maj 18, 2005 8:28 am

OdgovorCOLON # 27998Odgovor bric
Pe Apr 18, 2008 12:55 pm

Ja trenutna zakonodaja je za nas male čebelarje z 200 € katasterskega dohodka nepravična.
Nazaj k naravi.

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

OdgovorCOLON # 27999Odgovor Fizikalec
Pe Apr 18, 2008 1:00 pm

Trenutno ni dobra za nikogar, ker ni pravilno definirana in centralni register podatkov je poln napak.

divji cebelar
PrispevkovCOLON 2668
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 7:40 am

OdgovorCOLON # 28039Odgovor divji cebelar
To Apr 22, 2008 10:53 pm

Svoj zadnji prispevek tukaj, želim v delu, ki se nanaša na pobude za sprejem "Čebelarskega zakona" dopolniti in spremeniti tako, da bi kazalo od države zahtevati, da čim prej pripravi in sprejme " Zakon o varstvu čebel".

BOĹ TJAN NOĂ
PrispevkovCOLON 492
PridruženCOLON Sr Maj 21, 2008 4:12 pm

OdgovorCOLON # 29474Odgovor BOĹ TJAN NOĂ
Sr Jul 02, 2008 7:10 am

Vodstvo in zaposleni ČZS z Ministrstvom za finance dosegli dogovor o ureditvi davčne zakonodaje za čebelarje .

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. Vlada je tako uvedla olajšavo za čebelarje.
Za zagotovitev enakopravne obravnave čebelarjev se bo upoštevalo predlog ločenega praga dohodka za določitev kmečkega gospodinjstva in sicer od uporabe kmetijskih in gozdnih zemljišč v višini nad 200 evrov skupnega katastrskega dohodka in od uporabe čebeljih panjev dohodek od več kot 40 panjev. To pomeni, da se bo v dohodek kmečkega gospodinjstva štel dohodek od čebelarstva le v primeru, kadar bo imelo kmečko gospodinjstvo v uporabi več kot 40 čebeljih panjev.
Poleg tega se določa dodatna oprostitev dohodnine za dohodek kmečkega gospodinjstva iz naslova čebelarstva do obsega 40 čebeljih panjev. S tem se bo vsakemu kmečkemu gospodinjstvu z več kot 40 čebeljimi panji dohodek prvih 40 panjev izvzel iz obdavčitve z dohodnino.

S tem je Ministrstvo za finance v celoti upoštevalo predlog ČZS, ki je bil večkrat potrjen na Upravnem odboru Z novimi določbami se bo tako iz dohodnine izločilo vse čebelarje z manj kot 41 čebeljimi panji. Poleg tega pa se bo vsem čebelarjem z več kot 40 panji za prvih 40 panjev podelilo oprostitev dohodnine.

BUTTON_POST_REPLY

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov