Članki iz revije SČ na temo FORUM slovenski cebelarji

arhivirane teme 2004
BUTTON_TOPIC_LOCKED
Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

Članki iz revije SČ na temo FORUM slovenski cebelarji

OdgovorCOLON # 2794Odgovor Fizikalec
Če Jun 24, 2004 9:37 pm

V majski številki Slovenskega čebelarja sem vas povabil k sodelovanju v novem forumu »Slovenski čebelarji«. Konec maja je bilo v forum vključenih že 81 članov, nabralo se je več kot 2100 prispevkov z več kot 50 področij, vsi pa so za lažje prebiranje in iskanje želenih informacij razvrščeni po zvrsteh. Forum zdaj ureja pet moderatorjev. G. Vlado Auguštin iz Metlike skrbi za področji zdravljenja čebel in opravila v LR panjih, g. Marko Hrastelj iz Krškega ureja področja prevažanja čebel, okoljevarstva in nekaj drugih, g. Branko Obranovič iz Šalke vasi skrbi za področja kolektivne blagovne znamke, medu z geografskim poreklom ter za vse vrste čebeljih pridelkov, g. Jernej Steničnik iz Selc pa skrbi za področja medenih pijač, medovitih rastlin ter za posredovanje mnenj sodobne in ljudske medicine o zdravilnih učinkih medu. G. Bojan Koren skrbi za področja vseslovenskih povezav, za sodelovanje z našimi rojaki v tujini, hkrati pa pripravlja tudi idejni projekt za logotip »Slovenski čebelarji«. V delo foruma je vključen tudi g. Frank Lukezic, po rodu Slovenec, ki živi v Kanadi. Ob njegovi pomoči smo izvedeli marsikaj zanimivega, saj je pred leti tudi sam čebelaril. Tako nam opisal, kakšno je čebelarjenje pri zelo nizkih temperaturah, ki so značilne za to državo. Ob pomoči moderatorjev bom skušal vsaj enkrat na leto napisati oziroma združiti pomembne teme in jih posredovati uredniku Slovenskega čebelarja, g. Janezu Miheliču, da bi bili z dogajanjem in mnenji seznanjeni tudi tisti čebelarji, ki nimajo dostopa do interneta. Bojan in Jernej sta naša mlada upa v čebelarstvu in upam, da se njuna vnema za čebelarjenje ne bo zmanjšala. Forum deluje na naslovu www.slovenski-cebelarji.com/forum. Nastanek portala je omogočilo podjetje Systhema, d.o.o., www.webslovenia.com. Gostovanje omogoča podjetje Playstar, d.o.o., www.playstar.si. Pripravljamo še nove projekte. Čebelarji smo na tem področju zelo veliko pridobili, vendar moramo ponujeno tudi izrabiti. Ob pomoči skupine strokovnjakov, ki obvladajo področje spletne informatike, komunikacije ter marketinga, nastaja največji čebelarski portal v Sloveniji, tj. www.slovenski-cebelarji.com. Portal bo informacijsko mesto za celotno področje čebelarstva. S pridom ga bodo lahko uporabljali vsi čebelarji in vsa društva, zveza, strokovna javnost ter drugi.


O portalu

Medmrežje odpira novo okno v medsebojni komunikaciji. Omogoča nam nove tržne pristope, preprostejšo predstavitev in hitrejše izobraževanje. Od želja do realizacije je včasih dolga pot, toda čebelarji se ne bojimo izzivov. Zaradi obsežnosti smo sestavili kakovostno ekipo. Sprejeli smo Andrejevo ponudbo za pomoč pri tehnični in promocijski izvedbi portala. Predstavil nam je tudi načrte, ki jih ima pri organizaciji podobnih interesnih skupin v okviru skupine webslovenia.com, ki bo odgovorna za promocijo portalov v strokovni in poslovni javnosti doma in po svetu. Nekatera gradiva bodo dosegljiva po internetu, na zgoščenkah ali DVD-nosilcih itd. Uporabili ga bomo lahko kot učni pripomoček bodisi za čebelarje z dolgoletno prakso ali za začetnike, sočasno pa bo tudi kakovostno promocijsko sredstvo. Dejavnost bomo povezovali s turizmom, alternativnimi metodami zdravljenja, ekologijo itd. Na ta način bomo še laže zbudili zanimanje kupcev. G. Andrej je pripravljen s svojo skupino ponuditi podporo tudi društvom, zvezam, čebelarjem in jih še bolj povezati v celoto. Podpora se nanaša na gostovanje spletnih strani, graditev podportalov, oblikovanje strani in tudi promocijo. Skupaj z drugimi mediji želimo povečati kakovost čebelarstva v celoti, še bolj utrditi sloves slovenskega čebelarstva ter ohraniti večstoletno tradicijo, hkrati pa predstaviti tudi nove tehnologije čebelarjenja v različnih panjskih sistemih. Naše delo bo tudi izziv za tiskane medije, saj bodo imeli hiter vpogled v informacije in gradiva. Portal namreč ni konkurenca tisku, temveč ga s svojo bazo podatkov le dopolnjuje.

Struktura portala

Za osnovne opise in strukturo portala skrbijo moderatorji. Modul za novice namenjen za preprosto objavo obvestil in splošnih novic. Splošne novice ponujajo obiskovalcem možnost, da jih komentirajo, o njih glasujejo, ocenjujejo tematike, fotografije itd. Za lažji pregled je dodan priročen koledar, ki omogoča pregledovanje vsebin po dnevih, tednih, mesecih in iskanje informacij z internim iskalnikom. Naš portal ima to prednost, da omogoča vpis podatkov iz programa MS Word. Lahko pa uporabimo brezplačen www.openoffice.org paket, ki omogoča neposredno oblikovanje PDF-dokumentov, ki so podlaga založništva in tiskarstva. Gradivo je tako primerno za nadaljnjo pripravo elektronskih ali tiskanih knjig oz. priročnikov. Na portalu bomo lahko predstavili naše proizvode v besedi in sliki, pripravili ankete, uporabili poštne sezname itd. Za promocijo skrbi modul za reklamiranje. Samo oblikovanje menijev je preprosto in ne zahteva posebnega računalniškega znanja. Portalu smo dodali samostojen modul za forum, ki ponuja zelo široko možnost uporabe in interaktivnosti. Sprotnim debatam v realnem času je namenjena klepetalnica. Za slikovno obogatitev portala skrbi profesionalna fotogalerija, ki omogoča preprosto urejanje albumov in fotografij. Program na internetu skrbi za optimizacijo slik, ki jih lahko presnamemo neposredno z digitalnega fotoaparata. Celotno optimiranje opravi programski modul fotogalerije, zato nam programov za optimatizacijo slik ni treba poznati. Sekvenčni pregled slik omogoča vgrajen prikazovalnik, ki ga lahko uporabimo na predavanjih in drugih predstavitvah. Slike lahko prenesemo kadar koli in kjer koli, potrebujemo samo dostop do interneta. Tako jih lahko prenesemo tudi neposredno s prireditev, tekmovanj ipd., skratka, preprosteje ne more biti. Primer take galerije si lahko ogledamo na naslovu: www.slovenski-cebelarji.com/cebelarstvo-bedek. Kot učno gradivo jim lahko dodajamo besedila ter tako začetnikom olajšamo razumevanje določenih stvari. Za vsako področje lahko postavimo novo galerijo, tako da imamo pregled nad vsem dogajanjem in vsemi temami. Podpora je mogoča tudi za krajše videoposnetke.

Vabilo
K sodelovanju vabimo vse, ki želijo soustvarjati področje čebelarstva. Vsem zainteresiranim bomo omogočili tudi promocijo njihovih pridelkov in storitev ter ustrezno uspešno trženje. Naše skupno delo bomo ustrezno predstavili domači in tuji javnosti in tako omogočili uspešno trženje. Vabimo tudi vse, ki imate strokovne in poslovne ideje. To velja tudi za tiste, ki si želijo ustrezne predstavitve doma in v tujini. Pišete lahko na info@slovenski-cebelarji.com ali pokličete na GSM: 041 719 321. Le z ustreznimi povezavami doma in v tujini bomo poskrbeli za ustrezno promocijo!

Fizikalec
PrispevkovCOLON 6493
PridruženCOLON To Feb 03, 2004 9:35 pm

Računalnik kot komunikacijsklo sredstvo med čebelarji

OdgovorCOLON # 6809Odgovor Fizikalec
Ne Dec 05, 2004 6:38 pm

Računalnik ni namenjen samo vodenju panjskih kartic, ampak je s povezavo na internet eden izmed najhitrejših posrednikov informacij, bodisi v obliki besedila in slike bodisi v obliki videa. Hočeš nočeš bomo morali čebelarji začeti uporabljati tudi ta način komunikacije, saj prav obveščenost in hiter pretok informacij šepata v marsikaterem čebelarskem društvu. Nekatera društva na tem področju zelo zaostajajo, ker za delo z računalnikom ni pravega interesa. Vzroki so različni, od starostne strukture vodstev, finančnega stanja, ozke usmerjenosti društvenih upravnih odborov do splošne nezainteresiranosti. Prav zdaj vzpostavljajo »mrežo« za komunikacijo med društvi, območnimi zvezami in krovno organizacijo, zato vsem, ki se nam ne bo uspelo prilagoditi, na velikem tržišču Evropske unije ne kaže nič dobrega. Računalnik s povezavo s spletom ne pomeni, da ne bomo več potrebovali papirja, nasprotno, morda ga bomo potrebovali celo več. Ne bomo pa tolkli na pisalni stroj, temveč na tipkovnico računalnika, končno delo bo opravil tiskalnik ali pa bomo napisano po elektronski pošti v nekaj sekundah poslali kamor koli po svetu. Hitre internetne povezave nam omogočajo prenos videoposnetkov ali tudi sodelovanje na videokonferencah. Sam prek računalnika oziroma interneta urejam kar 90 odstotkov vseh dejavnosti s področja marketinga in prodaje tudi številne druge zadeve. Vsega tistega, kar je napisano, ni mogoče zanikati ali izpodbijati, poleg tega pa ostane v računalniku tudi shranjeno. Zelo lep primer je preskrba s sladkorjem letos spomladi pri nas v Prekmurju, saj nam je Tovarna sladkorja Ormož poslala nekaj let skladiščen sladkor. Ni me motila letnica, temveč kakovost blaga, saj je bilo to neprimerno za prodajo. Sam sem prejel 2.000 kg sladkorja, vreče pa so bile videti kot kupi betona, zato seveda s takim blagom nisem bil zadovoljen. Ker doma oziroma v bližnji okolici problema ni bilo mogoče rešiti, sem še tisti večer napisal reklamacijo v TSO in podjetje Medex, d. d., ki je naročilo sladkor za čebelarje. Vsebino pisma sem posredoval tudi debatni skupini »cebelarji« in ČZS, tako da je bila s problemom seznanjena širša čebelarska javnost, to pa je bila za TSO precej »negativna« reklama. Že naslednji dan se je oglasil komercialist tega podjetja in prosil za ogled sladkorja. Čez dva dni si je sladkor tudi ogledal in takoj obljubil, da bodo ves sladkor brezpogojno zamenjali z lastnim prevozom in delovno silo. Tudi podjetje Medex se je dejavno vključilo v reševanje tega problema in na teren napotilo voznika, da je v sodelovanju s predstavnikom območne zveze pobiral vzorce. Rezultat vsega tega je bil, da je TSO samo meni brezpogojno zamenjala ves sladkor, vsi drugi naročniki pa so si izgovorili za dva tolarja nižjo ceno za kg cementiranega sladkorja. Seveda je to po mojem le pesek v oči. Tako v tem primeru kot v številnih drugih sta se torej obrestovala računalnik in moč internetne komunikacije.
Še nekaj besed o protestnem shodu slovenskih čebelarjev v Ljubljani, 23. septembra letos. Mirne vesti lahko napišem (čeprav me bodo nekateri kritizirali), da vsa čebelarska društva niso opravila svoje naloge tako, kot bi morala. Nekatera društva svojih članov sploh niso seznanila s protestnim shodom, kaj šele, da bi jim podrobno pojasnila, za kaj sploh gremo tja. V javnosti sem osebno slišal najrazličnejše dezinformacije. Vsekakor bodo morala čebelarska društva v svojih vrstah poiskati nekoga (nekakšnega »informatika«), ki bo skrbel za digitalno komunikacijo, spletne strani društva in še za kaj. Prepričan sem, da je v vsakem društvu mogoče najti človeka, ki bi prevzel te naloge.


To pisanje je nastalo kot dobronamerno opozorilo in pobuda za nadaljnje delo društev ter izvoljenih posameznikov. Ni moj namen kritizirati, ampak pokazati na napake, ki jih moramo čim prej odpraviti. Seveda so nekatera društva že kupila računalnik in ga s pridom uporabljajo pri svojem delu. Kolikor mi je znano, so tudi območne zveze dobile svoje prenosne računalnike, ki so jih kupile na podlagi razpisa ČZS. Samo upam, da jih njihovi predstavniki tudi uporabljajo.
Kot letošnji pisec »opravil« sem navezal stik s številnimi ljudmi in to, kar sem napisal, je mnenje več čebelarjev. Zato je naloga vseh odgovornih, torej tistih, ki so v društvih prevzeli določene funkcije, da izboljšajo svoje delo in upravičijo zaupanje članstva. Poleg neposrednih »opravil« skušam sicer v svojem pisanju tudi sam poudariti nekatere »šibke točke« naše organiziranosti, kajti tudi to je eden od dejavnikov uspešnejšega čebelarjenja.

BUTTON_TOPIC_LOCKED

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostov