Predavanja, strokovna gradiva, marketinški pristopi...

Arhivirane teme 2005
BUTTON_TOPIC_LOCKED
Uporabniški avatar
Andrej-Admin
Site Admin
PrispevkovCOLON 780
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 8:27 pm
KrajCOLON Goriška

Predavanja, strokovna gradiva, marketinški pristopi...

OdgovorCOLON # 14755Odgovor Andrej-Admin
Če Avg 25, 2005 1:17 pm

Opaža se, da bi nekateri radi avtorska dela naših članov preprosto kopirali...

Tudi predavanja sama so avtorsko delo in vsi, ki poskušajo kopirate avtorska dela naj se zavedajo, da v Sloveniji obstaja zakon o Avtorski in drugih pravicah, ki prinaša zelo ostre sankcije za kršitelje, zato naj si vsak dobro prebere zakon v uradnem listu.

Naša dela so dokazljivo avtorska zato naj vsak trikrat premisli kaj počne....

Vsa avtorska dela so zaščitena po zakonu o Avtorski in drugih pravicah - UL RS 94/2004

Andrej

Uporabniški avatar
bara
PrispevkovCOLON 1169
PridruženCOLON Ne Apr 17, 2005 7:01 pm
KrajCOLON Domľale
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 14757Odgovor bara
Če Avg 25, 2005 1:20 pm

Vsa avtorska dela so zaščitena po zakonu o Avtorski in drugih pravicah - UL RS 94/2004
A eni spet kradejo? Očitno se bomo tudi tožili?
Nobena tema ni tako trda, da je sveèa ne bi mogla razsvetliti.

www.varna-hrana.si/

Uporabniški avatar
Janko
Site Admin
PrispevkovCOLON 390
PridruženCOLON Ne Jun 06, 2004 5:16 pm
KrajCOLON Ljubljana
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 14764Odgovor Janko
Če Avg 25, 2005 1:30 pm

Brez panike, mislim, da še ni kriza. A dobro bi bilo kaj zapisati glede objav tudi znotraj foruma. Kako se lahko stvari citirajo, ali se lahko kaj kopira in podobno. To bi bilo potrebno dodati v stran pri registraciji, pa še posebj v zgornji vrstici, na primer, avtorstvo objav.
Nekaj preprostega, ne zakompliciranega. Bara imaš kako preprosto formulacijo. Meni ne gre preveč od rok.

Andrej, tudi na portalu nikjer ne piše "pravice pridržane" (avtorjev in urednikov). V glavnme je smaoumevno, a vseeno.

LP
doc. dr. Janko Božiè
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo

Uporabniški avatar
Andrej-Admin
Site Admin
PrispevkovCOLON 780
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 8:27 pm
KrajCOLON Goriška

OdgovorCOLON # 14765Odgovor Andrej-Admin
Če Avg 25, 2005 1:32 pm

Janko te dni bomo vse to napisali, dovolj je teh hecov. Folk študira, se maltra, šli ste preko luže študirat, sedaj pa bodo neki jodlarčki vam solili pamet... jao...

Andrej

Uporabniški avatar
Andrej-Admin
Site Admin
PrispevkovCOLON 780
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 8:27 pm
KrajCOLON Goriška

OdgovorCOLON # 14767Odgovor Andrej-Admin
Če Avg 25, 2005 1:40 pm

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. junija 2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki obsega:

– Zakon o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Uradni list RS, št. 21/95 z dne 14. 4. 1995),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP-A (Uradni list RS, št. 9/01 z dne 9. 2. 2001),

*************************
1. oddelek
AVTORSKO DELO

Varovana dela

5. člen

(1) Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Za avtorska dela veljajo zlasti:
1. govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
2. pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;
3. glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
4. gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
5. koreografska in pantomimska dela;
6. fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
7. avdiovizualna dela;
8. likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;
9. arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture;
10. dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
11. kartografska dela;
12. predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).


***
Deveto poglavje
KAZENSKE DOLOČBE

184. člen

(1) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. ki brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira, da v najem, javno izvede, javno prenese, javno predvaja, javno prikaže, radiodifuzno oddaja, radiodifuzno retransmitira, sekundarno radiodifuzno oddaja, da na voljo javnosti, predela, avdiovizualno priredi ali kako drugače uporabi delo oziroma primerek dela (21. in 22. člen);
2. ki poseduje primerek računalniškega programa za gospodarske namene, za katerega se zaveda ali bi se moral in mogel zavedati, da je nedovoljen primerek (2. točka 116. člena);
3. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira, snema, javno prenaša ali radiodifuzno oddaja živo izvedbo ali reproducira, da na voljo javnosti, distribuira ali da v najem fonogram ali videogram s svojo izvedbo ali kako drugače uporabi izvedbo (121. člen);
4. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira, da v najem ali na voljo javnosti ali kako drugače uporabi fonogram ali videogram (129. in 134. člen);
5. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, radiodifuzno retransmitira, snema, reproducira, distribuira, da na voljo javnosti ali kako drugače uporabi oddajo oziroma posnetek oddaje (137. člen);
6. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira, da v najem ali na voljo javnosti ali kako drugače uporabi podatkovno bazo oziroma njen primerek (141.c člen);
7. ki odstrani ali spremeni elektronski podatek za upravljanje pravic (1. točka prvega odstavka 166. člena);
8. ki reproducira, distribuira, uvozi zaradi distribuiranja, da v najem ali priobči v javnosti avtorsko delo ali predmet sorodnih pravic oziroma njihov primerek, glede katerega je bil elektronski podatek za upravljanje pravic nedovoljeno odstranjen ali spremenjen (2. točka prvega odstavka 166. člena);
9. ki se izogne dejanskim tehničnim ukrepom ali proizvede, uvozi, distribuira, proda, da v najem, oglašuje za prodajo ali najem, poseduje za gospodarske namene tehnologijo, napravo, proizvod, sestavni del ali računalniški program, ali opravi storitev z namenom neupravičene izognitve dejanskim tehničnim ukrepom v primerih iz drugega odstavka 166.a člena (prvi in drugi odstavek 166.a člena);
10. ki proizvede, uvozi, distribuira, proda, da v najem, oglašuje za prodajo ali najem ali poseduje za gospodarske namene tehnologijo, napravo, proizvod, sestavni del ali računalniški program za odstranitev ali spremembo elektronskega podatka za upravljanje pravic (četrti odstavek 166.a člena).
(2) Z globo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Predmeti, ki so nastali s prekrškom, se vzamejo.

185. člen

(1) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. ki pristojni kolektivni organizaciji na njeno zahtevo ne pošlje v roku podatkov o vrsti in številu prodanih ali uvoženih naprav za tonsko in vizualno snemanje, naprav za fotokopiranje, praznih nosilcev zvoka ali slike ter podatkov o prodanih fotokopijah, ki so potrebni za izračun dolžnega nadomestila (tretji odstavek 38. člena);
2. ki pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku sporedov uporabljenih del (prvi, tretji in četrti odstavek 159. člena);
3. ki pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku potrebnih podatkov za izračun dolžnega nadomestila (peti odstavek 159. člena);
4. ki osebi, ki ima zakonit dostop do primerka avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic, ne zagotovi sredstev, ki ji omogočajo uveljavljanje vsebinskih omejitev pravic (166.c člen).
(2) Z globo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

186. člen

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb, ki so sankcionirane v 184. in 185. členu tega zakona, opravlja tržna inšpekcija. Te zadeve se obravnavajo kot nujne.
(2) Kadar inšpektor ugotovi, da gre za prekršek iz prejšnjega odstavka:
1. zaseže predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali s prekrškom, in
2. z odločbo odredi, da se v določenem roku odpravijo ugotovljene nepravilnosti.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Uradni list RS, št. 21/95) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

***
Vir:
Uradni list RS 94/2004 z dne 26. 8. 2004
Zadnjič spremenil 1, dne Andrej-Admin, skupaj popravljeno 0 krat.

Uporabniški avatar
Janko
Site Admin
PrispevkovCOLON 390
PridruženCOLON Ne Jun 06, 2004 5:16 pm
KrajCOLON Ljubljana
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 14768Odgovor Janko
Če Avg 25, 2005 1:42 pm

Andrej, pomire se. To treba napisati, saj veš. A zaenkrat še ni poskusa soljenja moje pameti. Poleg tega moramo tudi sami biti silno dosledni pri spoštovanju avtorskih vsebin. No, zaenkrat so vsaj navedini viri.
doc. dr. Janko Božiè
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo

Uporabniški avatar
Andrej-Admin
Site Admin
PrispevkovCOLON 780
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 8:27 pm
KrajCOLON Goriška

OdgovorCOLON # 14769Odgovor Andrej-Admin
Če Avg 25, 2005 1:46 pm

Janko

Točno tako...

Dajmo si cilj, da bomo v roku recimo tedna dni to spisali in vsi spoštovali.
Mi pa smo že imeli kršitve in tudi soljenje pameti.. heee

Pogovarjamo se za sodelovanje določenih strokovnih sodelavcih, ki pišejo reportaže, knjige itd in zato moramo zaščiti njihova dela.

l.p. Andrej

Uporabniški avatar
Pike
PrispevkovCOLON 1479
PridruženCOLON Ne Apr 04, 2004 10:10 pm
KrajCOLON Kamnik
CONTACTCOLON

OdgovorCOLON # 14770Odgovor Pike
Če Avg 25, 2005 2:35 pm

V današnjem času je glede na lahko dostopnost vseh mogočih medijev in literature prisotno tudi kopiranje ali navajanje podatkov. Žal se temu ne da ogniti vendar je potrebno avtorju izvornega prispevka izkazati spoštovanje ter priznati trud vsaj s tem, da ga navedemo kot vir kjekroli uporabljamo njegovo delo tako v celoti kot samo posamezen del.

Žal pa menim da je veliko odvisno tudi od osebne kulture vsakega posameznika, ki si sposodi besedilo kako ceni avtorjevo delo.

BUTTON_TOPIC_LOCKED

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov